Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Várról várra jártak a feledi pedagógiai projektnaponVytlači
 

DSC_0300.JPG

Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban Sajógömörön indította el pedagógiai projektjét a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Regionális Pedagógiai Központja és a Pro scholis, s azóta Gömör és Nógrád számos települését bejárták már. Tavaly Rimaszombatban Tompa Mihály 200. születésnapjára emlékeztek, az idén a régió várai kerültek a projekt középpontjába, valamint Szombathy Viktor, akinek Száll a rege várról várra című kötetét még talán ma is minden gyerek ismeri.

DSC_0294.JPGDSC_0334.JPGDSC_0385.JPGDSC_0396.JPG

S ha már Szombathy Viktor, akkor nem véletlenül Feled, 2002 óta ugyanis az iskola az ő nevét viseli. Akkoriban jött el az ideje, hogy az iskola névadót keressen magának, s mivel Vécsey Károly feledi származású vezérőrnagy nevét nem engedték felvenni (még 154 évvel a kivégzése után is félve ejtik ki a nevét Szlovákiában), az akkor születésének 100. évfordulóját ünneplő Szombathy Viktorra esett a feledi alapiskola, s Ziman Ágota igazgatónő választása. Rimaszombatban egy emléktábla, s még pár élő szemtanú emlékeztett a (szlovákiai) magyar irodalom egyik izgalmas alkotójára, aki az irodalom peremvidékeit képviselte, mégpedig nagyon magas színvonalon. Peremvidék alatt az ifjúsági irodalmat és az útirajzokat értjük az ő esetében. Szombathy, vagyis Volkó Viktor 1902-ben született, s a harmincas években a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület (mai Csemadok elődszervezete) főtitkára is volt. 1940-ben költözött Budapestre, s bár az élete a magyar fővároshoz kötötte, nagyon sokat járt szeretett szülőföldjén, Gömört, mint a tenyerét ismerte. Több fontos útikönyvet írt (Ausztria, Csehszlovákia), ahogy ifjúsági regényei (A félhold vándora. Evlia Cselebi csodálatos kalandjai, A pénzhamisító, Két kard, két oroszlán, Az őrnaszád foglyai, Holló Csete, a besenyő, Megszólal a töröksíp) számos kiadást megéltek. Ez utóbbi szülővárosa történelmének egyik jeles epizódját dolgozza fel. De írói pályájának elején számos, felnőtteknek szóló regényt is elkövetett (Zöld hegyek balladája, Elesni nem szabad, És mindenki visszatér), míg ifjúkorának cikkeit, interjúit 2004-ben a Madách Posonium adta ki Szellemidézés címmel. Ebben olvashatjuk például a Blaha Lujzával készült interjúját is.

DSC_0403.JPGDSC_0408.JPGDSC_0445.JPGDSC_0483.JPG

DSC_0552.JPG

A Száll a rege várról várra először 1979-ben jelent meg, s azóta már számtalan kiadást ért meg, s 53 vár és eredetmondát tartalmaz. Régiónk nem szűkölködik várakban és főleg várromokban (Murány, Ajnácskő, Kapla, Várgede, Sajógömör), így volt miből válogatni a benevezett 14 csapatnak. Amíg hiányoltunk néhány nagyobb iskolát (Tompa Mihály Alapiskola, Gesztete), addig több kisiskola (Cakó, Dernő, Nagybalog) immár sokadszor vett részt a projektben, amely több feladatból tevődött össze, így a választott vár egy-egy történetének dramatikus feldolgozása mellett az illető vár makettjét is el kellett készíteniük. A csoportok gondos előmunkálatok után választották ki a bemutatandó történetet, voltak, akik a saját várukat (a nagybalogiak, a fülekiek, a várgedeiek), de voltak, akik kissé távolabb barangoltak szülőfalujuktól, mint a sajógömöriek, az almágyiak, a felediek, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai, a cakóiak, a szádalmásiak, a bátkaiak, a dernőiek és a két rimaszécsi iskola (a speciális alapiskola diákjai is évről-évre részt vesznek a projektben), így megismerkedhettünk egy-egy zólyomi, csetneki, korponai, rozsnyói, tornai és murányi történettel. A fiatalok és pedagógusaik ötletdúsan és fiatalosan fogtak egy-egy téma feldolgozásához, bevetve a legmodernebb technikai vívmányokat, de a hangszerek is fontos szerepet játszottak egy-egy vártörténet kidomborításában. S nem féltek igénybe venni a helytörténészek segítségét is, meghallgatták például Pál Dénest vagy Gaál Lajost is.

DSC_0512.JPGDSC_0542.JPG

A feledi Szombathy Viktor Alapiskola tanárai kitettek magukért, a rendezvény zökkenőmentesen, pontos ütemterv szerint zajlott, s még az előző nap Tornalján megrendezett IV. Tehetségnap egyik díjátadója is belefért. Tornalján 30 csoport vehetett át elismerő oklevelet (mint például a füleki diákszínjátszók, a bátkai alapiskolások vagy a Páko Mária vezette Csillagvirág), de elfoglaltsága miatt a Tehetség nagykövete idei díját Vadkerti Imre csak most vehette át Feleden, aki ebben a tisztségben Korpás Évát követte. Az elismerést Vörös Mária, az SZMPSZ ügyvezető elnöke és Ádám Zita, az SZMPSZ országos alelnöke adták át a Kormorán együttes frontemberének, aki Zsapka Attila és Sipos Dávid társaságában József Attila Tiszta szívvel című versével köszönte meg az elismerést, s mint hallgatóságának üzente: csak tiszta szívvel és igaz hittel lehet jól csinálni.

Akik Feleden jelen voltak a tizenegyedik alkalommal megtartott pedagógiai projektnapon, mind tiszta szívvel és igaz hittel tették a dolgukat.

Kresnye András felvételei   

 


 
 

ma 2018.12.12 van

ma Otília névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal