Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

Eső és koszorúVytlači
 

DSC01401.JPG

Búskomor, borongós napra ébredhettünk augusztus 2-án. Sötét felhők hada terült el az égbolton, esőt jósolt minden ember. Esernyővel a kezükben ácsorogtak a romák a Fekete Sas (Čierný Orol) étterem előtt. Lassan gyülekeztek, kisebb csoportokba tömörültek, halkan beszélgettek. Vártak. Vártak, hogy elinduljanak arra a helyre, ahol együtt emlékezhetnek. Ahol fájdalmuk egyesül a történelemben, és emiatt egy pillanatra megdermeszthetik a jelent.

DSC01442.JPG

Lassan elindul a tömeg. Nem katonák parancsára meneteltek, zeneszóra lépkedtek. Botos Béla nagybőgős, Illés Benjámin harmonikás, Horváth Roland klarinétos és Horváth Martin prímás kísérte a gyászoló tömeget. Szótlanul érkeztek meg a rimaszombati holokauszt emlékműhöz. Ahhoz az emlékműhöz, ahol már 2006 óta tartanak megemlékezést a roma holokauszt áldozatainak. Idén tizenharmadszor. Ahogy mindenki megtalálta a helyét, elillant a zeneszó, és Kökény Béla, örökös és hithű roma aktivista kért szót.

DSC01392.JPG

Hangját elnyomta az egyre erősödő szél, de amiről beszélt, az kiállta az idő próbáját. A gyász sós könnyei martak a lelkünkbe. Emlékezett. Emlékezett arra az 500 emberre, akiket 1944 augusztus 2-án meggyilkoltak a magukat náciknak nevező gyáva emberek. A gyávák, akik azért, hogy védjék magukat a tífusztól, meggyilkoltak 500 roma gyereket, öreget, és beteget. A többi fogoly, a munkatáborokban várta a halál ölelő karját. Az áldozatok számát nehéz megállapítani, mivel a cigányság kevésbé volt szervezettebb, mint a zsidóság, és sokukat nyilvántartásba vétel nélkül gyilkolták meg. Egyetlen bűnük volt: a származásuk. Az, hogy megszülettek. Erre a végszóra felcsendült a zene, és megszólalt a Schindler listája film betétdala. Az égbolt, a legjobb rendezőt megszégyenítve cselekedett: eleredt az eső. Megsiratta a pillanatot.

Ahogy az esőcsepp zavarja fel a tükörsima vizet, úgy alakíthat történelmet egy gondolat. A fajelmélet gondolata gyilkolt. Fegyvert ragadott, és lelkiismeret nélkül küldött halálba mindenkit, aki nem az árja fajhoz tartozott.ű

DSC01365.JPG

Kökény Béla beszéde után következett Pavel Brndiar, a Szlovák Antifasiszta Ellenállók Szövetségének regionális elnöke, Vavrek István parlamenti képviselőnk és Šimko József, Rimaszombat polgármestere. Beszédükben tisztelettel emlékeztek a roma áldozatokra, és óva intették a társadalmat attól, hogy a történelem ismételje önmagát. Sokan ezt képtelennek tarthatjuk, és úgy érezhetjük lelkünk legmélyén, hogy ez felesleges tanács. A mai modern társadalom, ahol annyi intézmény van, ami az emberi jogokkal foglalkozik, ahol az ember már a Holdon járt, kinek jut eszébe olyan képtelen terv, minthogy újra elkezdődjön emberek irtása faji okokból?!

Csendesítsük le az elménk, és lelkiismeretesen nézzünk szét magunk körül. Az, hogy nem működnek munkatáborok, nem okádják a füstöt magukból a krematóriumok és nem folyik elgázosítás a gázkamrákban, nem ezt jelenti, hogy a nácizmus csak a történelemkönyvekből tekint vissza ránk. A neonácik ma már nem viselnek katonai egyenruhát, de buzgón értenek egyet a fajelmélet minden pontjával és passzívan irtanak minket! Álláshirdetéseknél nyíltan vállalja fel a munkaadó, hogy nem hajlandó romát alkalmazni, a lakástulajdonos pedig nem adja bérbe a lakását romának, mivel a panelház többi lakójának ez nem érdeke. Az Európai Parlamentbe cigányellenes eszmék juttatják a politikusokat, akik büszkén definiálják a cigánybűnözést, és uszítják híveiket, akik vérebekként támadnak romákat.

Passzívan, csendben és még alattomosabban van jelen a történelem sötét foltja Szlovákiában. Remélem ennek tudatában hajolt meg az összes politikus, képviselő, polgármester, polgár és roma a holokauszt emlékműnél.

Kép és szöveg: Lovas Kálmán


 
 

ma 2019.08.18 van

ma Elena, Helena névnapja van

Részletes naptár

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal