Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Köszönet Kolár Péternek Vytlači
 

Alig pár nappal Csendes László után követte őt a „kassai égi társulatba” a kassai Thália Színház másik meghatározó egyénisége, Kolár Péter is, aki a rendszerváltás perceitől kezdve némi kényszerű megszakítással 2011-ig volt a társulat igazgatója. Nevéhez fűződik a színház önállósítása is. Azé a színházé, amelynek egyik alapító tagja 1969-ben Csendes László volt.

 

Kolár Péter 1947. február 3-án született Kassán, szülei pedagógusok voltak. Az ötvenes évek „különös” viszonyai miatt a Késmárk melletti Kisszalókon töltötte gyermekkorát, majd a család Csízbe költözött. Péter is itt kezdett iskolába járni, ahol édesanyja is tanított. A felsőbb évfolyamokat Rimaszécsen és Tornalján végezte. Itt volt édesapja a gimnázium igazgatója. Később tanulmányait a kassai Ipariban és a műszaki egyetemen folytatta, de esti tagozaton elvégezte a konzervatóriumot is hegedű szakon. Már tizenéves korában szervezője lett a kassai magyar kulturális életnek, s erről a „szokásáról” a haláláig nem tudott lemondani. Évtizedekig volt a Csemadok városi szervezetének a vezetője,  1997-től 2000-ig országos elnöke is. Felsorolhatatlan tisztségeinek a száma, még kevésbé az elvégzett munkája. 2010-ben a a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével is elismerték áldozatos munkáját, s tavaly ő kapta a Magyar Közösség Pártja Pro Probitate – Helytállásért-díját is.

Évtizedek óta ismertük egymást. Nála alázatosabb embert a Felvidéken nem ismertem. Évek óta betegségek sorával küszködött, de legyűrve a betegségeit, ahogy csak tehette, tette a dolgát, utolsó pillanatáig szervezkedett, s tele volt tervekkel. Mint recenzenssel, sok-sok vitánk volt színházigazgatói ténykedése alatt, de más intézményvezetőkkel ellentétben soha nem vette zokon a megjegyzéseimet, egy-egy recenziómat, alkalmanként felhívott, megbeszéltük, s minden ment a régi kerékvágásban tovább.  S bármikor számíthattam is rá, elég volt egy telefon, nagyon ritkán mondott nemet. Legutóbb pár éve a Csemadok jubileumi ünnepségén találkoztunk, ahová az akkori főkonzul asszonnyal, Czimbalmosné Molnár Évával közösen meghívták az estre Botos Béla Bumbi barátomat. Lám, akkor sem feledte hegedűs múltját.

Halálával a szlovákiai magyar közösség egyik meghatározó egyénisége távozott. Köszönet mindenért!

Juhász Dósa János


 
 

ma 2018.06.19 van

ma Alfréd névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal