Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Losonc festője a Gömör-Kishonti MúzeumbanVytlači
 

losoncfestoje.jpg

Május 11.-én 15.00 órakor a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum kiállítótermében nyílik a „Losonc festője. Gyurkovits Ferenc élete és munkássága (1876–1968) című tárlatot. A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria 2016-ban bemutatott tárlatának (kurátora Németh Bozó Andrea) ismétlését tekinthetik meg, melye a művész születésének 140. évfordulója alkalmával rendeztek meg. A kiállítás kétnyelvű (szlovák és magyar) és július 31-ig lesz megtekinthető.

           

Gyurkovits Ferencet joggal nevezik Losonc, illetve Nógrád festőjének, hisz élete és munkássága elválaszthatatlanul egybeforr a várossal és környékével – írja a festőművészről Németh Bozó Andrea. 1876-ban született Budapesten, élete nagy részét mégis Losoncon élte le. Amikor végleg letelepedett a városban (1913-ban), már hosszú tanulmányi éveket tudott maga mögött, melyeket Budapesten, Párizsban (Julian Akadémia) és a müncheni akadémián töltött. A festőművész státusza és közkedvelt jelleme hozzásegítették, hogy egy kimagasló személyiség váljon belőle. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején egy elismert és keresett művész volt, viszont a Csehszlovák Köztársaság alatt, mint a kisebbség tagja, már csak a művészeti élet peremén tevékenykedett. Csupán a 20. század második felében, idős korában, került be munkássága a szlovákiai művészeti életbe, habár élete és művei a mai napig sincs teljesen feldolgozva.

Gyurkovits optimista, realisztikus alkotásmódját nagyban meghatározták müncheni tanulmányai, ahol elsajátította az akadémikus, műtermi festészetet és megismerkedett a plein-air festészet alapelveivel is. Hagyományos módon festett, így a körülötte levő világot úgy ábrázolhatta, ahogyan maga is látta. Optimista életszemlélete ábrázolásmódján is megnyilvánult. „Ecsetkezelése minden művén lendületes és biztos, festésmódja pasztózus jellegű, sajátos struktúrájú festékfelületet alkotva. Gyurkovits kedvelte a fényt és az árnyékot, ezért gyakran alkalmazta a fény-árnyék keltette kontraszt, mellyel finom árnyalatokat tudott érzékeltetni.” – ezt írta róla Marian Váross művészettörténész.

Kedvenc motívumai a zsánerképek, a figurális kompozíciók, a portrét, a tájképek és a veduták voltak, melyek bevezették a szemlélőt a régi Losonc eldugott helyszíneire, a parkba, a piacokra és vásárokra – a város és a környék lakóinak életébe.

A tárlat célja nem csupán bemutatni a festő művészi tevékenységét, de a családi szálakon és a kor történelmi-társadalmi kontextusán keresztül jellemét is megismertetni. A kiállított művek a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria, továbbá a besztercebányai Közép-szlovákiai Galéria gyűjteményéből származnak. A Művészetért Alap  (Fond na podporu umenia) közpénzekből támogatta néhány alkotás megvásárlását és egy katalógus kiadását a tárlathoz.

A kiállítás hétköznaponként 8.00 és 16.00 óra között látogatható, hétvégenként pedig 9.00-től és 17.00 óráig.

 


 
 

ma 2018.06.22 van

ma Paulína névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal