Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Március 26-án ülésezik a Városi Képviselő-testületVytlači
 

IMG_5554.JPG

 

MEGHÍVÓ


Rimaszombat polgármestereként a 369/1990-es közigazgatási törvény 13.-ik paragrafusa 4. cikkelyének a) betűje és a város alapító okirata 18. szakasza 3. cikkelye a pontja alapján  

összehívom

a rimaszombati Városi Képviselő-testület ülését, amelyre
2019 március 26-án (kedden), 14.00 órai kezdettel kerül sor az egykori Megyeháza Tompa Mihály téri üléstermében.


Az ülés napirendje:

   1.      Megnyitó

  2. 1.   A javaslóbizottság megválasztása, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 

   2. 2. A napirend elfogadása

   3.   Vagyonjogi kérdések

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

4.     Javaslat a Városi Képviselő-testület mellett működő szakbizottságok munkatervére

        Előterjeszti: JUDr. Štefan Szántó, a Városi Hivatal elöljárója (előterjesztik: a Városi Képviselő-testület mellett működő szakbizottságok elnökei)

5.     Javaslat a 2019-es Városdíjak odaítélésére     

Előterjeszti: JUDr. Štefan Szántó, a Városi Hivatal elöljárója

6.    Javaslat a tárgyalási rend módosítására

      Előterjeszti: Ing. Roman Važo, a Városi Képviselő-testület tagja

7.     Javaslat a választott képviselők etikai kódexének létrehozására       

             Előterjeszti: Ing. Roman Važo, a Városi Képviselő-testület tagja

8.     Javaslat a Gemerské zvestí – Gömöri Hírlap alapító okiratának módosítására

      Előterjeszti: Ing. Roman Važo, a Városi Képviselő-testület tagja

9.   Javaslat a projektek leadásának kidolgozására az előterjesztett pályázati felhívások alapján

      Előterjeszti: Ing. Roman Važo, a Városi Képviselő-testület tagja

10.   Javaslat általános érvényű közlekedési stratégiai dokumentum kidolgozására, amely a kerékpárutak hálózatának kidolgozásáról is rendelkezik

      Előterjeszti: Ing. Roman Važo, a Városi Képviselő-testület tagja

11.   Javaslat a város fejlesztési tervének teljes aktualizációjára és digitalizációjára s annak finanszírozására az MVDaRR illetve MŽP támogatásával

      Előterjeszti: Ing. Roman Važo, a Városi Képviselő-testület tagja

12.       Képviselői interpellációk

13.       Általános vita

14.       Zárszó

JUDr. Jozef Šimko
polgármester

 

 

Rimaszombatban, 2019 március 05-én

 


 
 

ma 2019.05.21 van

ma Zina névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal