Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Hatvani István, a magyar polihisztor - tanári konferenciaVytlači
 

Hatvani_web-1.jpg

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, az SZMPSZ Területi Választmány, a Pro scholis p.t. és a Tompa Mihály Református Gimnázium, valamint a társszervezők: Rimaszombat városa, a Hatvani István Cserkészcsapat, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központ november 23-án, pénteken, a Csillagházban egésznapos konferenciát szervez Hatvani István, a magyar polihisztor címmel a hírneves professzor, a „magyar Faust” születésének 300. évfordulója tiszteletére.

Hatvani_web-2.jpg

A konferencia programja:

08.30               A Hatvani István konferencia megnyitása

                        Arany János: Hatvani

08.45                           Böszörményi István nyugalmazott tanár: A losonci gimnázium    szellemi kisugárzása a 17-18. században

09.10               Lengyel Réka tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi        

                          Kutatóintézet, Irodalomtudományi Intézet – Hatvani István a művelt író       

                                    és olvasó

09.40               Hizsnyan Géza orvos: Hatvani István, az orvos

 

10.30   Molnár Beáta – Hizsnyan Bálint, mentor és tanítvány: Hatvani, a fizikus

11.00   Gáborjáni Szabó Botond igazgató (Debreceni Református Kollégium     

                                   Nagykönyvtára) előadása: Hit, tudás, egyházvédelem Hatvani       

                                   professzor debreceni működésében.

11.30               Majercsik Mária – Lenkey Gábor: Hatvani alakja a magyar irodalomban (a Tompa Mihály Református Gimnázium tanára és tanítványa előadása)

12.40               Rákos Lóránt: Hatvani István teológiai munkássága

13.10   Kerényi Éva történész: Hatvani István szellemi hagyatéka a közgyűjteményekben

13.40               Csúsz balázs: A Hatvani István rimaszombati cserkészcsapat projektjének bemutatása

14.10   Beszélgetés Orbán János Dénessel A magyar Faust drámája kapcsán –  

                                   Beszélgetőtárs: Juhász Dósa János

15.30 Hatvani István rimaszombati emléktáblájának és debreceni szobrának szimultán megkoszorúzása – Hatvani Cserkészcsapat  

A nap folyamán a résztvevők megtekinthetik a Városháza Galériában (Fő tér 2.) Nagy Sándor Zoltán debreceni grafikus kiállítását is, amelyet szintén az ördöngös professzor személye ihletett. 

A konferencia védnöke Orbán János Dénes író. 

 


 
 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal