Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amely meghatározza a választási plakátok elhelyezését /kiragasztását/ a választási kampány idején

Účinnos: 18.5.2004


Rimaszombat város 69/2004 számú
általános érvényű rendelete,
amely meghatározza a választási plakátok elhelyezését /kiragasztását/ a választási kampány idején


A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a és 11. §-a 4. bekezdésének g/ pontja alapján, a későbbi előírások hangzásában, továbbá az SZNT a választásokról az SZNT-be szóló törvénye, a Tgy. 80/1990 számú törvénye 23. §-ának 4. bekezdése értelmében, a későbbi előírások hangzásában és az SZNT a választásokról a községi önkormányzati szervekbe szóló törvénye, a Tgy. 346/1990 számú törvénye 30. §-ának 10. bekezdése értelmében, a későbbi előírások hangzásában, az SZNT a Szlovák Köztársaság köztársasági elnökének választásáról, a népszavazásról visszahívásáról és egyéb törvények kiegészítéséről szóló törvénye, a T.gy. 46/1999 számú törvényének 15. §-a értelmében, az SZNT a kerületi önkormányzatokba való választásokról és a Polgári Büntetőkönyv kiegészítéséről szóló törvénye, a T.gy. 303/2001 számú törvény 27. §-ának 2. bekezdése értelmében, valamint az SZNT az Európai Parlamentbe való választásokról szóló törvénye, a T.gy. 331/2003 számú törvényének 19. §-a 7. bekezdése értelmében kiadja

Rimaszombat Város általános érvényű rendeletét, amely kijelöli a választási plakátok elhelyezésének helyét a választási kampány idején

1. cikkely
Bevezető rendelkezések

Ez az általános érvényű rendelet meghatározza a választásokba benevezett politikai pártok, politikai mozgalmak és független jelöltek (a továbbiakban csak jelöltek) eljárási módszerét a választási plakátok elhelyezésénél a közterületeken a választási kampány idején úgy, hogy az megfeleljen a választásokba jelöltek egyenrangú elvének.

2. cikkely
A választási plakátok elhelyezésének kijelölése

1) A választási plakátok elhelyezésére a választási kampány idején a
közterületeken a következő helyek vannak kijelölve:

a/ a Fő téren – 9 darab reklámszekrény,
b/ a Fő téren - 12 darab reklámoszlop,
c/ betonoszlopok a plakátok elhelyezésére – 10 darab – a következő helyeken:
1. a Rima-lakótelepen – az újságárus bódénál,
2. a Rima-lakótelepen – a B1 és B2 lakótömbök között,
3. a Rima-lakótelepen – a TRIO üzlet mellett,
4. az Iskola és a Rozsnyói utcák kereszteződésénél,
5. a Szövetkezeti és a Rozsnyói utcák kereszteződésénél,
6. a Vasutas utcában,
7. a Vasút utcában /SAD – SZAK/,
8. a Nyugat lakótelepen,
9. a Cukorgyár utcában – az autóbuszmegállónál,
10. a Cukorgyár és a Cserencsényi utcák kereszteződésénél.


2) A város egyenlő nagyságú területeket jelöl ki minden jelölt szubjektum
részére a választási plakátok elhelyezésére (kiragasztására), méghozzá sorsolás alapján, amelyet legkésőbb 1 nappal a választási kampány megkezdése előtt kell végrehajtani azon politikai pártok és a független jelöltek jelenlétében, akik előterjesztették kérvényüket a terület kijelölésére a választási plakátok elhelyezése céljából.

3) Tilos választási plakátokat a választási kampány idején egyéb közterületen
területeken elhelyezni (kiragasztani).

3. cikkely

A választási plakátok elhelyezésének feltételei

1) A választási kampány idején a város fizetésmentesen adja bérbe a választási
plakátok elhelyezésére kijelölt helyeket.

2) A választási plakátok elhelyezését (kiragasztását) a választási kampány idején
minden választási jelölt a saját költségére biztosítja.

3) A választási kampány befejezése után, azaz 48 órával a választások megkezdése
előtt, kötelesek a választásokba benevezett politikai pártok és független jelöltek eltávolítani választási plakátjaikat a kijelölt helyekről.

4) Abban az esetben, ha a választási jelöltek nem teljesítik kötelességüket ezen
rendelet 3. bekezdése értelmében, akkor a választási plakátok eltávolítását a város biztosítja, mégpedig az illetékes politikai párt vagy független jelöltek költségére.

5) A választási plakátok és egyéb információ terjeszték tartalmáért az egyes választási
jelöltek felelősek.


3. cikkely
A rendelet betartásának ellenőrzése

Ennek az általános érvényű rendeletnek a betartását ellenőrzik:
A/ a Városi Rendőrség tagjai,
B/ a város meghatalmazott alkalmazottai.

4. Cikkely

Kihágások és büntetések

1) Ezen általános érvényű rendelet határozatainak megszegése közigazgatási
rend elleni kihágásnak tekintendő a Tgy. 372/1990 számú, a kihágásokról szóló törvény 46. §-a értelmében, a későbbi előírások hangzásában.

2) Ezen általános érvényű rendelet határozatainak megszegése a kihágásért járó
büntetés értelmében van megszabva:

a/ Rimaszombat Városi Rendőrségének tagjai blokkrendszeres büntetés formájában 
33,19 € összegig terjedő büntetéssel,
b/ a Tgy. 372/1990 számú, a kihágásokról szóló törvény 46. §-a alapján, a későbbi
előírások hangzásában, a körzeti hivatal előírásai által megszabott büntetéssel.

3) Ezen általános érvényű rendelet határozatainak megszegését, ha azt jogi vagy fizikai személy követi el, a város polgármestere 6 638,78 €-ig terjedő büntetést szabhat ki a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény 13. §-ának 8. bekezdése értelmében, a későbbi előírások hangzásában.

6. cikkely

Befejező rendelkezések

1) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi
Képviselőtestület 2004. május 3-án a 43/2004 számú határozatával hagyta jóvá.

2) A rendelet érvénybe lépése kifüggesztésétől számított 15 nappal
kezdődik.

3) Ezen rendelet érvénybe lépésének napjától érvénytelenné válik
Rimaszombat Város 60/2002 számú általános érvénxű rendelete.

MUDr. Štefan Cifruš MPH,
a város polgármestere 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal