Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Elhelyezték a magyar óvoda alapkövét Vytlači
 

at5.jpg

Július végén a magyar kormány támogatásával Rimaszombatban is elindult az új református óvoda építése, amelynek alapkőletételére ma került sor a Tompa Mihály Református Gimnázium udvarán, ahol időkapszulát is elhelyeztek. Az ünnepségen a város vezetői mellett részt vett Grezsa István Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos és Fazekas László református püspök is.

 

ovoda11.jpg

 

A református gimnázium és egyház dicsőítő csapatának énekét követően Molnár Sándor református lelkész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főtanácsosa felvázolta a most épülő óvoda eddigi történetét, s mint elmondta, 2016 januárjában az egyik presbiter vetette fel az ötletet, amely aztán találkozott a magyar kormány terveivel.  Az új óvoda felépítésének ötlete nem kis vitákat váltott ki, hiszen Rimaszombatban két óvoda (Daxner utcai, Halász utcai) is van, ahol magyar nyelvű osztályok is vannak, mindkettő igazgatója magyar.  Az óvoda a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának támogatásával épül, amelynek kiemelt partnereként a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nagykapostól Pozsonyig húsz településen épít egyházi óvodát illetve bölcsődét, és köztük van Rimaszombat is.

karpat-medenceiovodafejlesztesiprogramlogofeherhatter-700x560.png

A rimaszombati egyházközség két lehetőséggel számolt, a Daxner utcai óvoda megvásárlásával vagy egy teljesen új épület felhúzásával annak közvetlen közelében, a Tompa Mihály Gimnázium iskolakertjében. Az első lehetőség az óvoda vezetésének, illetve a szülők egy részének tiltakozása meghiúsult, így a Rimaszombati Református Egyházközség Presbitériuma 2017. november 8-án tartott ülésén az új óvoda mellett tette le a voksát. Az egyházközség megszüntette az óvodaépítésre kijelölt terület közös tulajdonjogát az evangélikusokkal, s kialakítottak két egyforma, 2430 négyzetméteres telket, amelyből az egyik a reformátusoké, a másik az evangélikusoké lett. Megvásároltak egy másik, a háború után államosított telekrészt a várostól, így Máté Barnabás és Máté Tamás tervei alapján immár elkezdődhet az építkezés. Az építkezési engedély beszerzése után azonnal megkezdődött az épület felhúzása, amit szeretnének még az idén tető alá hozni. A három óvodacsoport (60 gyermek) befogadására alkalmas földszintes épület alapterülete 882 négyzetméter. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2019 március végéig elkészülhet az óvoda, s ha a szlovák iskolaügyi minisztérium jóváhagyja, akkor 2019 szeptember elsejével elindulhat az óvoda működése.

at1.jpgat2.jpgat3.jpg

 

Igei útmutatást Fazekas László püspök adott, aki hangsúlyozta, hogy ezzel az óvodával egy téglát helyezünk be magyarságunk falába, de hogy az óvoda felépülhessen, ahhoz nagyon nagy akaratra és hitre van szükség. Grezsa István miniszteri biztos Apáczai Csere Jánost idézte, aki, miután sokadszorra törtek be a tatárok Kolozsvárra, az iskola ablakán kinézve csak ennyit mondott diákjainak: Ami kint van, az a jelen, ami bent van, az a jövő. Ne feledjétek, Ti ugyanolyan magyarok vagytok, mint akik Budapesten vagy más magyar településen éltek, de nektek naponta meg kell küzdenetek a magyarságotokért. S a magyar kormány anyagi támogatást tud nyújtani az óvoda felépüléséhez, de hogy abban milyen szellemiség lesz, az kizárólag rajtatok múlik – hozta el a magyar kormány üzenetét Budapestről Grezsa.

at4.jpgrsz-ovoda.jpg

Az ünnepség végén időkapszulát helyeztek el, amelyet a tervek szerint leghamarább a reformáció 600. évfordulóján, 2117 október 31-én bonthatnak ki a kései utódok.

Fotó: Gecse Attila


 
 

ma 2019.03.21 van

ma Blahoslav névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal