Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amely Rimaszombat-Tamásfalva ILÉ-i zóna Területi tervének kötelező részét állapítja meg


Rimaszombat város 62/2002 számú
általános érvényű rendelete,
amely Rimaszombat-Tamásfalva ILÉ-i zóna
Területi tervének kötelező részét állapítja meg

Rimaszombat város, a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 11. §-ának 3. bekezdése értelmében, a későbbi előírások hangzásában és a
gy. 50/1960 számú, a területi tervezésről és az építkezési rendeletekről szóló törvény 27. §-ának 2. bekezdése értelmében (Építkezési Törvény), a 237/2000 számú törvény hangzásában, elrendeli:

1. §

1) A Rimaszombat-Tamásfalva ILÉ-i zóna Területi tervének javaslatában meg
van határozva a kötelező rész. A területi elrendezés javaslatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

2) A terület alapvető rendezési elvei és kihasználásának keretei a terület
működési és térbeli elrendezésének kötelező szabályzásaiban vannak meghatározva és a Rimaszombat-Tamásfalva ILÉ-i zóna Területi tervjavaslatának kötelező részét alkotják és a 2. számú mellékletben vannak felsorolva.

2. §

A Rimaszombat-Tamásfalva ILÉ-i zóna Területi tervjavaslatának jóváhagyott
dokumentációja megtalálható és megtekinthető a rimaszombati Városi Hivatalban és a rimaszombati Járási Hivatalban (Építkezési Hivatal).


3. §


Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület a 88/2002 számú határozatával hagyta jóvá 2002. november 28.-án.

Ez az általános érvényű rendelet a hivatalos táblán 2002. november 29.-én lett kifüggesztve.
Érvénybe lépésének időpontja 2003. január 1.-je.


Ing. Ladislav Bartakovič,
a város polgármestereRimaszombat város általános érvényű rendeletének
1. számú mellékletét
a Tamásfalva ILÉ-i zóna Területi Tervének térképe alkotja
Rimaszombat város általános érvényű rendeletének
2. számú melléklete

A Rimaszombat-Tamásfalva ILÉ-i zóna Területi tervjavaslatának kötelező része:

a/ a telkek és épületek térbeli elrendezésének és működési kihasználásának szabályozásai:

 a térbeli elrendezés szabályzásai:

 építkezési vonal – a beépítésre kijelölt terület határát és a fő építkezési objektum fekvését határozza meg. Az építkezési vonal elé helyezhetők balkonok, árkádok, bejárati tetők, párkányok és egyéb terjedelemben, alakban és működésileg megfelelő konstrukciók, amelyek a fő objektum terjedelmének részét alkotják.
Az utcai területtől 6 m-re húzódik.

 utcavonal – a lakást szolgáló objektumok telkének és az utcai területnek a határát képezi,

 a párkányok és emeletek magassága – a párkányok magassága 3,5 m a rendezett felszíntől számítva (mialatt a rendezett felszín +0,20 m-ben van megállapítva a telekhez tartozó közlekedési hálózatot övező szegély felett), az épületeknek a földfelszín felett két emeletük lehet beleértve a lakott alagsort is,

 a tető formája és esése – a nyereg és kontyolt tetők esése 30o-tól és 40o-ig terjed, s lehetőség van műépítészeti és tetőablakok kihasználására,

 a telkek bekerítése az utcavonal határán – a telkek bekerítésére az utcavonal határán 1,2 m magasság van megállapítva, az építkezési anyag lehet kő, beton, tégla, fém, és lehetőség van az egyes anyagok kombinálására és burkoló anyagok felhasználására

 a működési elrendezés szabályzásai:

A terület funkciós felhasználásra van kijelölve – városi lakások családi házakban a következő feltételekkel:


 megengedettek
 családi házak
 garázsok a családi házak objektumaiban és a családi házak objektumain kívül,


 tilosak
 ipari és mezőgazdasági jellegű termelési létesítmények,
 a várost meghaladó jelentőségű nyilvános, célszerű és technikai ellátású létesítmények,
 a várost meghaladó jelentőségű sport-üdülési létesítmények.

b/ a terület nyilvános közlekedési és technikai ellátások elhelyezésének szabályzásai:

 Közlekedés

 rákapcsolni a város közlekedési rendszerét a Kör úttól T alakú felszíni kereszteződéssel,

lehetővé tenni a terület közlekedését D1 osztályú helyi közúttal – a mérsékelt közlekedést utcavégi lezárással biztosítani, a végén fordulót kiépíteni a térség közvetlen kihasználásával,

 a gépkocsik állasa és parkolása saját telkeken, ideiglenes parkolás a szélső sávokban biztosítandó,

 a gyalogosok részére egyoldalú járdát kiépíteni.

 Vízgazdálkodás

 az ivóvíz ellátását a város nyilvános vízvezetékének I. Nyomásövezetének hálózatából biztosítani,

 a szennyvizet a BF DN 500-as nyilvános szennyvíz csatorna gyűjtőrendszerébe elvezetni a Tamásfalvai utcán,

 az esővizet saját tárolókban felfogni,

 az esővizet az egyéb területekről az olajfelfogón keresztül a Tamási patakba elvezetni,

 biztosítani a terület védelmét a földgát csuszamlása ellen.

 Villamos energia

 a villamos energia ellátását a város meglevő másodlagos légi hálózatából biztosítani,

 a földalatti kábeles másodlagos vezetéket az utca mindkét oldalán vezetni a kerítésekben elhelyezett pilléres árammérőkbe (REP), egy REP két családi ház részére,

 a közvilágítást a járda szélén és a zöldövezet szegélyén elhelyezett póznákon biztosítani.

 Gáz

 nafta töltésű földgázzal ellátni a területet önálló csatlakozóval a városi gázvezetékből a Kör úton.

c/ a meghatározott építkezési feltételekhez szabott egyes telkeken elhelyezett épületek szabályozásai

 a területek működési kihasználása – terület családi házakban megvalósított városi lakások részére – BMr,

 az épületek elhelyezése a telkeken – új objektumok építése önálló családi házakban megvalósított városi lakások részére,

 a kiépítés intenzitása – a terület kiépítésének együtthatója 0,4 egységben van megállapítva a BMr területek működési kihasználása alapján,

 az épületek elhelyezésének határa:
 az utcavonal jelöli a határt a lakási objektumok területe és az utcai terület között,
 a lakási objektumok építkezési vonala 6 m-t tesz ki az utcavonaltól számítva,

 a párkányok magassága és az emeletek száma – 3,5 m a rendezett felszíntől számítva, az objektumoknak 2 földfelszín feletti emeletük lehet, beleértve a lakott alagsort is,

 a tető alakja és esése – a nyereg és kontyolt tetők esése 30o-tól 40o-ig terjed, lehetőség van műépítészeti és tetőablakok elhelyezésére,

 az objektumok működési céljának megfelelő építészeti kivitelezések – egyedi építészeti formák által kialakított új urbanisztikus struktúra alkalmazása.
d/ az épületek nélkülözhetetlen tartozékainak meghatározása

Kiegészítő épületnek tekintendő minden konstrukció, amely nem függ össze a fő épülettel. Ezek az épületek kizárólag csak a telkek hátsó részében építhetők fel. A telkek hátsó része alatt a telek azon része értendő, amely a fő épület hátsó homlokzata mögött húzott képzeletbeli vonalon túl található.

 kiegészítő épületekkel beépíteni a telket maximálisan csak 25m2-en lehet,

a kiegészítő épületek maximális magassága egyetlen helyen sem haladhatja meg a 3,7 m-t,

 a kiegészítő épületek maximális szélessége 35 %-át teheti ki az épület teljes szélességének,

 a telkek bekerítése
 az utcával határos kerítés nem haladhatja meg az 1,2 m-t, éspedig olyan
anyagi kivitelezésben, amelyben a beruházók megegyeznek minimálisan egy utca keretén belül. Semmi esetben sem lehet a kerítést drótháló alkalmazásával kiépíteni. A telkek kerítése a szomszédos telkekkel nem lehet 2 m-nél magasabb. Az egész telket hulladék és hulladékraktár nélkül kell rendben tartani, kivételt képez a természetes komposzttrágya, amit fából készült zárt tartályokban kell tárolni.

 a telkek külső megvilágítása
 a telkek külső megvilágítása nem világíthatja meg nagy mértékben az utcát és
a szomszédos telkeket, olyan világítótestet kell alkalmazni, amely összhangban van az épület jellegével és a hozzá tartozó kerttel.

 kertészeti kivitelezések
 a kertészeti kivitelezések szabályozása a házak előtti kertekre vonatkozik, ahol
nem lehet 3 m-nél magasabb fákat kiültetni. A fa ültetésének helye minimálisan 0,5 m távolságban kell lenni az utcavonaltól. A kertészeti kivitelezés a telkek többi részén a beruházó magánügye, mialatt a haszonnövények szintje (gyümölcsfák) csak 4 m magasságot érhet el.

e/ Épületek meghatározása, melyekre nem kötelező az épület elhelyezésének jóváhagyása

Az épület elhelyezésének jóváhagyása nem szükséges kisebb építményekhez (az 50/1976 számú törvény 39a §-ának 3. bekezdése értelmében).

f/ a telkek felosztásának és egyesítésének követelményei

A telkek felosztásának és egyesítésének követelményei a közutak részére a Geometriai Tervben vannak összefoglalva, konkrétan a telkek építészeti célokra való felosztásának 406/38-40 sorszámú tervében, kiadva 2002. április 26.-án.
A telkek felosztásának és egyesítésének követelményei családi házak építése céljából önálló Geometriai Tervben lesznek feldolgozva, miután jóvá lesz hagyva a Rimaszombat-Tamásfalva ILÉ-i zóna Területi Tervezete.

g/ Közhasznú épületek és a lebontások területei a község beépített területén belül

A közhasznú épületek területei a Tamásfalvai IK k.t.-ban vannak felsorolva a következő parcellák alatt:

406/2, 406/3, 406/4, 406/6, 406/7, 406/8, 406/9, 406/10, 406/11, 406/12, 406/13, 406/14, 406/20, 406/23.

h/ a közhasznú épületek jegyzéke:

1 - STL gázvezeték,
2 - kábeles telefonhálózat,
3 - a villamos energia másodlagos kábeles hálózata,
4 - a közvilágítás kábeles hálózata,
5 - nyilvános közlekedési területek (használati közút, egyoldalú parkolási
sávval, egyoldalú járdával a gyalogosok részére, füves sávokkal),
6 - vízvezeték hálózat,
7 - szennyvíz csatorna gyűjtőmedencéje,
8 - esővíz csatorna gyűjtőmedencéje.
Verzia pre tlač vzn62m.pdf vzn62m.pdf (50.4 kB)

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal