Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Iskolaügyi referenst keres a Városi HivatalVytlači
 

palyazat1.png

Rimaszombat Városa (Svätopluk u. 9, 979 01) – JUDr. Jozef Šimko polgármester képviseletében – állásajánlatot hirdet az alábbi munkakörre:

az iskolaügyi hivatal referense

 

Feltételezett munkakezdés ideje: megegyezés szerint

Alapilletmény (bruttó): Az alapilletmény a 2003. évi 553. törvény alapján az alkalmazott besorolási osztálya és besorolási fokozata szerinti összeg (nem a tanárokra vonatkozó besorolási osztályok és fokozatok szerinti).

 

Szervezeti felépítés: A fent említett munkakör szervezeti szempontból a Városi Hivatal Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Főosztályához tartozik.

 

A munkavégzés helye és ideje: a Városi Hivatalban (Svätopluk u. 9, 979 01), teljes munkaidőben

 A munkakör rövid jellemzése:

- a Város fenntartói hatáskörébe tartozó oktatási intézmények módszertani irányítása és gazdálkodásuk ellenőrzése,

- az állam által átruházott funkciók és feladatok bebiztosítása és megvalósítása a Szlovák Köztársaság hatályos törvényei, kormányrendeletei és irányelvei alapján (2003. évi 596. sz. tv., 2008. évi 245. sz. tv., 2009. évi 317. sz. tv.),

- módszertani, szakmai és tanácsadói tevékenység a Város fenntartói hatáskörébe tartozó oktatási intézményei részére.

Az előírt szakmai és személyi feltételek a 2009. évi 437. sz. törvény szerint vannak meghatározva.

Az állás betöltéséhez szükséges tanulmányi előfeltételek:

- másodfokú főiskolai végzettség – alapiskolai tanárképzés

Egyéb követelmények:

- min. öt év pedagógiai szakmai tapasztalat,

- a hatályos törvények és előírások ismerete az iskolaügy területén,

- egészségügyi alkalmasság,

- teljes jogképesség,

- számítógépes alapismeretek (internet, számítógépes programok ismerete),

A pályázathoz mellékelni kell:

- írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához,

- telefonszámot és az eddigi szakmai tapasztalatokat feltüntető szakmai önéletrajzot,

- a volt munkáltatók által kiállított, hitelesített igazolásokat a pedagógiai szakmai tapasztalat hosszáról,

- a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát,

- az eskü alatt tett nyilatkozatot a teljes jogképesség meglétéről,

- orvosi igazolást az egészségügyi alkalmasságról,

- a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során (2018. évi 18. törvény alapján a személyes adatok védelméről).

A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen „Pracovná ponuka – Referent ŠÚ – NEOTVÁRA“ feliratú zárt borítékban, legkésőbb 2019. 02. 18-án 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.

                        

JUDr. Jozef Šimko,

Rimaszombat polgármestere

 

 


 
 

ma 2019.08.18 van

ma Elena, Helena névnapja van

Részletes naptár

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal