Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

Zöld víz - Rimaszombat üdülőközpont fejlesztésének feltételeit meghatározó kötelező szabályokról

Účinnos: 22.9.2000


Rimaszombat város 52/2000 számú
általános érvényű rendelete
Zöld víz - Rimaszombat üdülőközpont fejlesztésének
feltételeit meghatározó kötelező szabályokrólA rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú törvénye a községi intézményekről 6. §-ának 1. bekezdése alapján a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a rendelet 29.§-a 2. bekezdése, a Tgy. 50/1976 számú törvénye a területi tervezésről és az építkezési szabályokról (építkezési törvény) a későbbi kiegészítések és változások hangzásában, határozatot hozott az alábbi

általános érvényű rendelet kiadásáról:


1. §

A kötelező szabályok a Zöld víz (Kurinc) üdülőközpont komplexumára vonatkoznak Rimaszombat város katasztrális területén, amely a Zóna területi terve szintjén van kidolgozva. Ez a terv ennek a területnek fejlesztési-kiépítési javaslatát tartalmazza, kiindulva a Kurinci zóna területi rendezését meghatározó rendszabályból, amely Rimaszombat székhely Területi terve által van meghatározva.

2. §

A Kurinc - Zöld víz területét körülhatárolja:
- északról a megközelítő közúti hálózat egészen a jelenlegi fordulóig és a gépkocsik parkolójáig, a körülhatárolás folytatódik az erdőszél-erdőpark határán, az individuális víkendházak határa mentén, azok végében délre fordul a vízterület felé.
Folytatása dél-keleti irányú, a vízterület déli határa és az erdő északi határa között. Az erdő és a vízterület fordulójánál párhuzamosan folytatódik Rimaszombat város katasztrális területének határáig, egész a rendezett Lukva patak partjáig. A körülhatárolás folytatódik ezen patak partján és nyugati irányból visszatér a jelenleg beépített területre, amely a térség keleti határát alkotja egészen a megközelítő közúti hálózatig.

3. §

Az említett terület északi és dél-nyugati részei összefüggő erdővel határoltak, amely regionális szint feletti biokoridor funkcióját tölti be a regionális szint feleti biocentrummal, a Kurinci erdővel, ennek határa kötelező.


4. §

A kijelölt terület a városkörzeti üdülés szerepét tölti be, az ott levő területek és az ott tervezett építmények főleg üdülési és sport célokra szolgálnak.

5. §

1) A Zöld víz - Rimaszombat üdülőközpont komplexumának látogatói a
kihasználásnál kötelesek tiszteletben tartani az erdőpark és a biocentrum regionális kereteket meghaladó szerepét.

2) Kötelesek a vízterület déli partjának, , a vízterületnyugati részének és Kisgömöri
katasztrális területéig húzódó vízfelület részének természeti jellegét megőrizni.

3) Megfelelő körülményeket teremteni a Lukva patak mentén levő biológiai vízi
övezet számára, az interakciós elemek számára a mezei utak, a mezsgyék, a területi határvonalak és a kis patakok mentén, amelyek összekötői a jelenlegi szétszóródott csoportos és egyéni vegetációnak Rimaszombat város és a Zöld víz - Rimaszombat üdülőközpont komplexuma közötti területen.

6.§

Ennek a rendeletnek a 4. §-ában felsorolt építmények változtatásait, építkezési javításokat és egyéb kisebb építkezéseket (amelyek a fő épület mellett kiegészítő szerepet töltenek be), csak összhangban a működési kihasználással és az építkezési törvény illetékes idetartozó előírásaival lehet végrehajtani.

7. §

Az egyes berendezések elhelyezésének jellegénél fogva meg kell felelni a területek működési tagozásával, éspedig:

- a fürdőhelyek területe,
- a természeti fürdőhelyek területe,
- a berendezések és szolgáltatások területe,
- ideiglenes elszállásolási létesítmények területe,
- ideiglenes elszállásolási területek,
- az alkalmazottak lakóhelyének területe,
- a sport számára kijelölt terület,
- zöldövezet - parkterületek,- gazdasági területek,
- vízterület,
- közlekedésre kijelölt terület.

8. §

1) A javasolt megoldás legnyomatékosabb funkciója a mesterséges, egész évben
működőképes fürdőhely funkciója, amely az említett zóna központi részében van javasolva, a jelenlegi autocamping területére.

2) A természeti fürdőhely feladatát a vízmedence felszíne és a hozzá tartozó parti
területek látják el a móló kifutójától - itt csónakkölcsönző van - egészen a Halászcsárdáig. Ezen a területen el lehet helyezni mozgó berendezéseket, amelyek a természeti fürdőhely látogatóinak nyújtanak szolgáltatásokat (öltözőfülkék, öltözők, egészségügyi berendezések, zuhanyozók a strandokon).

3) A vízisportok részére (csónakázás, vízikerékpározás) a többi vízfelszín van
kijelölve, de ki vannak zárva azok a vízisportok, amelyek motoros meghajtást használnak.

4) A tömeges és individuális közlekedésre fenntarott parkolóhelyek vannak kijelölve,
a tömegközlekedés esetében a látogatók kiszállására és beszállására a kijelölt forduló szolgál.

5) A zóna fő szerkezeti tengelyét a sétatér alkotja funkciójának diferenciálásával és a
látogatók társadalmi életének integrálásával.

6) A jelenlegi üzemi víkendházak , amelyek a tervezett mesterséges fürdőhelyektől
északra vannak, átépítésre, felújításra és új helyiségek utánépítésére vannak kijelölve.

7) A szarvasmarha tenyésztési farmot csak maximálisan 300 db 6 hónapnál fiatalabb
állatok tenyésztésére lehet kihasználni, fejőstehenek tenyésztése tilos.

8) Az állattenyésztés objektumát lovaglósport részére alkalmas lovak istálójává kell
átalakítani és a hypoterápiát és az üdülést szolgáló létesítményekre.

9) A gazdasági udvaron és a lótenyésztésből keletkező hulladékok az üdülőközpont
komplexumán kívül lesznek tárolva.

10) A halászat, halászsport részére a vízfelület nyugati része van kijelölve.

11) Az autocamping elhelyezésére a zóna keleti részében levő terület van kijelölve,
részben beépített területen, részben szabad területen a vízterület lejtő csatornája irányában.

12) Az alkalmazottak lakásait kielégítő területek a zóna keleti részében vannak


kijelölve, Kurinc beépített területén, éspedig a magánjellegű lakások és kibérelt lakások kevert formájában.

9. §

1) A fő kompozíciós elemet a harangláb körüli tér területe alkotja.

2) A fő kompozíciós tengelyeket a térből kiinduló és a vízterületig húzódó "sétányok"
és "utcák" alkotják.

3) Az alapvető alaktani szabályzat lényege kiépíteni a kis és nagy építkezések
történelmi - stílusos komplexumát.

4) Az építkezések magaslati szintje 2 földfeletti szintben van megállapítva a
padlásszoba kihasználásának lehetőségével.

10. §

1) A Zöld víz - Rimaszombat üdülőközpont komplexuma és Rimaszombat város
közötti közlekedési összeköttetés a jelenlegi III. osztályú közúti hálózaton történik.

2) A kerékpáros közlekedésre külön kerékpárosok részére kijelölt út van.

3) A városból irányuló tömegközlekedés ki- és beszállási helye az üdülőközpont
bejáratánál van.

4) A légiközlekedés biztosítására a Losonc melletti Bolkovcei repülőtér lesz
kihasználva.

5) A tömeges és az individuális gépkocsiközlekedés az üdülőközpont
komplexumából ki van zárva.

6) Az individuális gépkocsik parkolására a központi parkolóhely szolgál.

7) A szolgálati közlekedésre a fő gyalogos útvonalak szolgálnak.

8) A különös közlekedési forma - a lovasfogatok és a lovaglósport lovai számára a
Lovaglóklubtól vezető út szolgál, amely az "utcán" folytatódik a térig és a bejárati kapun át a parkerdőbe vezet.

9) A gyalogosok részére a sétaterek, a tér, sétányok és járdák szolgálnak.

10) A kerékpározók részére csak a kijelölt gyalogjárók szolgálnak.


11. §

1) Az ivóvíz ellátás Rimaszombat városból a közös vízvezetéken keresztül történik,
a II. nyomásövezetből.
2) A fogyasztóterület ivóvíz ellátása saját víztárolóból történik.

3) Figyelembe kell venni a "Majom és Dúsa községek vízellátására" kidolgozott
javaslatot.

4) A Zöld víz - Rimaszombat üdülőközpont komplexumának ivóvíz elosztó hálózata
nincs rákötve az ezen a területen áthaladó már meglévő vízvezeték hálózatra.

5) A vízvezetékhálózatra a Garam mente igazgatósága objektumánál redukciós
szelepet kell felszerelni a túlnyomás csökkentésére 0,6 MPa-ra.

6) A szennyvizet az említett területről csatornahálózaton kell elvezetni, tisztítani
pedig önállóan szennyvíztisztító berendezésben kell.

7) A szennyezett vizet az úszómedencéből nem a szennyvízlevezető csatornán kell
eltávolítani, hanem önállóan kell elvezetni, tisztítani és más módon alakítani.

8) Betartani a Szlovák Köztársaság Kormányrendeletét, a Tgy. 242/93 sz. rendeletét a
kitisztított szennyvízhulladékokra előírt norma betartásáról.

12. §

1) Az elektromos áramfogyasztás elosztóberendezéseit felújítani mindkét feszültségi
szinten (magasfeszültség és alacsonyfeszültség).

2) Két épített trafóállomást kiépíteni T4 - 630 kVa és T5 – 2 x 630 kVa.

3) Az alacsonyfeszültségű másodlagos elosztókat a 3 x 400/230 V feszültségi
módszerrel kiépíteni.

4) A közvilágítást önálló közvilágítási elosztóval kiépíteni.

13. §

A fűtési folyamatok alapvető tüzelőanyaga a földgáz. A villamos energiát csak kiegészítésként használni.

14. §

1) A fő középnyomású gázvezetéket a város déli részén levő regulációs állomástól
elvezetni a Zöld víz – Rimaszombat üdülőközpont komplexumába.

2) Az üdülőközpont komplexuma területén gázvezeték elosztót építeni és a közepes
fogyasztású gázvezeték körét bezárni a területen.

15.§


Minden tervezett technikai infrastruktúránál (vízvezeték, kanalizáció, magasfeszültségi vezeték, alacsonyfeszültségi vezeték, középnyomású gázvezeték, telekomunikációs elosztók) betartani a Szlovák Állami norma által előírt védőövezeteket.


16. §


I. Közhasznú építkezések a közlekedés területén:

a) személygépkocsi közlekedési hálózat,
b) közlekedési hálózat a gyalogosok részére,
c) közlekedési hálózat a kerékpárosok részére,
d) központi parkolóhely,
e) csoportos garázsok,
f) a városi tömegközlekedési eszközök megállója,
g) a II/531 számú állami utat Rimaszombat – Feled irányából Rimajánosi felett összekötni az üdülőközpont komplexumával.


II. Közhasznú építkezések a technikai berendezések területén:


a) a DN 225-450 m vízvezeték csatornát kiépíteni a tamásfalai Kör utcából a DN 400 II. csatorna nyomási övezetébe a Nyugati lakótelepen.
b) megfelelő vízvezeték hálózat a DN 160-500 m és a DN 225-700 m –en,
c) a fő vízvezeték hálózat DN 160-300 m és DN 110-1 800 m kibővítése,
d) a jelenlegi DN 110 vízvezeték hálózat kibővítése DN 160-180 m-re,
e) víztároló,
f) szennyvízlevezető csatorna DN 250-1 430 m és DN 300-5 120 m, DN 110-100 m, összesen 6 650 m,
g) szennyvíztisztító berendezés,
h) az elektromos áramfogyasztás elosztóberendezésének felújítása mindkét feszültségi szinten (magasfeszültség és alacsonyfeszültség),
i) a T4 – 630 kVA és a T52 x 630 kVA transzformációs állomás kiépítése,
j) másodlagos alacsonyfeszültségű áramelosztók,
k) közvilágítás,
l) a DN 150 középnyomású gázvezeték bekötése,
m) gázvezeték hálózat 2 000 m,
n) a területet a rimaszombati körzeti telefonközponthoz (KTK) kapcsolni.III. Közhasznú építkezések a polgári berendezések területén:

a) mesterséges strandok létesítményei,
b) üzleti létesítmények,
c) szolgáltatási intézmények,
d) sport létesítmények,
e) a lovaglóklub területe,
f) az alkalmazottak lakásai.

IV. Közhasznú építkezések a zöldövezet területén:

a) nyilvános magas zöldövezet,
b) nyilvános alacsony zöldövezet,
c) parkokká változatott zöldövezet.

17. §

Ezen rendelet előírásainak megszegését a Tgy. 50/1976 sz. törvénye a területi tervezés és az építkezési rendszabályok (építkezési törvény) előírásaival összhangban a későbbi változások és kiegészítések hangzása alapján büntetik.

18. §

A Zöld víz – Rimaszombat üdülőközpont komplexumának fejlesztésére és kiépítésére meghatározott szabályzatot, mint Rimaszombat város általános érvényű rendeletét a rimaszombati Városi Képviselőtestület 50/A/2000 számú határozatával hagyta jóvá 2000. szeptember 7.-én.

Hatálybalépésének időpontja 2000. szeptember 22.-e.


Ing. Ladislav Bartakovič s.k.
a város polgármestere
Verzia pre tlač vzn52m.pdf vzn52m.pdf (46 kB)

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal