Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

140 éve született Rudnay GyulaVytlači
 

rudnay_gyula.jpg

140 évvel ezelőtt, 1878 január kilencedikén Pelsőcön látta meg a napvilágot Rudnay Gyula Corvin-lánccal kitüntetett, Kossuth-díjas magyar festőművész, grafikus, iparművész, főiskolai tanár; a bajai művésztelep megalapítója és vezetője. Az alföldi iskola egyik jeles képviselője, aki Munkácsy Mihály realizmusát, a nagybányai iskola plein air stílusát vitte tovább egyesítve posztimpresszionista elemekkel. Talán egyik legjelesebb képviselője a posztnagybányai stílusnak.  

Rudnay-Gyula-felesege-Dusza-Erzsebet-gyermekeik-Gyula-Bizsike-Rozsika-435256_600x480.jpg1-Kalapos-Onarckep_1946_-287295_600x480.jpg

Édesapja, Rudnay János, gubacsapó, édesanyja, Gettler Zsuzsanna volt. 1893 és1894 között a Budapesti Iparművészeti Iskola hallgatója, 1895-től Hollósy Simon tanítványa Münchenben. A nyarakat Nagybányán tölti. Közben rövid tanulmányúton Rómában járt. 1903-ban Párizsban képzi tovább magát. Megismerkedik Pásztor János szobrászművésszel. 1905-ben Hódmezővásárhelyre költözik, ahol kapcsolatba kerül többek között Endrei Bélával, és Tornyai Jánossal. Sajátos nemzeti stílű művészet kialakítására törekszik. Festői látása ez időben leginkább Munkácsyval mutat rokonságot. 1910-ben Budapestre költözik, ahol Pásztor Jánossal együtt bemutatkozik a Párizsi Nagyáruház Lotz termében. Az első világháború idején Losoncon töltött szolgálatot, mint póttartalékos. A háború monumentális, drámai kompozíciókat vált ki belőle, menekülőket ábrázoló képek sorát festi. 1918-ban az Ernst Múzeumban rendezi meg első, nagysikerű Gyűjteményes Kiállítását. Első méltatója Lyka Károly. 1919-től kezdve egyre többet fest Bábonyban. 1921-ben Hágában és Amszterdamban állít ki. 1922-ben a Főiskola tanárává nevezik ki. Innentől kezdve foglalkozik rézkarcolással. Négy évig a főiskola rektora. 1923-ban művei album formájában is megjelennek. Ez időben több ízben szerepel gyűjteményes anyaggal, s majd minden külföldön rendezett magyar tárlaton részt vett. 1924-ben aranyérmet nyer Bécsben, és Genovában is. Velence után önálló kiállítása nyílik Milánóban és Zürichben is. 1926-ban elkészíti az Országház részére a Pusztaszeri Országgyűlést ábrázoló, nagyméretű gobelinjét, de ez idő tájt a magyar kuruckor emlékét idéző, mesehangulatú kompozíciók egész sorát festi.

petofisegesvarnal-2327040_600x480.jpgBabonyi-osz-766382_600x480.jpg

Képeiben Rugendas kuruckori képeinek hangulatát, Goyára utaló elemeket is találunk. Nagy szerepet játszik nála a fájdalmas nosztalgia. Eltűnt korok után tekint, amiben a Trianon utáni szétszakított ország fájdalma is benne volt. Ezt az érzést szilárd festői tudással, hangulatteremtő képzelettel, képeinek egyedi vonzerejével sikerült megformálni. A „tegnap művészé”-nek emlegették, de ahogy az irodalmi példában Krúdy Gyulával is történt, ez az inspiráció is teremthet értékes műveket. A modern izmusok vágtató, fel és eltűnő áramában képei egy megtartó, szilárd és vonzó szigetet alkotnak. „Tájábrázolásomban a magyar történelem múltjának levegőjét akartam fölidézni” – írta visszaemlékezéseiben művészetéről.

1929-ben a Barcelonai Világkiállításon Grand Prix-t, és ezüstérmet ítélnek neki. Több műve kerül külföldi gyűjteményekbe.

1935-ben Corvin-koszorút, 1941-ben Corvin Láncot kapott. 1947-ben Baján művésztelepet alapít, és megszervezi a „Népi Festőakadémiát”. 1953-ig ott él. 1948-ban Pro Arte kitüntetést, 1949-ben Kossuth-díjat kap. 1954-ben a Szépművészeti Múzeumban rendezett kiállítása alkalmából Kiváló Művész címet kap. 78 éves korában, 1956. január 4-én, Budapesten éri a halál. 1968-ban, a Magyar Nemzeti Galériában nagyszabású emlékkiállítást rendeznek számára.

rudnaygyula.jpg

Szülőfalujában a község önkormányzata a Pro Pátria Pelsőciensis Társasággal és a Dénes György Alapiskolával közösen emlékünnepséget tartanak a neves festőművész emléktáblájánál, amelyre január 9-én, kedden 10.30 órától kerül sor.

 


 
 

ma 2018.12.14 van

ma Branislava, Bronislava névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal