Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

A hónap műtárgya – a jezsuita rend oklevele Vytlači
 

honapmutargya2.jpg

Egy 1739-ből származó oklevélt választottak A hónap műtárgyává a Gömör-Kishonti Múzeumban. A Franz Reitz által jegyzet oklevél április végéig látható. A Gömör-Kishonti Múzeum újdonsága a Sándy Gyula kiállításhoz készült katalógus, amely Angelika Kolár munkája. Az oklevél a liptószentmiklósi jezsuita gimnázium Mária kongregációjának alapító levele, amelyet 1739. május 6-án állított ki Franz Reitz, a Jézus Társasága elnöksége nevében.  

listina_detail.JPG

A Mária kongregáció (latinul Congregatio Mariana) egy olyan katolikus lelkiségi mozgalom, hitbuzgalmi egyesület, mely Loyolai Szent Ignác-i lelkülettel a római katolikus egyház tanítását vallja, és Szűz Mária tiszteletén alapul. 1967-ben megújult Keresztény Élet közössége néven. A Mária kongregáció közvetlen célja volt, hogy tagjait, főként az ifjúságot a vallási, erkölcsi alapokon nyugvó nevelés, a hitélet erősítése és a Mária-tisztelet hangsúlyozott gyakorlása által az önmegszentelés és apostolkodás magasabb fokára nevelje. Távolabbi célja volt, hogy a tevékeny szeretetben és Mária követésében átformált személyiségekkel a társadalomra hasson, azt Isten országának képére alakítsa. Egy-egy kongregáció általában azonos korú, műveltségű, társadalmi helyzetű, érdeklődési körű embereket fogott össze, ezért volt férfi, női, ifjúsági stb. kongregáció. A kongregációkat a pap-elöljáró vezette, a prézes, e mellett a tisztikar, és a tagokból megválasztott magisztrátus. Az első kongregáció 1563-ban jött létre Rómában a Collegium Romanum mellett, míg a jezsuiták 1729-ben érkeztek Liptószentmiklósra.

honapmutargya1.jpg

Az alapító okirat aláírója, Franz Reitz 1673-ban született Prágában, s 1750 november 19-én halt meg Rómában. 16 évesen, 1689 október 14-én Brünnben lépett a jezsuiták kötelékébe, s 1730 március 07. és 1750 november 19-ig vezette a Jézus Társaságát.  

A rimaszombati múzeumban őrzött alapító okirat pergamenre íródott, 520x700 milliméteres, s barokk antik illetve italic betűtípussal íródott. Az okirat valószínűleg 1907-ben kerülhetett a múzeumba, s azt 2018-ban a Művészeti Alap támogatásával restaurálták.


 
 

ma 2019.06.16 van

ma Blanka, Bianka névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal