Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Referenst keres az oktatásügyi hivatalVytlači
 

palyazat1.png

 

Rimaszombat Városa (JUDr. Šimko József polgármester képviseletében),

979 01 Rimaszombat Svätopluk u. 9.

 

állást hirdet az alábbi munkakörre:

 

az iskolaügyi hivatal referense

 

 

A munkába lépés várható ideje: 2018 március elseje

 

A munkakör rövid jellemzése:

- a városhoz tartozó oktatási intézmények módszertani irányítása és gazdálkodásuk ellenőrzése

- az állam által átruházott funkciók és feladatok bebiztosítása és megvalósítása a Szlovák Köztársaság hatályos törvényei, a kormányrendeletek és útmutatók alapján (a 2003/596-os, a 2008/245-ös, a 2009/317-es törvények és más, az oktatásügyre érvényes  értelmében).

- másodfokú döntések meghozatala azokban az ügyekben, amelyekben első fokon az érintett oktatási intézmény igazgatója hozott döntést

- módszertani, szakmai és tanácsadói tevékenység a városhoz tartozó oktatási intézmények részére

Az előírt szakmai és személyi feltételek a 2009/437-es törvény alapján lettek meghatározva.

Az állás betöltéséhez szükséges előfeltételek:

- II. fokú főiskolai végzettség – alapiskolai oktatási intézményekre fókuszálva

- személyes előfeltétel - első atesztáció megléte

Egyéb követelmények:

- minimálisan öt év szakmai gyakorlat

- az érvényes törvények és előírások ismerete

- egészségi alkalmasság

- alkalmasság a jogi döntések meghozatalára

- számítógépes alapismeretek (internet használat, számítógépes programok ismerete)

- büntetlen előélet (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány felmutatása)

 

A jelentkezéshez kérik az alábbi iratokat felmutatni:

- írásbeli kérvény a pályázat besorolására

- professzionális életrajz a telefonszám és a szakmai gyakorlat feltüntetésével

- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hitelesített fénymásolata

- a büntetlen előéletet bizonyító, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- becsületbeli nyilatkozat a jogi döntések meghozatalához szükséges alkalmasságról

- orvosi bizonyítvány az egészségi alkalmasságról

- írásbeli beleegyezés, miszerint a 2013/122-es személyiségvédelmi törvény értelmében a leendő munkaadó a szóbeli megbeszélés idejére felhasználhatja a jelentkező személyes adatait

A jelentkezést a szükséges mellékletekkel együtt zárt borítékban az alábbi feltüntetésével: „Pracovná ponuka – Referent školského úradu – NEOTVÁRA” legkésőbb 2018. január 31-én, 16.00 óráig postai úton vagy személyesen kérik az alábbi címre elküldeni: Mestský úrad, Prednosta MsU, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota. 

A kiválasztásra a szóbeli meghallgatás alapján kerül sor, amelyre azokat a jelentkezőket hívják meg, akik minden előzetes feltételt teljesítettek.

 

JUDr. Šimko Jozef

polgármester

 

 

Rimaszombatban, 2018 január 11-én

 


 
 

ma 2018.12.14 van

ma Branislava, Bronislava névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal