Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Meghirdették a XXVII. Tompa Mihály Országos VersenytVytlači
 

 

tompa-mihaly-logo-1-2018.jpgA Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel: a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen meghirdeti a

 

XXVII. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENYT

 

az amatőr /nem hivatásos / vers-és prózamondás, verséneklés  és lírai színpadok műfajban

 

 

A VERSENY KATEGÓRIÁI:

 • kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
 • kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
 • kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
 • kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
 • kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
 • kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban
 • kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)

 

 

A VERSENY FORDULÓI ÉS IDŐPONTJAI:

 

     1.    osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2018. február 6-ig

     2.    egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2018. március 9-ig

      3.    országos elődöntők: 2018. március 22-29. között  ( Szenc, Galánta, Komárom, Losonc, Rozsnyó )

     4.    országos döntő: 2018. április 26-27-28., Rimaszombat

 

 

SÁVMINŐSÍTÉS:

 • járási szinten érvényben van a sávrendszer, amelynek értelmében aranysávos besorolást a továbbjutási keretszámnak megfelelő számú versenyző kap
 • ugyanez az elv érvényesül az országos elődöntőkön is
 • az ezüst -és bronz sávok számának odaítéléséről a zsűri dönt
 • az országos döntőn az arany- ezüst- és bronz sávok odaítéléséről a zsűri dönt

 

Az országos döntő díjai:

 

 • 1.-2.-3.- díj – kategóriánként
 • a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának díja a hazai szerző művét mondó legsikeresebb előadónak
 • a zsűri különdíja
 • szerzői, előadói díj (VI. kategória)

 

A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

I.     az iskolai- és körzeti versenyekből a járási versenyekbe való továbbjutás kulcsait a Csemadok

        illetékes területi választmányai határozzák meg

II.     a járási versenyekből az országos elődöntőkbe az alábbi kulcsrendszer működik:

 

I-III. kategória továbbjutói a járási versenyekről az országos elődöntőbe

 

IV. kategória továbbjutói járási versenyekről az országos a elődöntőbe

Járás:

fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

 

Járás:

fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

 

 

 

 

 

Pozsony

1

 

Pozsony

1

Szenc

1

 

Szenc

3

Összesen

2

 

Összesen

4

 

 

 

 

 

Dunaszerdahely

9

 

Dunaszerdahely

10

Galánta

3

 

Galánta

4

Vágsellye

2

 

Vágsellye

0

Nyitra

1

 

Nyitra

1

Összesen

15

 

Összesen

15

 

 

 

 

 

Komárom

8

 

Komárom

11

Érsekújvár

4

 

Érsekújvár

4

Léva

3

 

Léva

4

Összesen

15

 

Összesen

19

 

 

 

 

 

Nagykürtös

1

 

Nagykürtös

1

Losonc

3

 

Losonc

3

Rimaszombat

4

 

Rimaszombat

3

Tornalja

3

 

Tornalja

2

Összesen

11

 

Összesen

9

 

 

 

 

 

Rozsnyó

2

 

Rozsnyó

1

Kassa-vidék

2

 

Kassa-vidék

1

Kassa-város

1

 

Kassa-város

2

Tőketerebes

3

 

Tőketerebes

1

Nagykapos

2

 

Nagykapos

1

Összesen

10

 

Összesen

6

 

III.     az országos elődöntőkről az országos döntőre való továbbjutás kulcsa:

 

Az I-III. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe

 

A IV. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe

Országos elődöntő (résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

 

Országos elődöntő (résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

 

 

 

 

 

Pozsony, Szenc

2

 

Pozsony, Szenc

2

 

 

 

 

 

Dunaszerdahely,   Galánta, Vágsellye,  Nyitra

5

 

Dunaszerdahely,   Galánta,
Vágsellye, Nyitra

5

 

 

 

 

 

Komárom,   Érsekújvár, Léva

5

 

Komárom, Érsekújvár, Léva

6

 

 

 

 

 

Nagykürtös,   Losonc, Rimaszombat, Tornalja

3

 

Nagykürtös,   Losonc,
Rimaszombat, Tornalja

2

 

 

 

 

 

Rozsnyó,  Kassa-vidék, Kassa-város, Királyhelmec, Nagykapos

3

 

 

Rozsnyó,  Kassa-vidék,  Kassa-
város,  Királyhelmec,  Nagykapos

 

2

 

 

A SZERVEZŐK:

 

 1. az osztály-, iskolai versenyek szervezői az iskolák
 2. a körzeti- és járási versenyek szervezői a területi választmányok titkárságai
 3. az országos elődöntők szervezői a kiválasztott területi választmányok titkárságai
 4. az országos döntő szervezője a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
 5. A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya etikai bizottságot hoz létre a verseny tisztaságának védelmére. Minden szakmai észrevételt, panaszt a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának címére kérünk eljuttatni!

  

A zsűri:

 1. A járási versenyek és országos elődöntők zsűrijét a Csemadok területi választmányai állítják össze. Kérhetik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége illetékes területi választmányainak segítségét.

 

 1. A verseny országos döntőjének zsűrijét a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya állítja össze. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi szakemberek.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • A vers- és prózamondók csak egy (1) műfajban nevezhetnek be a versenybe!
 • a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre
 • a Csemadok OTE határozata értelmében az egyik mű kötelezően szlovákiai magyar szerző alkotása legyen
 • a zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását, az országos döntő kivételével
 • az országos döntőben az elődöntőn elhangzott és díjazott egy (1) produkcióval szerepel a versenyző
 • a prózamondók nem nevezhetnek be a versenybe népmesével – erre szolgál az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny!
 • egyetemisták  esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik
 • a versenybe az iskolai fordulók győztesei benevezési  lapokon neveznek be, melyeket az adott járási versenyt szervező területi választmány címére juttatnak el.
 • az előző év országos helyezettjei az országos elődöntőkön, az országos elődöntők előző évi győztesei a járási versenyekben kapcsolódhatnak be a versenybe. A rendelkezés kategóriaváltás esetén is érvényes! Ezek a versenyzők a benevezési lapokat szintén a járási fordulók előtt juttatják el az illetékes területi választmánynak, ugyanúgy, mint a többi résztvevő.
 • a produkció maximális időtartama 5 (öt) perc!
 • a zsűri az országos döntőn nem adhat ki megosztott díjat
 • az V.- VI. -VII. kat. résztvevői az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának juttatják el  2018. március 9-ig.

A VI. és VII. kategória résztvevői külön a saját kategóriájukra készített benevezési lapokon neveznek be a versenybe.

 • Az országos elődöntők okleveleinek és emléklapjainak mintapéldányát a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya eljuttatja az országos elődöntők szervezőinek elektronikus formában.

 

V. kategória: VERS- PRÓZA

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a zsűri döntése szerint ebben a kategóriában is érvényes a sávozás
 • továbbjutási kulcs: 1. 2. 3. helyezett
 • az elődöntőkről csak a magas színvonalú versenyen elvárható szakmai- és művészi kritériumoknak megfelelő produkciók juthatnak az országos döntőbe. A kategória mindenáron történő fenntartása nem indokolhatja a nívótlan produkciók továbbjutását!
 • a melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat
 • a benevezési lap a melléklet része

 

VI. kategória: VERSÉNEKLŐK

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a verséneklők, együttesek 2 produkcióval készülnek a versenyre
 • az alsó korhatár 12 év – egyénileg ill. csoportosan
 • az országos eldöntőkből a döntőbe az 1.,2.,3. helyezett jut tovább, e kategóriában is érvényes a sávozás
 • ajánlott a saját szerzemény (zene, vers)
 • a zsűri olyan szakmai szempontok szerint értékel, amelyek a vers és zene egymást kiegészítő, együttes hatására, valamint a hiteles és tiszta előadásmódra irányulnak
 • együttesek esetében a nevezési lapon fontos feltüntetni a tagok nevét és szerepét a produkcióban
 • a melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat
 • a benevezési lap a melléklet része

 

VII. kategória: LÍRAI SZÍNPADOK

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe, korhatár nélkül
 • a lírai színpadok versenye min. 5 bejelentkezett csoport  esetében valósul meg!
 • továbbjutás: a zsűri javaslata alapján
 • időtartam: max. 20-25 perc!
 • javasolt a kamaraszínpadi előadás és a 15 fős maximális csoportlétszám
 • a szakmai zsűri javaslatára az előadások kamaraszínpadi jellegűek és hangosítás nélkül történnek!
 • a benevezéssel együtt kérjük mellékelni az ismertetőt a csoportról, valamint a tagok névsorát!
 • a melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat
 • a benevezési lap a melléklet része

 

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:

I., II., III., IV. kategória:    2018. február 9.

Az illetékes Csemadok területi választmányainak titkárságain a benevezési lapon, amely beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk , és www.intezet.sk   honlapról.

 

V., VI., VII. kategória:   2018. március 9.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányánál (Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota)

e-mail: csemadokrsz@mail.t-com.sk

 

A benevezés  a benevezési lapon postán vagy elektronikus úton történik. A benevezési lap beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk és www.intezet.sk honlapról.

FIGYELEM!!

KéRJüK A VERSENYSZABáLYZAT BETARTáSáT, ELLENKEZő ESETBEN A VERSENYZő MáR A JáRáSI FORDULÓN KIZáRHATÓ A VERSENYBőL!

A benevezési lap egy fontos dokumentum, amely végigkíséri a versenyzőt a fordulókon. A járási versenyek szervezői a verseny után azonnal továbbítják a továbbjutók benevezési lapjait az országos elődöntők szervezőihez. Az országos elődöntők szervezői a továbbjutók pontosan kitöltött benevezési lapjait a verseny után továbbítják a  országos döntő szervezőjének.

ELÉRHETŐSÉGEK,  INFORMÁCIÓK:

Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya

Jesenského 5.

979 01 Rimavská Sobota

FAX: 047/5623 112 ;   mobil: 0907/87 14 51

csemadokrsz@mail.t-com.sk

Mellékletek:

 1. A vers-és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok értékelésének kritériumai
 2. vers- próza, 1-5 kategória: benevezési lap
 3. énekelt versek, 6. kategória:benevezési lap
 4. lírai színpadok, 7. kategória: benevezési lap

A mellékletek  és a benevezési lap  letölthető a www.csemadok.sk és a www.intezet.sk   honlapon, a Tompa Mihály Országos Verseny menüben.

 


 
 

ma 2018.10.19 van

ma Kristián névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal