Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rimaszombat

ÁllásajánlatVytlači
 

Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9, 979 01) - JUDr. Jozef Šimko polgármester képviseletében - állásajánlatot hirdet az alábbi munkakörre:

projektmenedzseri referens

 

 

Feltételezett munkakezdés ideje: megegyezés szerint

 

Alapilletmény (bruttó): Az alapilletmény a 2003. évi 553. törvény alapján az alkalmazott besorolási osztálya és besorolási fokozata szerinti összeg

 

Szervezeti felépítés: A Projektvezetési osztályon belül meghirdetett munkakör szervezeti szempontból Rimaszombat alpolgármesteréhez tartozik

 

A munkavégzés helye és ideje: a Városi Hivatalban (Svätoplukova 9, 979 01), teljes munkaidőben

 

A munkakör rövid leírása:

-A  külső forrásokból származó pénzeszközök szerzésére irányuló projektekre való felhívások figyelemmel kísérése és kiértékelése

- A pénzeszközökkel kapcsolatos kérelmek, ill. a teljes dokumentáció feldolgozása

Az állás betöltéséhez szükséges tanulmányi előfeltételek:

- másodfokú főiskolai végzettség

- elsőfokú főiskolai végzettség

- középfokú szakmai végzettség érettségivel

 

Egyéb követelmények:

- szakmai tapasztalat a projektmenedzsment terén – előny

- számítógépes alapismeretek (internet, számítógépes programok ismerete),

- feddhetetlenség

A pályázathoz mellékelni kell:

- írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához,

- telefonszámot és az eddigi szakmai tapasztalatokat feltüntető szakmai önéletrajzot,

- a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát,

- a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során (2018. évi 18. törvény alapján a személyes adatok védelméről).

 

A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen „Pracovná ponuka – Projektový referent – NEOTVÁRA“ feliratú zárt borítékban, legkésőbb 2019. 10. 25-én (pénteken) 12.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.    

 

 

                                          

                                                                                 JUDr. Jozef Šimko

                                                                                Rimaszombat polgármestere


 
 

ma 2019.10.21 van

ma Uršuža névnapja van

Részletes naptár

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal