Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amely meghatározza Rimaszombat város területi tervének változásaiban a kötelező részeket

Účinnos: 30.3.2002

Rimaszombat város 58/2002 számú
általános érvényű rendelete,
amely meghatározza Rimaszombat város területi
tervének változásaiban a kötelező részeket


A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 11. §-a 3. bekezdésének c/ és g/ pontjai értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában és a Tgy. 50/1976 számú, a területi tervezésről és az építkezési rendelkezésekről (Építkezési Törvény) szóló rendelet 27. §-ának 2. bekezdése értelmében, a változások és kiegészítések hangzásában,
elrendeli:

1. cikkely

1. Rimaszombat áros területi tervében meg vannak határozva a kötelező részek
változásai. Rimaszombat város területi tervében ezen változások meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Kihasználásának területi és keretbeli elrendezésének alapszabályai a terület
működési és térbeli elrendezésének kötelező szabályzásai határozzák meg és kötelező részei Rimaszombat város területi terve változásainak, ezeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. cikkely

Rimaszombat város területi terve változásainak jóváhagyott okmánya
Rimaszombatban a Városi Hivatalban van elhelyezve és itt lehet azt megtekinteni, továbbá a Rimaszombati Járási Hivatalban és Besztercebányán a Kerületi Hivatalban.

3. cikkely

Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület a 8/2002 számú határozatával 2002. február 28.-án hagyta jóvá.
Hatályba lépésének időpontja kihirdetésétől számított 30. nappal kezdődik.Ing. Ladislav Bartakovič, s.k.
a város polgármestere

2. számú melléklet

Rimaszombat város általános érvényű rendeletéhez,
kötelező részek Rimaszombat város területi
tervének változásaiban


1) A terület működési és térbeli elrendezésének szabályzásai

A terület működési és térbeli elrendezése szabályzásainak és a terület keretbeli kihasználása változásainak javaslata a működési kihasználás céljából a következő területekre vonatkozik:
- a Vásártér területén, kevert városi övezetben - KV
- a Tormás nyugati területén, tisztán lakási övezetben - TL

0.1. Működési szabályzások

Tisztán lakási övezet - TL

A terület lakási célokra van kijelölve.

Ezeken a területeken megengedett elhelyezni:
- lakási épületeket,
- garázsokat ezen a területen lakók részére.

Ezeken a területeken kivételesen megengedettek elhelyezni:
- kiskereskedelmi és nyilvános étkezési létesítményeket, kisüzemeket és szolgáltatásokat – amelyek ezen terület kiszolgálásához szükségesek,
- kulturális, egyházi, szociális és egészségügyi létesítményeket, iskolai létesítményeket és kiskapacitású sport létesítményeket,
- közigazgatási és adminisztratív létesítményeket,
- nyilvános elszállásolási létesítményeket.

Kevert városi övezet - KV

A terület lakási , kereskedelmi, szolgáltatási és kistermelési célokra van kijelölve.

Ezeken a területeken megengedett elhelyezni:
- lakási épületeket,
- épületeket a kereskedelem, közigazgatás, szolgáltatások, nyilvános
étkezés és ideiglenes elszállásolás részére,
- egyházi, kulturális, szociális és sport létesítményeket,
- létesítményeket a kisipari termelés céljából,
- garázsokat és parkolási helyeket a gépkocsik leállítása céljából közterületeken kívüli kijelölt területeken (ezen terület szükségletei kielégítésére),
- üzemanyag merítő állomásokat, csak mint parkolási garázsok hozzátartozóját.
Ezeken a területeken kivételesen megengedettek elhelyezni:
- szórakoztató létesítményeket, ha ezek nincsenek általánosan megengedve a kevert központi övezetben.

0.2. Térbeli szabályzások

Épületeket építeni, hozzáépíteni és ráépíteni csak olyan mértékben és terjedelemben lehet, hogy a terület térbeli kihasználásának kerete ne legyen átlépve.

0.3. A terület térbeli kihasználásának kerete

A terület működési és térbeli kihasználásának szabályzásai szempontjából a következő keretek vannak megállapítva a telkek kihasználására:

- a telek beépítésének , az emeletek terjedelmének és az emeletek maximális számának együtthatója,
• a telek beépítésének együtthatója az objektum beépített részének maximális százalékát határozza meg a telek egész területéhez viszonyítva,
• az emeletek terjedelmének együtthatója az összes emeleti terület maximális összegének arányát fejezi ki a telek egész területéhez viszonyítva,
• az emeletek maximális száma az objektum föld feletti emeleteinek mennyiségét fejezi ki.

Az egyes többfunkciós területfajták részére a következő keretek vannak megállapítva:

mőkösési
területek a telek beépítésének
együtthatója az emeleti területek
együtthatója az emeletek max.
száma
TL 40 1,2 4
KT 60 1,8 4

2. Nyilvános közlekedési létesítmények szabályzásai

0.1 A közúti közlekedés területén
- megőrizni és védeni a közlekedési védősávokat az Iskolai és a P. Hostinský utcákon.

3. Nyilvános technikai létesítmények szabályzásai
- azokon a területeken, ahol a területek működési kihasználásának változásai vannak javasolva, nem lehet elhelyezni nyilvános technikai létesítményeket,
- az objektumok, azokon a területeken, ahol területi változások vannak javasolva, nem lesznek rákötve a nyilvános városi technikai szolgáltatásokra.

Verzia pre tlač vzn58m.pdf vzn58m.pdf (33.5 kB)

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal