Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Ady Endre Rimaszombatban jártVytlači
 

foto1.JPG

Alig 45 perc, mégis belefért egy élet. Egy géniusz élete, aki muszáj Herkulesként jött erre a világra, s bár folyamatosan, megalkuvás nélkül köpködték talmi percemberkék, mégis úgy lépett le a földi színpadról, mint a magyar költészet és publicisztika legragyogóbb és legcsillogóbb csillaga. Kurucz Ádám Konrád ezt az életművet mutatta fel a Tompa Mihály Református Gimnáziumban Lédát és Csinszkát is megidézve.

foto2.JPGfoto3.JPGfoto4.JPG

Ők állnak ugyanis e különös est középpontjában. „Általam vagy, mert meg én láttalak//
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak” – írja Ady Endre – hisz róla szól az est –, Lédáról, s bizony ugyan ki ismerné ma már Diósyné Brüll Adél nevét, ha szeretője nem írja meg a magyar irodalom egyik legkegyetlenebb versét. S vajon hányan vethették volna előtte és utána is papírra ezeket a sorokat. S mégis, amig Léda számára az ifjú költő nyújtott vigaszt az őt elhanyagoló férj mellett, addig évtizedekkel később a haldokló, az Élettől búcsúzó költő számára nyújt fogódzót Csinszka. „Ha te nem jöttél vóna,// Ma már tán panaszló szám se szólna” – küldi a halhatatlan üzenetet Boncza Bertának, aki, ha pár hónappal is, de meghosszabbítja az Életét.

Alig 45 perc, amelybe belefér nemcsak egy élet, de egy korszak is, amelyben nagyot akarók vívnak reménytelen harcot a múltba állandóan visszarévedő gáncslovagokkal, ahol kisszámú Adyk állnak a vártán muszáj Herkulesként geszti bolondokkal viaskodva. S micsoda különös ország ez, ahol a geszti bolondnak van monumentális szobra a parlament árnyékában. S nem Ady Endrének, akinek ha 45 perc erejéig is, de Rimaszombatban is szobrot állított egy Latinovits-díjas színiakadémista (külön köszönet a Tompa Mihály Református Gimnáziumnak, valamint Kosztúr Ákosnak, aki két alkalomra elszegődött az előadás technikusának).

foto5.JPGfoto6.jpg

„Csörtettek bátran a senkik//És meglapult az igaz ember//S a kényes rabló is rabolt://Különös, Különös nyár-éjszaka volt.” – különös este az Esték a Gömöri Hírlappal sorozatban. Igazi lélekbalzsam – írta az emlékkönyvbe egy hallgató, aki a többiekkel együtt állva köszönte meg az élményt. Egyedül a város magyar tanárait hiányoltuk, akik közül mindössze egy rég nyugdíjas jött el. Perctanárok – variálhatnánk Ady szavait.         

„Én nem bűvésznek,//de mindennek jöttem,// A Minden kellett s megillet a Semmisem” – tévedett is, s talán mégsem. Olyan száz év van mögötte, mögöttünk, amikor is „Megnőtt a világ, megsokasodtak az írástudók és farizeusok, az Isten nem nagyon törődik velünk, de talán még betakar, ha fázunk.” Amig még vannak Kurucz Ádámok, addig talán még remény is van.

Gecse Attila felvételei


 
 

ma 2019.01.20 van

ma Dalibor névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal