Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Főellenőrt keres a VárosVytlači
 

palyazatikep.jpgA rimaszombati Városi Képviselő-testület a 2017 szeptember 19-én kelt 2017/74-es számú határozata alapján a Szlovák Nemzeti Tanács 1990/369-es törvénye 2. bekezdése 18a §-a és a későbbi rendelkezések értelmében 2017. december 19-re (kedd) írta ki

a főellenőr megválasztását,

amelyre a Városi Képviselő-testület ülésén kerül sor.

 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés

- legalább teljes körű befejezett középiskolai tanulmányok, de ajánlott a főiskolai II. fokozata

További követelmények

- ajánlott: legalább ötéves szakmai gyakorlat, a közigazgatás kérdésköre gazdasági részének alapos ismerete, jártasság a programozott költségvetés területén és a dotációs szervezetek költségvetésének ismerete, a magyar nyelv ismerete

- büntetlen előélet

- alkalmasság a törvények teljes mértékben történő végrehajtására

A pályázathoz mellékelni kell

- a jelentkező személyi adatait: név, keresztnév, titulus, születési adatok, állandó lakhely, telefonszám

- írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához

- szakmai életrajzot az eddigi munkahelyek feltüntetésével

- a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát

- a törvények teljes mértékben történő végrehajtását bizonyító okmány hitelesített másolatát

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

- a jelölt írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során (a 122/2013-as, a személyes adatokról rendelkező törvény keretein belül)

- írásos tájékoztatást arról, hogy a pályázat beadásának a napján a jelentkező folytat-e bármilyen üzleti vállalkozást, esetleg tagja-e olyan cég felügyelő- vagy ellenőrzőbizottságának, amely vállalkozói tevékenységet folytat.  

A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen zárt „VK – vožba hlavného kontrolóra – neotvára” borítékban legkésőbb 2017. december 5-ig (kedd), 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota. A pályázatok beadásánál a Városi Hivatalba érkezés átvételének és lepecsételésének időpontja számít.   

Azok a pályázók, akik nem felelnek meg az előírt feltételeknek, vagy a megadott határidőn túl érkeznek be, nem kerülnek fel a december 19-én a Városi Képviselő-testület által meghallgatandó jelentkezők jegyzékébe.

A főellenőr kiválasztása

A Városi Képviselő-testület 2017. szeptember 19-én megtartott ülésének 2017/74-es számú határozata döntött a főellenőr megválasztásának módjáról is. A Szlovák Nemzeti Tanács 1990/369-es törvénye 3. bekezdésének 18-as számú §-a alapján a főellenőr megválasztása titkos szavazással történik. A szavazás előtt minden jelentkező, aki teljesítette az előírt követelményeket, ábécé sorrendben max. 10 perces lehetőséget kap a bemutatkozásra.

A munkavégzés elkezdése

A megválasztott jelölt 2018 február elsején foglalhatja el az állását, amely hat évre szól teljes munkavégzésben.  

 

 

JUDr. Šimko József

polgármester

 

 

Rimaszombatban, 2017 november 2-án

 


 
 

ma 2018.12.12 van

ma Otília névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal