Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Augusztus műtárgya a Gömör-Kishonti Múzeumban: Baksay István portréja Vytlači
 

predmet mesiaca.JPG

A Gömör-Kishonti Múzeum augusztus hónap műtárgyának Baksay Istvánnak, az Egyesült Protestáns Gimnázium egykori igazgatójának a portréját választotta, amelyet augusztus 01. és 31. között tekinthetnek meg. A festmény alkotója a 19. század egy kevéssé ismert alkotója, C. Rollota.

Baksay István 1820 szeptember 8-án született, s 1844-ben a rimaszombati református gimnázium igazgató-tanára lett. E gimnáziumnál szolgált egyfolytában 53 évig. Törs Kálmán a Vasárnapi Ujság 1882-ik évf. 16. számában a következő jellemző sorokat írja róla. „Nem emlékszem, hogy akár olvasmány, akár szinielőadás több lelki gyönyört bírt volna szerezni valaha, mint Baksay egy-egy előadása az ókor, vagy Magyarország történetéből.” Félszázados működésének jubileumát nagy ünnepélyességgel ülte meg úgy a város, mint a vármegye társadalma. Rimaszombat közéletében jelentékeny szerepet vitt; hosszabb időn át elnöke volt a Kaszinónak, Dalárdának, titkára a Nőegyesületnek, a református egyháznak főgondnoka, városi és megyei bizottsági tag, Rimaszombat város díszpolgára, az Országos Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli tagja. Legfontosabb irodalmi műve: Rimaszombat története, mely a magyar orvosok és természetvizsgálók 1867. évi nagygyűlése alkalmából a Hunfalvy János által szerkesztett Gömör-Kishont vármegye leírásában jelent meg. Megírta a rimaszombati gimnázium, a kaszinó és nőegyesület és az ottani kaszinó 50 éves történetét. A gimnáziumnak jelentős szerepe volt a Gömör-Kishonti Múzeum alapításában is, hisz első igazgatói (Fábry János, Loysch Ödön és Fábián Vilmos) is a gimnázium tanárai közül kerültek ki.  

Baksay István portréja 1894-ben készült, amikor a nagyközönség tanári pályafutásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte. A festményt a Művészetért Alapítvány támogatásával sikerült felújítani, a rekonstrukciós munkákat a pozsonyi Andrea Ševčíková végezte el – tájékoztatta portálunkat Kolár Angelika, a Gömör-Kishonti Múzeum művészettörténésze.  

 

 


 
 

ma 2019.08.18 van

ma Elena, Helena névnapja van

Részletes naptár

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal