Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Tompa, a máig velünk élő költőVytlači
 

projekt9.JPG

Nincs talán még elfeledve a dal… – Tompa Mihály szavaival keltette életre a költőt a minap a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár kiállítása. S hogy a dal él, sőt egyre élőbb, bizonyítják a szemünk előtt felgyorsuló események, hisz alig van nap Tompa Mihály említése nélkül. S nemcsak emlegetjük, az emlékezés meg is telik tartalommal, s amikor a Tompa Mihály Református Gimnáziumban megtartott, Tompa Mihály emlékét idéző projekt- és tehetségnap után elmentem a gyönyörűen felújított rimaszombati szobra előtt, az megállított és megszólított. Igen, a 200 éve született Tompa Mihály 2017-ben is itt él és jár köztünk, s érdemes rá odafigyelni!

projekt1.JPGprojekt2.JPGprojekt3.JPG

Hármas évforduló jegyében rendezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja az idei projekt- és tehetségnapot: 500 éves a reformáció, 200 éve született Tompa Mihály és Arany János, s tizedik évfordulójához érkezett a projekt- és tehetségnap, amely 2008-ban Ádám Zita és Ferencz Anna kezdeményezésére indult Sajógömörön. Ők voltak azok, akik rájöttek, regionális öntudat nélkül elveszünk ebben a globalizálódó és gyökértelenített világban. S egy gondolat erejéig idézzük Ádám Zitát, az ötletgazdát: „Tíz, a régió értékeivel kapcsolatos projekt van mögöttünk. A felnevelő szülőföld, a gömöri és a nógrádi tájhaza természeti kincseinek, híres személyiségeinek felfedezése, felkutatása nevelő példával segítik a személyiség izmosodását. Az együttműködés megtanulása, a közösségben a közösségért való munkálkodás a nemzeten belüli összetartó kapcsot jelenti. A három jubileum értékei a következő üzenetekben érnek össze, mint a: közösség – magyarság – anyanyelv – nemzet, barátság, szabadság, hazaszeretet, család, itthon és otthon fogalma, teremtett értékek, a művelődés fontosságának parancsa, az alkotó munka, ezek egymást feltételező, egymás teljességében létező egység. Ez egyben a magyar iskola, a magyar családok, a nemzeti közösség minden tagjának együtt vállalt feladata”.

projekt4.JPGprojekt5.JPGprojekt6.JPG

S a tizedik központi témája mi más is lehetett volna, mint az idén 200 éves Tompa Mihály örökségének feldolgozása, élővé tétele. Példás szervezés, sok-sok új információ, 17 lelkes társaság (Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Sajógömöri MTNY Alapiskola, rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola, füleki Mocsáry Lajos Alapiskola, feledi Szombathy Viktor Alapiskola, Cakói MTNY Alapiskola, tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola, rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola, Hanvai MTNY Alapiskola, rimaszécsi Speciális Alapiskola, Bátkai Alapiskola, Dernői MTNY Alapiskola, Rimaszécsi Alapiskola, rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium, pelsőci Dénes György Alapiskola, Szádalmási Óvoda és Alapiskola, Almágyi Óvoda és Alapiskola),  akik hónapig óta készültek, gyűjtöttek, s elhozták számunkra a 10-15 percbe sűrített „Tompa-egészet” Rimaszombattól, a szülővárostól Igriciben, Bején és Keleméren át Hanváig, ahol ugyan a hanvai pap hamvai már rég elhamvadtak, de ahogy a projektnapon kiderült, szelleme élőbb mint valaha.

projekt7.JPGprojekt8.JPG

Projektnap persze lesz jövőre is, amely előreláthatólag egy újabb rimaszombati születésű óriással, a 300 éve született Hatvani Istvánnal, a Magyar Fausttal foglalkozik majd, aki maradhatott volna Leidenben, hívták más német nagyvárosba is, de ő a magyar hazát, Debrecent választotta. 

jdj, Gál Sándor felvételei

 


 
 

ma 2018.06.18 van

ma Vratislav névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal