Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Hatvani Istvánra emlékeztekVytlači
 

IMG_4871.JPG

Születésének 299. évfordulóján az ördöngös professzorra, a Magyar Faustra, Hatvani Istvánra emlékeztek Rimaszombatban emléktáblájánál a nevét viselő cserkészcsapat szervezésében. Hatvani – Rimaszombat máig talán legismertebb szülöttje, akit nagy becsben tart Debrecen, míg szülővárosában a szlovákok már a nevét is szándékosan elferdítik.

IMG_4866.JPG

Matematikus, orvos, csillagász, fizikus, kémikus, bűvész, egyetemi tanár, közéleti személyiség, legenda – mindez Hatvani István, aki 299 évvel ezelőtt, 1718 november 21-én született Rimaszombatban. Apja Hatvani Gergely könyvkötő, Kis-Hont vármegye kommiszáriusa és ülnöke, így könyvek között töltötte gyermekkorát, s kivételes tehetsége nagyon korán megmutatkozott. 15 éves korában hagyja itt szülővárosát, Losoncra, később Kecskemétre megy tanulni. 1738-ban kerül ama híres-nevezetes Debreceni Református Kollégiumba, s már innen megy külhonba, előbb Bázelban tanul, ahol lelkésszé szentelik, majd Marburgban szerez orvosi oklevelet. Sok más korabeli társával egyetemben marasztalják, Leidenben lehetett volna egyetemi tanár, de hazatér Debrecenbe, ahol a mértan és a bölcsészettan tanára lesz, de ő tanított először vegytant és egész tanári pályája a kísérletezésekkel telt el. Debrecen városának földrajzi fekvését csillagászati szabályok szerint meghatározta; az 1769 augusztusában feltűnt üstökös pályafutását és az 1770. január 18-ai nagyszerű északi fényt a tudomány szempontjából szigorú szakértő figyelemmel kísérte, s észleleteinek eredményét a külföld legjelesebb tudományos folyóirataiban közrebocsátotta. A kor egyik legkitűnőbb orvosának számított, nemcsak Debrecenből, de külföldről is rendszeresen látogatták a betegek.

IMG_4865.JPG

37 évig volt a filozófia tanszék professzora. 1749. július 30-án feleségül vette Csatári István debreceni szenátor lányát, Máriát. Tíz gyerekük született, de csak két fiú és két lány éli meg a felnőttkort. Tanári hivatala mellett még több különböző téren kitűnő szolgálatokat tett a közjónak. Ifjabb tanár korában néhány évig gyakran prédikált, az úrvacsoraosztásában pedig rendesen részt vett Debrecen templomaiban. 66 évesen, 1786 november 16-án hunyt el váratlanul epebajban.

IMG_4850.JPG

Utókora sem feledkezett el róla, sőt számos legenda keringett a személye körül, amelyek nem kerülték el Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Arany János figyelmét sem. Debrecen máig nagy becsben tartja az alakját, köztéri szobra az egyetem udvarán áll. Két évvel ezelőtt a debreceni Csokonai Színház 150 éves évfordulóján Orbán János Dénes drámai költeményét mutatta be, amely szintén az ő alakját idézi meg, ahogy Nagy Zoltán grafikáit is az ördöngös professzor ihlette.

A rimaszombati megemlékezésen Csúsz Balázs, a Lilium Polgári Társulás elnöke idézte meg a jeles rimaszombati alakját (Páko Mária örömzene műhelye színesítette a megemlékezést), s jelezte, jövőre számos rendezvénnyel szeretnék megidézni Hatvani István alakját, ahogy az ő emléke előtt tiszteleg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tanári konferenciája és a Gömörország is.

Gecse Attila felvételei


 
 

ma 2018.10.19 van

ma Kristián névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal