Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Janko Jesenskýre emlékeztekVytlači
 

jesensky.JPG

100 évvel ezelőtt, 1919 május 11-én nevezték ki Gömör-Kishont vármegye főnökévé Janko Jesenskýt. Erre a jeles eseményre emlékeztek Rimaszombatban a Matica slovenská helyi szervezete, a Matej Hrebenda Könyvtár, a Gömör-Kishonti Közművelődési Intézet és a Város szervezésében. Az ünnepi matinén Július Lomenčík tartott előadást Jesenský életéről és munkásságáról, majd megkoszorúzták a Járásbíróságra áthelyezett szobrát, míg a Hrebenda Könyvtárban fotókiállítást nyitottak az emlékére.

DSC_1861.JPG56883525_2592898707404174_1645551350060154880_o.jpg56954331_2592898574070854_4466838705931288576_o.jpg

Janko Jesenský megyefőnökként mindössze három évet töltött Rimaszombatban, de erőteljes nyomot hagyott a város történelmében. 1919-ben, még az Osztrák-Magyar Monarchia romjain létrejövő új ország gömöri megyefőnöke lett Vavro Šrobár megbízásából, de megbízatása csak az új közigazgatási törvény elfogadásáig, 1922-ig tartott, amikor a hat új megye egyikének, a nyitrainak lesz a vezetője. Apja Ján Jesenský-Gašparé, ügyvéd, az akkori megújhodó szlovák társadalmi közélet egyik meghatározó képviselője Turócszentmártonban, s nem kis érdeme van abban, hogy a város az akkor ébredező szlovák nemzeti öntudat egyik kiemelkedő helyszíne lesz. Mi sem természetesebb, hogy három fiát és lányát is ebben a szellemben neveli. A helyi általános iskola után kamaszéveit a két idősebb fiú Rimaszombatban tölti a helyi gimnáziumban, s nem véletlenül. Egyrészt megtanulhatnak magyarul, amely elengedhetetlen volt ebben a korban, másrészt közelebb kerülhettek mostohanővérükhöz, aki Tiszolc mellett él férjével, a híres nemzetébresztő, Štefan Marko Daxner fiával. Rimaszombat után Késmárk következik, majd Eperjesen, Budapesten és Kolozsváron tanul. Már Rimaszombatban rendszeresen írogat, előbb versei jelennek meg, amelyben már megjelenik az a „könnyedén fátyolozott erotika” (Szalatnai Rezső), amely egyik jellemzője lesz később is költészetének. Természetesen a hazaszeretet, az egyre dacosabb nemzeti öntudat sem hiányozhat a műveiből, de a lokálpatriotizmusa sem. Sládkovič, Vajanský, Lermontov és Heine mellett Petőfi van rá nagy hatással, Hviezdoslavot viszont unja.  

56603175_2592898710737507_5717976667964571648_o.jpg56713021_2592898550737523_6202558109777395712_o.jpg56821296_2592898560737522_1506882296479744000_o.jpg56931910_2592898690737509_1795231312513073152_o.jpg

Első verseskötete 1905-ben jelenik meg Versek címmel, ezt követi a Péterváron 1917-ben kiadott Fogságban, amelynek többsége harcos nacionalista politikai poéma. Ivan Krasko mellett Jesenský lesz a szlovák modernizmus legjelesebb képviselője. Lomenčík előadásában hosszasan elidőzött Jesenský kamaszkori gömöri tartózkodásánál, hisz mint tudjuk, ezek az évek nagyban befolyásolják az egész pályát. S nem történt ez másképp Jesenskýnél sem, aki gondolkodás nélkül elfogadja Masaryk szlovák ügyekben illetékes miniszterének, Vavro Šrobárnak a felkérését, s Gömör-Kishont megyefőnöke lesz. Nagyon nehéz időkben, hisz gyakorlatilag még Trianon előtt vagyunk, s a döntő többségében magyarok lakta Rimaszombat nagyon nehezen fogadja el a megszállást. Jesenský viszont nagyon közvetlen ember, s mivel magyarul is remekül beszél, megkedvelik, s három évig, az új közigazgatási elrendezés elfogadásáig marad Gömörben. Később is nagyon magas posztokat tölt be, de élete végére egyre inkább megkeseredik. A harmincas években írja meg fő művét, a kétkötetes Demokratákat, amely ironikusan és szatirikusan mutatja fel a szlovákságot, a kispolgári provincializmust, amely valljuk be, azóta sem változott semmit. De ugyanígy környezete kispolgárait kritizálja nagy-nagy szeretettel novelláiban is, s mint mondja, az ember a legtökéletesebb lény tökéletlensége ellenére is, s ha görbe tükörben mutogatja is hőseit, teszi ezt szeretetből. Ján Hvozdík (Juhász János) Pókhálóban című regénye mellett az első köztársaság legfényesebb lenyomata a Demokraták, amelyből 1974-ben Jozef Zachar filmet is forgatott Josef Abrhám, Leopold Haverl, Kamila Magálová, Zuzana Kronerová és Marián Labuda főszereplésével. A német megszállás után nagyon élesen kritizálja a nácikat és azok kiszolgálóit. A felszabadulást viszont már nem nagyon élvezheti, mert 1945 december 27-én meghalt. Jelentős műfordítói munkássága is, a szlovákok neki köszönhetik Puskin Anyeginjének fordítását is.

DSC_1873.JPGDSC_1851.JPG

A rimaszombati megemlékezésen megtudtuk azt is, hogy a feledi szlovák alapiskola a nevét készül felvenni (a II. világháború befejezése óta a község is az ő nevét viseli), s amíg Erika Juhászová és az Ivan Krasko Gimnázium diákjai a műveiből adtak elő ízelítőt, Helena Chrenková és Milana Jutková a Rafik asszony című novellájából mutatott be egy részletet, a Kvarteto kórus Dusík, Suchoň és Kodály dalaival színesítette a matinét, amely Jesenskýnek a Megyeháza épületéből  a Járásbíróság épületébe áthelyezett szobrának (Stanislav Mikuš alkotása) megkoszorúzásával folytatódott, majd a Hrebenda Könyvtárban fotókiállítást is nyitottak a tiszteletére.

Martin Ambróz és Gecse Attila felvételei

 


 
 

ma 2019.09.18 van

ma Eugénia névnapja van

Részletes naptár

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal