Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a nyerő játékszerkezetek engedélyezéséről és üzemeltetéséről Rimaszombat város területén, ahogy a Városi Képviselőtestület által elfogadott változások és kiegészítések előírják

Účinnos: 5.1.1996Rimaszombat város 32/1995 számú
általános érvényű rendeletének teljes szövege
a nyerő játékszerkezetek engedélyezéséről és
üzemeltetéséről Rimaszombat város területén,
ahogy a Városi Képviselőtestület által elfogadott
változások és kiegészítések előírják

a 77/1997 sz. határozattal, érvénybe lépésének ideje 1998. január 2.-a,
a 47/1998 sz. határozattal, érvénybe lépésének ideje 1998. szeptember 1.-je,
a 79/2000 sz. határozattal, érvénybe lépésének ideje 2000. január 1.-je,
a 95/2000 sz. határozattal, érvénybe lépésének ideje 2000. január 7.-e.

A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában és összhangban az SZ NT törvénye, a Tgy. 194/1990 számú, a sorsjegyekről és egyéb hasonló játékokról szóló törvénye alapján, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában, kiadja hozott ezt az általános érvényű rendeletet a vadászatról és a nyerő játékszerkezetek üzemeltetéséről Rimaszombat város területén.

1. cikkely

Nyerő játékszerkezetek engedélyezése

1) Engedélyt a nyerő játékszerkezetek üzemeltetésére Rimaszombat város
adja ki, s ezek kizárólagosan csak játéktermekben vannak elhelyezve.

2) Az engedélyt a kérelmezőnek csak a hatósági illeték befizetése után lehet
kiadni.

3) Az engedélyt nem adják ki abban az esetben, ha a nyerő játékszerkezet
üzemeltetője vagy az ingatlan tulajdonosa, ahol a nyerő játékszerkezetek el vannak helyezve, bármiféle hátralékkal tartozik Rimaszombat városának, illetve valamely városi üzemnek.

2. cikkely

Játéktermek

1) A játékterem önálló üzem, amely mechanikus és elektronikus nyerő
játékszerkezetek segítségével fogadó jellegű játékok üzemeltetése céljából van berendezve, s több mint 5 db szerkezettel rendelkezik. A játékterem célszerűen


berendezett önálló helyiség, amelynek külső bejárata van, illetve közös folyosóból nyíló bejárata, miközben más üzemmel nem szabad összefüggésben lennie. Játéktermet be lehet rendezni olyan létesítményben is, amelynek vendéglátói jellege megfelel az SZK Gazdasági Minisztériuma hirdetményének, a T.gy. 125/1995 számú törvénye értelmében a vendéglátói ellátási központ I., II. és III. osztályának. Játéktermet tilos berendezni olyan létesítményekben, ahol vendéglő, bisztró, büfé, söröző, borozó, kocsma és csemegebolt üzemel. A játéktermekben a vendéglátói tevékenységet csak mint kisegítő szolgálatot lehet nyújtani. Az üzemeltetési időt külön minden játékterem részére írásbeli kérvény alapján a Városi Hivatal vállalkozási tevékenységi osztálya hagyja jóvá.

2) Az üzemeltető köteles a játékteremben láthatóan feltüntetett ügyeletet
biztosítani. Az ügyelet biztosítását igazoló okmányt az üzemeltető köteles csatolni a nyerő játékszerkezetek üzemeltetése engedélyezésének kérvényéhez. Az üzemeltető köteles az ügyelet minden változását haladéktalanul jelenteni a Városi Hivatalnak.

3) 18 éven aluli személyeknek tilos a játékterembe lépni.

3. cikkely

Befejező rendelkezések

1) Ezen általános érvényű rendelet betartásának ellenőrzését a rimaszombati
Városi Hivatal és a Városi Rendőrség hajtja végre.

2) Ezen általános érvényű rendelet és egyben minden nyerő játékszerkezetek
üzemeltetésére vonatkozó általános érvényű rendeletek megszegése kihágásnak minősül és az illetékes jogi előírások alapján büntetendők.

3) Ez az általános érvényű rendelet kihirdetésétől számított 15 nap elteltével
lép érvénybe.

4) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi
Képviselőtestület 1995. december 21.-én hagyta jóvá.

Ezen általános érvényű rendelet teljes szövege 2000. április 25.-én lett kiadva.

Ing. Ladislav Bartakovič, s.k.
a város polgármestere

4. számú kiegészítés
a 32/1995 számú általános érvényű rendelethez
a nyerő játékszerkezetek engedélyezéséhez és üzemeltetéséhez
Rimaszombat város területén
_____________________________________________________


Az I. cikkely 1. bekezdése így hangzik:

Rimaszombat város engedélyezi a nyerő játékszerkezetek üzemeltetését, amelyek közérdekből kizárólag csak játéktermekben lehetnek elhelyezve.

A II. cikkely 1. bekezdése így hangzik:

Játékterem alatt értendő külön a nyerő játékszerkezetek üzemeltetésére kijelölt berendezett helyiség. Az ilyen üzemeltetési helyiségek bejáratánál fel kell tüntetni: "Játékterem". A játékterem üzemeltetése a jóváhagyott üzemeltetési rendszabály szerint működik, amelyet látható helyen kell elhelyezni.
A játékterem rendszabályának tartalmazni kell:
- az üzemeltető nevét,
- az üzemeltetési időszakot,
- a helyiségek megjelölését,
- 18 évnél fiatalabb személynek tilos a belépés,
- az engedélyező szerv által kiadott határozatban megjelölt egyéb információkat.

A II. cikkely 2. bekezdése kiegészítődik:

Abban az esetben, ha a játékteremben több üzemeltető személy nyerő játékszerkezete
van elhelyezve, akkor az állandó felügyelő köteles minden üzemeltetővel munkaszerződést kötni.

A II. cikkely 3. bekezdése kiegészítődik:

Ebből a célból az üzemeltető jogában áll kérni a személyazonossági igazolvány felmutatását.


A 4. számú kiegészítést a 32/1995 számú általános érvényű rendelethez a nyerő játékszerkezetek engedélyezéséről és üzemeltetéséről Rimaszombat város területén 2000. december 21.-én hagyta jóvá a rimaszombati Városi Képviselőtestület a 85/2000 számú határozatával.
A rendelet hatálybalépésének időpontja 2001. január 1.-je.

Ing. Ladislav Bartakovič, s. k.
a város polgármestere

Verzia pre tlač vzn32m.pdf vzn32m.pdf (40.7 kB)

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal