Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Válasszon gömöri alkotót a karácsonyfa alá!Vytlači
 

 

 

tompabolt.jpg

Nincs szebb ajándék a könyvnél, s még inkább igaz ez, ha a kötet gömöri (nógrádi) alkotómunkája. Szerencsére idén karácsonyra sem maradtunk hazai alkotók nélkül, sőt pár, a napokban megjelent kiadvány nem is szerepel ebben az ajánlóban (például Tóth György Aki a Sajó partján végezte az akadémiát című, Igó Aladár munkásságát bemutató könyve, A gömöri géniusz – Tompa Mihály emlékezete című kiadvány, amely Görög Mása és Krausz Tivadar utánjárásában készült, vagy a losonci Kármán József Színház 30 évet összefoglaló kötet). Ahogy máshol már szóltunk a Pósa Lajos Emlékév krónikája című kiadványról, ahogy a Blaha Lujza Vegyeskar és a Csillagvirág új hanghordozójáról is. S ne feledjék, kapható a nyáron megjelent, Így írtuk mi a Gömöri Hírlapot című antológia is, amely szintén szép ajándék a karácsonyfa alá. De nem hiányozhatnak a naptárak sem a bolt kínálatából, a Cranium Print jóvoltából a Történelmi váraink című kétnyelvű fali- illetve asztalinaptárt ajánljuk.  

IMG_6546.JPG

Az alábbiakban felsorolandó kiadványok zöme megvásárolható vagy megrendelhető a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban, amely ma és holnap munkanapi nyitva tartás szerint, 22-én és 23-án (szombaton és vasárnap) 09.00 és 12.00 óra között várja a vásárlóit.  

   

simonattila.jpg

Csak álltunk és sírtunk (Fórum Kisebbségkutató Intézet)

A Simon Attila szerkesztésében megjelent kötet az első bécsi döntés 80-évfordulója alkalmából jelenik meg. Célja az 1938-as eseményeknek a kisember szemszögéből, naplók, visszaemlékezések részletein és korabeli fotókon keresztül való bemutatása. A korabeli visszaemlékezéseket olvasva nem lehet kétségünk arról, hogy az első bécsi döntés és az ún. arbitrázsterület, Magyarországhoz csatolása az ott élő magyarok számára talán életük legboldogabb pillanatai közé tartozott. A visszacsatolás (hiszen mi, magyarok így nevezzük meg az eseményt) főszereplői, vagyis maguk a visszacsatolt magyarok és szlovákok (akik persze korántsem voltak oly boldogok) azonban – hiszen 1945 után ez nem volt ildomos – sohasem beszéltek sokat arról, mit is éltek át azokban a napokban. Szerencsére korabeli kiadványokban, asztalfiókokban később kiadott kötetekben mégis fellelhetők 1938 őszi napjainak lenyomatai, szövegek, fotók. Ezekből nyújtunk most át a történelem kedvelőinek és a téma iránt érdeklőknek egy csokorra való… Rimaszombatból Rábely Miklós, míg Komáromból Szombathy Viktor visszaemlékezéseit olvashatják.

 

gomororszag1.jpg

Gömörország 2018/1-2. és 3-4.

Sokáig úgy tűnt, nem éli meg a tizenkilencedik évfolyamát a Gömörország, az északi peremvidék fóruma, ugyanis a szlovákiai magyar pénzosztók elsajnálták a támogatást az immár lassan két évtizedes múltra visszatekintő laptól, de a Bethlen Alap támogatásának köszönhetően, ha összevont számokkal, s egy időben, de karácsonyra mégis megjelenhetett a lap. Az első szám kiemelt témája: Példaadás és intés, s a lap folytatja már közkedvelt sorozatait. Zsupos Zoltán a nemzetőrség és honvédség megszervezéséről és tevékenységéről az 1848-as szabadságharc ideje alatt; míg Kiss László Palócföld orvosai közül ebben a számban Bugát Pált, a következő számban Félegyházy Ernőt mutatja be. Prakfalvi Péter Nógrád természeti örökségével ismerteti meg az olvasót, s előbb a Zagyva völgyébe tesz látogatást, majd a fehér források titkába nyújt betekintést. Böszörményi István Szabó Gyula bemutatkozásáról ad számot, Petővári Ákos pedig Márai Sándor és Fábry Zoltán kapcsolatáról értekezik.

gomororszag2.jpg

B. Kovács István a második összevont számban (amelynek kiemelt témája: Ősök és rokonok nyomában) László Gyula és a magyar hősepika kutatása címmel közöl izgalmas tanulmányt, Zsupos Zoltán Vass Imrét hozza közelebb hozzánk, Csáky Károly pedig a reformkorban alakult Honti Kaszinóról ír egy hasonmás kiadás kapcsán. Mindkét szám bőven szól a régió fontosabb kulturális eseményeiről, ahogy több új kiadványt is bemutatnak. A Futárszalonban olvashatják Fülöp Antal Építsük újjá a templomot című drámájának részletét, Tóth Elemér, Bettes István, Mihályi Molnár László verseit, ahogy Mester Györgyi novelláját is. 

 

 

zsokajanos111.jpg

Zsóka János: Mennyei Apukánk hazavár minket! A beteljesült vagy elutasított remény

(Marana Tha 2000 Alapítvány), A Mennyei Atya lélekfelemelő szeretete. A lelki élet és a függőség kapcsolata (Rovás, Kassa)

Zsóka János lelkipásztornak (Rimaszombatban is szolgált káplánként) két teológiai tárgyú kötete jelent meg 2018-ban. Közös vonásuk a Mennyei Atyával való örömteli találkozás megtapasztalásának a leírása, bemutatva egyben Isten szeretetének gyógyító hatását az egyénre, a függőségben szenvedőre. Jellemző a transzcendens határok feszegetése, a boldogság és a személyes út keresése, valamint a papi hivatás és szolgálat nehézségeinek, szépségeinek a megmutatása.

fotosuli.jpg

Juhász László: Fotósuli (Vámbéry Polgári Társulás)

A Fotósuli kevés elmélettel, ám annál több gyakorlati tanáccsal szolgál amatőr fényképészeknek. Gazdagon illusztrált lapjait nemcsak azok forgathatják eredményesen, akik most ismerkednek a fényképezés alapjaival, hanem a már aktívan fotózó olvasók is sokat tanulhatnak belőle. A szerző olvasmányos stílusban, részletes képaláírások, tippek és trükkök segítségével vezeti be olvasóit a fényképezés rejtelmeibe. Önálló fejezetet kapott a mobilfotózás is, hiszen telefonnal manapság mindenki készít képeket, ám nem mindegy, milyeneket. A szerző külön fejezetet szentel a fotózás során leggyakrabban elkövetett hibáknak is, saját elrontott fényképeivel illusztrálva, mire kell vigyázniuk a digitális gépek tulajdonosainak, hogy felvételük ne a számítógép kukájában végezze.

 

mageragnes-tompa.JPG

Máger Ágnes illusztrációi Tompa Mihály verseihez (Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület)

A Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület kiadásában a tavalyi Tompa Mihály-kötet után egy újabb reprezentatív kötet lát napvilágot, amely Máger Ágnes festőművész Tompa Mihály verseihez készített illusztrációit tartalmazza. Máger Ágnes festészete változatosságában is egységes, összetartó ereje szellemiségében rejlik. A magyar történelem kulcsjelenetei, az oltárképek, a táj és természet naturális gyönyörűsége feloldódik a transzcendenciában, a fenséges égi történések fizikai alakot öltenek – írja Jókai Anna. 

szaszizoltan.jpg

Szászi Zoltán: Séta vidéken (Madách Egyesület)

 

E díszesen kiállított album 53 szűkre szabott fejezetben, 126 fénykép kíséretében vezeti végig az olvasót ábécérendben Pozsonytól (Dévény várától) Királyhelmecig (Perbenyikig), bebarangolva Zemplén, Abaúj, Gömör, Nógrád, Hont és Bars legemlékezetesebb emlékhelyeit. A nem mindennapi kultúrtörténeti kalauzt haszonnal forgathatja minden utazó és nosztalgiázó: ismeretterjesztő jellegén kívül a szép, míves szövegépítkezés jellemzi.

antalbarnabas (2).jpg

Antal Barnabás: Gömöri dombok, Gömöri ösvények, Gömöri völgyek (magánkiadás)

A három GÖMÖRI valójában egy lírai trilógia. Gömöri dombok, Gömöri ösvények, Gömöri völgyek. A szerző elképzelése az volt, hogy megpróbálja visszavezetni az esztétikailag érzékenyebb ízlést a lírához. Meggyőződése ugyanis, hogy a líra a szépirodalom csúcsa. A három kötet olyan valóságban megélt történeteket dolgoz fel, amelyek itt Gömörben megtörténtek, vagy az itteni természet gyönyörködtető sajátját örökíti meg. Lírában alkotni, megfogalmazni élményeket, történeteket, vagy leírni a természet alkotta szépséget mindig nehezebb. A szerző másik megrögzött elmélete, hogy a versek mellé feltétlen tartozik illusztráció fekete-fehér grafika formájában. Nem feltétlen kell, hogy kapcsolódjon a leírt témához, de szükséges. Ehhez az elképzeléshez az első három kötetben ragaszkodott a szerző és mindezt meg tudta oldani eredeti alkotásokkal a családon belül.

 

 

juhaszkatalin.jpg

Juhász Katalin: nyeretlen (Nap Kiadó)

Juhász Katalin hetedik kötetének versei a nyereségről és veszteségről szólnak, illetve arról, hogyan és miért csap át egyik a másikba (talán sejthető, melyik melyikbe). Született vesztesek, naiv, nyeretlen kétévesek, a dolgok pozitív oldalát látni képtelen hősök bolyongnak bennük. A kukák tele vannak nyeretlen szelvényekkel. Vajon környezetünk csinál belőlünk lúzert, vagy mi tesszük élhetetlenné környezetünket? Van-e jogunk mást hibáztatni fiaskóinkért, és van-e jogunk nem kihasználni a lehetőségeinket? Visszakaphatjuk még valaha felelőtlenül eldobált értékeinket? Miért elég valakinek egy csipetnyi boldogság, és másnak miért pont egy csipetnyi hiányzik hozzá? Beletörődhetünk-e azokba a helyzetekbe, amelyek ellen egykor lázadoztunk?

 

csordas.jpg

Csordás János: Rimaszombat a városrombolás jegyében 1960-1990, Lelkesedés és kiábrándultság (Underground Kiadó)

„Érdekel a város 1945 utáni fejlődése építészeti szempontból, most megjelenő könyvemben az 1960-90 közötti ún. városrombolásra helyezem a hangsúlyt, mivel szemtanúja voltam az eseményeknek gyerekkoromtól és érintett is vagyok benne: a szülői házat lerombolták az utcával és a negyeddel együtt.” – írja most megjelenő kötete elé Csordás János, akinek két kötete is napvilágot látott az ünnepek előtt. A Rimaszombat a városrombolás jegyében 1960 – 1990, ahogy a címe is elárulja, a rimaszombati szisztematikus városrombolás áldozatául esett városrészeknek állít emléket, sok-sok egykori fényképpel is megörökítve a 30 év alatt elpusztított városrészeket, míg a Lelkesedés kiábrándultság című kötetben újságírói korszakának, főleg a Gömöri Hírlapban megjelent legjobb írásait köti csokorba.    

 

tobisztinelli.jpg

Tóbisz Tinelli Tamás: Daliás idők (Arany János)

A válogatás, a megzenésítés és a két lemez együttes megjelenése is sugalmazza a vágyott célt, hogy a „történethallgatás”, az énekelt vers közösségi, családi élménnyé váljon, és hogy színesíthesse az iskolai tananyagot is. „A rimaszombati Tóbisz Tinelli (aki a Misztrál egyik alapító tagja – a szerk.) nézőpontja annyira meglepő és szokatlan, hogy hetekig kellett hallgatnom a lemezt, mire rájöttem: ő ahelyett, hogy szerzői albumot készítve arról mesélt volna, milyennek látja a világot, fogta magát, és teremtett egyet. Hősies, szerelmes, küzdelmes, dicsőséges világot. Konceptalbum ez, mint a Jethro Tull több lemeze, a Pink Floydtól a The Wall, vagy a Hobo Blues Bandtől a Vadászat. Az év meglepetéslemeze.” (Juhász Kristóf)

 

43321029_10213377458932914_3172682428770680832_n.jpg

Marta Hlušíková: Ókor nagyító alatt (Perfekt Kiadó),

gaalova.jpg

Denisa Gaálová: Szlovákia rövid történelme ifjú olvasóknak (SLOVART)

Az elmúlt hetekben két olyan történelmi összefoglaló is megjelent a kamaszok részére, amelyeknek a szerzői gömöriek. A minap még rimaszombati Marta Hlušíková az ókor történetét veszi górcső alá Juraj Martiška illusztrációi segítségével, míg a feledi származású Denisa Gaálová Szlovákia történelmét vázolja fel az ókortól kezdve Szlovákia megalakulásáig.  Néha úgy tűnik, kétezer év nagyon hosszú idő. De ez még sincs egészen így. Az ókor továbbra is sok mindenben meghatározza az életünket, s nincs nap, hogy ne találkoznánk akkor megismert tárgyakkal és fogalmakkal: iskola, kréta, tábla, traktor, számológép, akvárium, köztársaság, ambulancia stb. De a mai közbeszédben is használjuk a tantaloszi kínok, Achilles sarka, Damoklész kardja szóösszetételeket. Marta Hlušíková, aki annak idején latin-szlovák szótárával robbant be a köztudatba, s az elmúlt évtizedekben főleg a legkisebbek felé fordult, most a kamaszokat veszi célba, s az ő számukra hozza közelebb a nem is oly távoli időszakot.

Az ókortól Csehszlovákia széthullásig foglalja össze a feledi Denisa Gaálová kötete, aki 17 fejezetbe sűríti a jelenlegi Szlovákia területének eseményeit az első emlékektől egészen a közelmúltig terjedő időszakig. A František Hříbal illusztrációval gazdagított kötet természetesen nem törekszik a teljességre, de ifjú olvasóinak azt üzeni, a múltat ugyan nem tudjuk megváltoztatni, de a történelem ismeretének köszönhetően a jelenen talán tudunk formálni, s élhetőbbé tenni.

 

zatovicova.jpg

Iveta Zaovičová: Gyere el egy májusi vasárnapon

(Vydavatežstvo Spolku slovenských spisovatežov)

 

1944 augusztusában Mária Pozsonyba utazik, hogy férjét hazahozza a családjához. Nem sejti, hogy a vonat, amelyiken utazik, az utolsó, ugyanis másnap kitör a Szlovák nemzeti felkelés. Így kezdődik a nógrádi Iveta Zaovičová új regényének története, amelyben nem titkoltan saját édesanyja kamaszkori élményeit meséli el, aki élete alkonyán ismét ellátogat gyerek- és kamaszkora színterére, a szlovák-magyar határon található Ipolyságra és Korponára. Zűrzavaros és vérzivataros évek voltak ezek, de ők akkor voltak fiatalok.     

 

slzy.jpg

Lea Victory: Szerelmed könnyei (Hladohlas)

A történet főhőse Lea, a sikeres pszichológus, aki ugyan számtalan emberen megpróbált már több-kevesebb sikerrel segíteni, szinte megoldhatatlan helyzetbe kerül, amikor saját személyes élete válságba kerül. Miután házassága válságba kerül, egyedüli menedéke a lánya marad, s nem is sejti, hogy sokkal könnyebb másoknak tanácsot adni, mint kilábalni a saját egyre mélyülő válságából. A karácsonyra megjelenő kötet szerzője pedig nem más, mint a Tornalján élő és alkotó Dadka Csóri, aki önéletrajzi elemek alapján írta meg első regényét.

44108584_1973216409411302_4131631339000561664_n.jpg

Mark E. Pocha: A 490-es számú ház (Artis Omnis Kiadó) 

Mark E. Pocha regényének főhőse, Martin Lutziak író, aki a feleségével együtt a zajos Nyitráról egy közép-szlovákiai kis faluba, Kriványba költözik, mégpedig egy olyan házba, amelyben előttük különös körülmények között négyen is meghaltak már. De ők kinőttek már ezekből a dajkamesékből, s nem adnak a hiedelmekre. A ház egykori lakói viszont megelevenednek, s az új lakók élete pokollá változik.


 
 

ma 2019.06.16 van

ma Blanka, Bianka névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal