Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Képviselőink: Jaroslav Matzenauer Vytlači
 

matzenauer.JPG

Az első körzet képviselője, de az egész várost akarja szolgálni Jaroslav Matzenauer képviselő, aki több volt gimnáziumi osztálytársával együtt került a regionális politikába. Legfontosabb céljának a munkahelyteremtést tartja, hogy a felnövekvő generációk itt találják meg a boldogulásukat, s ne üresedjen ki teljesen Rimaszombat.

41 éves, egy 14 éves fiúgyermek édesapja. Szlovákul beszélgetünk, de beszélgethetnénk akár magyarul is, hisz édesanyja, aki a Városi Hivatalban dolgozik, színmagyar, míg édesapja szlovák. Anyai nagyszüleivel csak magyarul tudott beszélni, sőt amikor cseperedett, a tévében is inkább magyar műsorokat nézett. De mint hozzáteszi, hét évvel fiatalabb öccse, aki Pozsonyban él, már nem beszél magyarul. A rimaszombati gimnáziumban érettségizett, mégpedig egy osztályban Roman Važoval és Radovan Ceglédyvel, így nem meglepő, hogy immár sikeres vállalkozóként együtt léptek be a regionális politikába is. A céljaik teljesen egyértelműek, elindítani Rimaszombatot a modern várossá válás útján. „Nem elég Kurinc, egy-két játszótér, a várost be kell kapcsolni a dinamikusan fejlődő városok közösségébe. Ma, ha a barátaim lejönnek látogatóba, egy nap alatt letudjuk Rimaszombatot, mert Kurincon, s egy-két múzeumon kívül nem sok látnivaló akad” – mondja Matzenauer, aki olyan várost akar, ahol élni és szórakozni is lehet. „Nagyon félek, hogy a fiam, ha elmegy tanulni Pozsonyba vagy más nagyvárosba, már nem tér vissza, s elveszik a közösség számára, s ha ő nem lenne, akkor valószínűleg már én sem élnék itt” – teszi hozzá, s példaként említi, hogy a legutóbbi választásokon is láthatta, sokan csak egy-egy választásra vagy ünnepekre jönnek haza, s bár még itt vannak elkönyvelve állandó lakóként, már rég semmi közük nincs Gömörhöz. Ha mindenkit leszámítunk, aki már csak papíron rimaszombati lakos, talán a húszezret sem éri el a város lakóinak a száma. Bár egyik prioritásának a munkahelyteremtést tartja, megegyezünk abban, hogy a munkanélküliség ellenére a szakképzett munkaerő egyre nagyobb hiányt jelent a régióban is, a kórház orvosainak egyre nagyobb száma érkezik például Ukrajnából, de más területeken is hiányzik a képzett munkaerő. A számításai szerint Rimaszombatban mindössze hét százalékos a munkanélküliség, a gond elsősorban a falvakkal van, ahonnan már nem éri meg bejárni Rimaszombatba. Matzenauer úgy véli, a romák nagy része is becsületesen dolgozik, s ha sikerül olyan munkahelyeket létrehozni, ahol nincs szükség szakképzett munkaerőre, akkor ezek többsége is megragadja a lehetőséget. Nem igaz az a sztereotípia, hogy a romák többsége nem akar dolgozni, s több olyan példa van Szlovákiában is, mint például a szepesgörgői, ahol bizonyságot nyert, amennyiben látják az értelmét, akkor igenis csodákat lehet elérni.  

Matzenauer nem rejti véka alá a jelenlegi városvezetéssel kapcsolatos véleményét sem, s ahogy mondja, bizonyos értelemben szocreál városvezetési mód jellemzi a várost, bár azt elismeri, hogy a jelenlegi polgármester messze többet tett az elődeinél. Kollégáival együtt viszont szeretnék átláthatóvá, olvashatóvá tenni a városvezetés egyes lépéseit, elkerülni az amatőr lépéseket, s mint megjegyzi, jelenleg sok minden ad hoc módon működik, s nem lehet pontosan tudni, hogy mit honnan finanszíroznak, s példaként a kurinci kisvonatot említi, amely ugyan a Zöld Víz Üdülőövezetet szolgálja, de a Városi Közterület-fenntartó Vállalatnál van vezetve, így gyakorlatilag kimutathatatlan a kurinci strand végső könyvelésénél. Nem titkolja azt sem, hogy az utóbbi időben annyit ragozzák már Kurinc nevét (vagy egyedül csak azt ragozzák), hogy egy kicsit belefáradt már, s mint megjegyzi, ott tart, hogy hallani sem akar már Kurincról. „Másfelé kellene nyitnunk, hiába készül el a tobogán, Kurinc sokkal több látogató befogadására úgysem lesz képes.” Ahogy nem igazán érti, mi szükség volt a Városkertben, a lehető legeldugottabb helyen felállítandó szökőkútra sem, amely szerinte szintén a polgármester magánakciója volt. Ma a városlakók nagy többsége azt hiszi, hogy a Városháza csak egy hivatal, ahová évente egyszer, amikor az adót fizeti, beteszi a lábát, s nincs több dolga vele. Holott a Városháza az egyik legjelentősebb vállalkozás a városban, amely nagyon sok pénzt hozhat a városba és a régióba. Példaként Losoncot említi, ahol a városháza bevételeinek a 65 százaléka jön össze az adókból, míg Rimaszombatban a 95 százaléka. „Nem várhatunk a sült galambra folyamatosan, s állandóan támogatókat, szponzorokat kell keresni és projektekkel bombázni az államot, mert másképp ez ma nem megy” – mondja. Még emlékszik arra az időre, amikor a focicsapat a legfelsőbb osztályban játszott, s a Sampdoria vendégeskedett Rimaszombatban. „Ma hány rimaszombatit lát a keretben?” – kérdez vissza, amikor afelől érdeklődöm, miért nem járnak a rimaszombati szurkolók mérkőzésekre, míg Füleken például rendszeresen 5-600 néző buzdítja az ugyancsak harmadik ligás csapatot. 

Szóba kerül még a TV Locall, amely szerinte nagyon egyoldalúan működik, míg a városi lapok szerinte látványosan javultak az utóbbi időben, bár akad egy-egy szám (nem a szerkesztők hibájából), amely még mindig lerombolja azt a dicsfényt, amelyet előzőleg a szerkesztők felépítettek. Tisztában van azzal is, hogy a családi központú nyugdíjas otthonoké a jövő, de el tud képzelni egy olyan nyugdíjasközpontot, ahol a bentlakás mellett nappali ellátó is működhet például.

„A mi legfontosabb célunk, hogy ez a város végre csatlakozzon a modern szlovákiai városokhoz, s klubunknak sikerült megnyernie céljai elérése érdekében a képviselők nagy részét, politikai hovatartozástól vagy nemzetiségtől függetlenül. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, de félre tudjuk tenni az ellentéteinket, az elveinket, s hisszük, hogy ha erre a többiek is, beleértve a polgármestert is, képesek lesznek, a város nagyon komoly eredményeket tud elérni” – zárta beszélgetésünket Jaroslav Matzenauer.   


 
 

ma 2019.06.16 van

ma Blanka, Bianka névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal