Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Projektmenedzsert keres a Városi HivatalVytlači
 

 

palyazat1.png

Rimaszombat Városa (Svätopluk u. 9., 979 01) – JUDr. Jozef Šimko polgármester képviseletében – állásajánlatot hirdet az alábbi munkakörre:

  • projektmenedzser
  •  

Feltételezett munkakezdés ideje: megegyezés szerint

Alapilletmény (bruttó): Az alapilletmény a 2003. évi 553. törvény alapján az alkalmazott besorolási osztálya és besorolási fokozata szerinti összeg (nem a tanárokra vonatkozó besorolási osztályok és fokozatok szerinti).

 

Szervezeti felépítés: A fent említett munkakör szervezeti szempontból a Városi Hivatal Városfejlesztési Főosztályához tartozik.

 

A munkavégzés helye és ideje: a Városi Hivatalban (Svätopluk u. 9., 979 01), teljes munkaidőben

 

A munkakör rövid leírása:

- A külső forrásokból származó pénzeszközök szerzésére irányuló projektekre való felhívások figyelemmel kísérése és kiértékelése

-  A pénzeszközökkel kapcsolatos kérelmek, ill. a teljes dokumentáció feldolgozása

Az állás betöltéséhez szükséges tanulmányi előfeltételek:

- másodfokú főiskolai végzettség

- elsőfokú főiskolai végzettség

- középfokú szakmai végzettség érettségivel

Egyéb követelmények:

- szakmai tapasztalat a projektmenedzsment terén – előny

- számítógépes alapismeretek (internet, számítógépes programok ismerete),

- feddhetetlenség

A pályázathoz mellékelni kell:

- írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához,

- telefonszámot és az eddigi szakmai tapasztalatokat feltüntető szakmai önéletrajzot,

- a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát,

- a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során (2018. évi 18. törvény alapján a személyes adatok védelméről).

A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen „Pracovná ponuka – Projektový referent – NEOTVÁRA“ feliratú zárt borítékban, legkésőbb 2019. 04. 23-án 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.

                        

JUDr. Jozef Šimko

Rimaszombat polgármestere

 

Rimaszombatban, 2019. március 29-én

 


 
 

ma 2019.06.16 van

ma Blanka, Bianka névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal