Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Új kiadványok a régióbólVytlači
 

PALDENES.jpg

Az év első napjaiban is több fontos gömöri kiadvány látott napvilágot. 

szomolai.JPG

Szomolai Tibor: A klán (Maffia és politika a Felvidéken)

A Felvidéki saga és a Fáklyavivő után új regénnyel jelentkezik Szomolai Tibor, mégpedig a már megszokott különleges kötésben. Új regényének témája sem mindennapi, az egykori dunaszerdahelyi maffia ügyét dolgozza fel.

Tömeggyilkosság Dunaszerdahelyen… a Pápay-klán végzete a Fontána bárban… –  harsogták az újságok címlapjai 1999 márciusának utolsó hétvégéjén. Mindenki a mészárláson szörnyülködött, hiszen korábban még sehol sem történt hasonló nagyságrendű, egyszerre tíz áldozattal járó alvilági leszámolás. A mű ezen gyászos eset kapcsán mutatja be azt a bársonyos forradalmat követő zűrzavaros évtizedet, amelyet az időszak meghatározó szlovák politikusa után a köznyelv leginkább csak Mečiar-korszakként emleget. A klán nem szokványos maffiaregény. A történetben a gengszterek és a könnyű nők mellett színes kavalkádban vonulnak fel politikusok, bukott kommunisták, rendszerváltók és számtalan más fura szerzet, akik mindannyian hozzájárultak egy jobb sorsra érdemes ország tönkretételéhez.

paldenes.JPG

Pál Dénes: Életem korképe (ROVIGA Polgári Társulás)

„A már kiadott könyveimben foglalkoztam a falum, Nagybalog és a Balog-völgy múltjával, hagyományaival. Most úgy érzem, hogy ezt a munkát tovább kellene folytatni. Szeretném megismertetni a mai fiatalokat és akár a középkorúakat is a község újabb kori eseményeivel. Ezzel a két világháború közötti időszakra és a szocialista társadalmi rendszer megismertetésének egyes epizódjaira gondoltam.

Az iskolai tankönyvek csak a számukra fontos eseményekkel foglalkoznak. Pedagógiai tapasztalatom az, hogy a tanulók nem szeretik a tankönyvekben használatos száraz anyagokat, jobban érdeklik őket a valóságban átélt események. Ezért gondoltam, hogy a saját élményeim alapján, és amit még nem élhettem meg, azt pedig az őseim életén keresztül mutatom be” – írja bevezetőjében a könyvéről a szerző.

 

IMG_3209.JPG

Alexander Botoš: Rimaszombat a régészet és régészeti felfedezések tükrében

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa, régésze új könyvében a város legrégebbi történeti korszakairól ad számot, igy a kései bronzkorszakról, amelynek idején jelentős gazdasági és kereskedelmi központnak számított a vidék.

alaxanderbotos.JPG

A szerző foglalkozik Rimaszombat keletkezésével, ahogy a fő tér kialakulásával, s az i.e. 6000-res évektől kezdve egészen a XIX. Századig nyújt betekintést a város területének történetébe, de összegzi az 1868-tól napjainkig lefolytatott régészeti ásatásokat és eredményeket is. A könyv mindezeket bőséges színes fotódokumentációval színesíti. A kötet a Gömör-Kishonti Múzeumban kapható.

szentivanyjozsef.jpg

Simon Attila-Tóth László: Kis lépések nagy politikusa – Szent-Ivány József

Simon Attila és Tóth László közös munkája átfogó képet nyújt Szent-Ivány Józsefről, a két világháború közötti (cseh)szlovákiai magyar politika, közélet és művelődés egyik (ha nem a) legfontosabb személyiségéről, emblematikus alakjáról, aki egyszerre volt birtokos, politikus, mecénás, köz- és szépíró, művelődésszervező és egyben jó családapa.

Az 1918-20-as államfordulat előtt a Gömör-Kishonti Gazdasági Egyesület vezetőjeként, 1918 őszén a polgári-demokratikus forradalom gömöri mozgatójaként kapott jelentős szerepet. A két háború közötti Csehszlovákiában ő volt a magyar kisgazda társadalom megszervezője, a Magyar Nemzeti Párt vezére, négy cikluson át a magyarság egyik legaktívabb nemzetgyűlési képviselője. Nagyrészt neki köszönhető a legfontosabb korabeli felvidéki magyar napilap, a Prágai Magyar Hírlap megalapítása is. S bár életének és tevékenységének ismerete nélkül lehetetlen megérteni a korszak szlovákiai magyar történetét, alakja sokáig mégis a feledés homályába veszett.

 

kopecsnigabor.jpg

Kopecsni Gábor: Népi harci testkultúra Gömörben

Kopecsni Gábor legújabb könyve a Felföldi Baranta Kiskönyvtár sorozatban jelent meg. A Felvidéken folyamatosan gyűjt, ezúttal a gömöri értékek kerültek közkinccsé. Gömör, mint tájegység, illetve vármegye, nagy területű, közel 10 éves gyűjtőmunka alatt majd 100 adatközlővel sikerült anyagot rögzíteni.

Kopecsni Gábor azt vallja, hogy hagyományunk a lelkünk életének sója. Példát mutat és biztat másokat is, hogy kutassanak, ismerjék meg és ismertessék meg a hagyományunk ezen szegletét. Tájegységenként kutatta fel a pásztorembereket, akiknek ugye a munkaeszköze volt a bot, ostor, bicska, fokos. A könyvet ajánljuk néprajzosoknak, tanároknak, hagyományőrzőknek és természetesen a Baranta harcművészeknek. Jó pár bottal való játékot is lejegyeztek, ami napjainkban is hasznos lehet. Megrendelhető a felfoldbaranta@gmail.com e-mail címen.

 

 

adamzita-tizev.JPG

Ádám Zita: Tíz év – tíz pedagógiai projekt

 

„Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő és elveszik a múlt” – figyelmeztet bennünket a könyv szerzője, szerkesztője, Ancsel Évát idézve. S hogy ez (az egykor szebb napokat látott) Gömörben és Nógrádban ne történhessék meg, a gömöri pedagógiai fejlesztő műhely értékmentő és értékteremtő munkára, felfedező utazásra, izgalmas kalandra hívja a régió iskoláit, pedagógusait.

A tíz év során megszületett 155 saját pedagógiai projekt nagy mértékben olyan tanulók produktuma, akik ingerszegény környezetből, mélyszegénységből, szociálisan és gazdaságilag hátrányos közegből érkeztek, akiknek művelődési igényeik és szokásaik nincsenek. Tíz év, tíz pedagógiai projekt tapasztalatai válnak e könyv révén közkinccsé.  Hiánypótló, a pedagógusképzésben és továbbképzésben jól használható „jegyzet” született.  

muskatli.JPG

Muskátli – II. és III. évfolyam

A www.szozat.org elektronikus folyóirat mellékleteként jelenik meg a Muskátli, az örök nagy magyar gyermek, Pósa Lajos emlékére. A II. és III. évfolyam anyagait (2015/2016-os és 2016/2017-es tanév) immár nyomtatott változatban is olvashatják. Az egykori Én Ujságom utódjaként is olvasható Muskátli sok-sok érdekességet, hires magyar ősök ismertetését, szép verseket és históriákat tartalmaz. A Pósa Homoly Erzsébet szerkesztésében megjelenő antológia középpontjában természetesen Pósa Lajos, Nemesradnót nagy szülöttje áll, de a Pósa-asztal egykori szereplői is tág teret kapnak, igy találkozhatunk Krúdy Gyulával, Dankó Pistával Gárdonyi Gézával, Lőrinczy Györggyel és Sebők Zsigmonddal is.   

 

rimaszecsi-hirvivo-2017.jpg

Rimaszécsi Hírvivő 2017

 

Rimaszécs község közéleti lapja, a Rimaszécsi Hírvivő a nyolcadik évfolyamába lépett. Ambrúzs Zoltán szerkesztésében a 2017-es év eseményeit adja közre.

A címlapon a polgármesteri köszöntőt olvashatjuk, valamint Tompa Mihály Új évkor című versét. A következő oldalakon találjuk az önkormányzati határozatokat és a 2017-ben születettek és házasságot kötöttek névsorát. A következő oldalakon beszámolnak a megyei választások eredményeiről, az előző polgármester által benyújtott pályázatok megvalósíthatatlanságáról, s a jelenlegi polgármester, Stubendek Márta terveiről, aki a hetedik választási ciklusát tölti a falu élén. Mint kiderül, szeretnék korszerűsíteni a villanyvilágítást, gyermekjátszóteret létrehozni, beüzemeltetni a gyógyszertárat, leaszfaltozni a szociális lakások közti utat, műfüves kispályás focipályát építeni, a községi könyvtárat létrehozni, a nyugdíjas klubot újraindítani, a kultúrház felújítását folytatni, az egészségügyi központ épületét felújítani, közlekedési táblákat kihelyezni. Beszámolnak a Rimaszécs-Susa közötti történelmi út felújításának igényéről, az év legfontosabb eseményéről: eldőlt a volt szolgáltatások házának sorsa, ide költözött a Községi Hivatal. Belelapozhatunk a falu egykori krónikájába, s áttekinthetjük a kerek évfordulókat. A rimaszécsi kulturális- és sportélet is gazdag volt 2017-ben, erről tanúskodnak a következő oldalak.

 

naptarok.jpg

2018-as asztali történelmi és falinaptárok gazdag választéka 1,50 eurós áron a Turisztikai Információs Központban (Fő tér 2.)

 


 
 

ma 2018.12.10 van

ma Radúz névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal