Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

az iskolai körzetek meghatározásáról a Rimaszombat város területén levő alapiskolák részére

Účinnos: 20.7.2004


Rimaszombat város 71/2004 számú
általános érvényű rendelete,
az iskolai körzetek meghatározásáról a Rimaszombat város területén levő alapiskolák részére


A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában és összhangban az SZNT rendeletével, a Tgy. 596/2003 számú, az államigazgatásról az iskolaügy és az iskolai önkormányzatokban szóló törvénye 8. §-ának 1. bekezdésével és néhány törvény változásával és kiegészítésével, jóváhagyta ezt az általános érvényű rendeletet:

1. cikkely

Bevezető rendelkezések

Ez az általános érvényű rendelet az alapiskolák iskolai körzeteit határozza meg. Az iskolai
körzetek meghatározásának az a célja, hogy érvényesüljön a polgárok joga beíratni gyermeküket abba az alapiskolába, ahol a gyermek szüleinek vagy törvényes helyetteseinek állandó lakhelye van.

2. cikkely

Az iskolai körzetek meghatározása


I. SZ. ISKOLAI KÖRZET TEVÉKENYSÉGI TERÜLET FELSOROLÁSA

1/ P.K. Hostinský Alapiskola * Rimaszombat város minden utcája, városrésze
Rimaszombat és a puszták: Bakti, Dúsa, Kurinc, Mezőtelkes,
Alsópokorágy, Felsőpokorágy, Szabó puszta,
2/ P. Dobšinský Alapiskola Szabatka, Méhes, Szőlő, Samarjanka, Sáripuszta,
Rimaszombat Sütő puszta, Tormás, Valach puszta, Bokor puszta

3/ Š. M. Daxner Alapiskola * azok a községek, amelyek általános érvényű
Dr. V. Clementis utca rendeletükben Rimaszombat várost határozták
Rimaszombat meg iskolai körzetüknek: Orávka 1-9 évf.,
Bábarét 1-9 évf., Felsőhegymeg 1-9 évf., Dobóca
5-9 évf., Karaszkó 1-9 évf., Cserencsény 1-9 évf.,
Kruzsno 1-9 évf., Guszona 5-9 évf., Lőkösháza 1-9
évf., Hrussó 1-9 évf., Bottovo 1-9 évf., Jánosi 5-9
évf., Zeherje 1-9 évf., Harmac 1-9 évf.II. SZ. ISKOLAI KÖRZET TEVÉKENYSÉGI TERÜLET FELSOROLÁSA


1/ Ferenczy I. Magyar Tanítási * Rimaszombat város minden utcája, városrésze
Nyelvű Alapiskola és a puszták: Bakti, Dúsa, Mezőtelkes,
Rimaszombat Alsópokorágy, Felsőpokorágy, Szabó puszta,
Szabatka, Méhes, Szőlő, Samarjanka, Sári puszta,
2/ Tompa Mihály Alapiskola Sütő puszta, Tormás, Valach puszta, Bokor
Šrobár utca 12 puszta
Rimaszombat * azok a községek, amelyek általános érvényű
rendeletükben Rimaszombat várost határozták
3/ Magyar Tanítási Nyelvű meg iskolai körzetüknek: Orávka 1-9 évf.,
Alapiskola és Óvoda Bábarét 1-9 évf., Felsőhegymeg 1-9 évf., Dobóca
Dúsai út 5-9 évf., Karaszkó 1-9 évf., Cserencsény 1-9 évf.,
Rimaszombat Kruzsno 1-9 évf., Guszona 5-9 évf., Lőkösháza
1- 9 évf., Hrussó 1-9 évf., Bottovo 1-9 évf.,
Jánosi 5-9 évf., Zeherje 1-9 évf., Harmac 1-9 évf.

3. cikkely

Befejező rendelkezések

1) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2004. július 1-én a 75/2004 MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

2) Érvénybe lépése kihirdetésétől számított 15 nappal kezdődik.

3) Ezen általános érvényű rendelet életbe lépésének időpontjától hatálytalanná
válik az 59/2002 számú általános érvényű rendelet az iskolai körzetek meghatározásáról Rimaszombat Város területén.

MUDr. Štefan Cifrus, MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén


A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben ki kell egészíteni a terület hatáskörét az 1. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben a következő községekkel:

Bellény 1.-9. évfolyam
Fazekaszsaluzsány 5.-9. évfolyam
Perjése 1.-9. évfolyam

Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2004. szeptember 14.-én megtartott ülésén a 84/2004 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja 2004. szeptember 16-a.

MUDr. Štefan Cifruš MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén


A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben ki kell egészíteni a terület hatáskörét az 1. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben a következő községgel:

Martonfala 1.-9. évfolyam

Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2004. október 26-án megtartott ülésén a 100/2004 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15. nappal kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén


A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben ki kell egészíteni a terület hatáskörét az 1. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben a következő községekkel:

Kerekgede, 1. – 9. évf.


Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2005. április 25-én megtartott ülésén a 34/2005 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja 15 nappal kifüggesztése után kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén


A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben ki kell egészíteni a terület hatáskörét az 1. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben a következő községgel:

Alsószkálos 1.-9. évfolyam


Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2005. október 25-én megtartott ülésén a 93/2005 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15. nappal kezdődik.
MUDr. Štefan Cifruš MPH
a város polgármestere

Rimaszombat Város 71/2004 számú
általános érvényű rendeletének kiegészítése,
az alapiskolák iskolai körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város
és a hozzá tartozó városrészek területén

A 2. cikkelyben az Iskolai körzetek meghatározása az l. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben kiegészítődik a következő községek területének hatáskörével:

1. Dobóca 1.- 4. évfolyam, szlovák tanítási nyelvű alapiskola
2. Pálfala 1.- 9. évfolyam

Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület a 2006. február 28-án tartott ülésén a 9/2006 MsZ számú határozatával hagyta jóvá, hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
polgármester

Rimaszombat Város 71/2004 számú
az alapiskolák körzeteinek megállapításáról szóló
általános érvényű rendeletének
kiegészítése
A 2. cikkelyben az 1. számú és a 2. számú iskolai körzeteknél a község területi tevékenységének leírása kiegészítődik


Rakottyás 1.-9. évfolyam
Ezt az általános érvényű rendeletet kiegészítését Rimaszombat Város Képviselőtestülete 2006. szeptember 12-én tartott ülésén a 53/2006 MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén

A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben ki kell egészíteni a terület hatáskörét az 1. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben a következő községgel:

Derencsény 1.-9. évfolyam


Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2006. október 31-én megtartott ülésén a 77/2006 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15 nappal kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármerstere
Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén


A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben ki kell egészíteni a terület hatáskörét az 1. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben a következő községekkel:

Jánosi 1.-9. évfolyam

Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2007. április 24-én megtartott ülésén a ../2007 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén

A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben ki kell egészíteni a terület hatáskörét az 1. számú iskolai körzetben és a 2. számú iskolai körzetben a következő községekkel:

Guszona 1.-4. évfolyam

Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2008. december 16-án megtartott ülésén a 185/2008 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš MPH
a város polgármestere


Rimaszombat város 71/2004 számú általános érvényű
rendeletének kiegészítése
az alapiskolák körzeteinek meghatározásáról Rimaszombat város és a hozzá tartozó városrészek területén


A 2. cikkelyben Az iskolai körzetek meghatározása fejezetben a 2. számú iskolai körzetben Magyar Tannyelvű Alapiskolák Rimaszombat Városában, ki kell hagyni a „Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Istvána Ferenczyho Rimavská Sobota - Ferenczy István Magyar Tannyelvű Alapiskola Rimaszombatban“.

Ezt a kiegészítést a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2009. március 3-án megtartott ülésén a 18/2009 - MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.


MUDr. Štefan Cifruš MPH
a város polgármestere


Rimaszombat város 71/2004 számú – Rimaszombat város és városrészei területén lévő alapiskolák iskola körzeteinek meghatározásáról szóló általános érvényű rendeletének változása 

A 71/2004 számú általános érvényű rendelet az alábbi módon változik

Az iskolakörzetek meghatározása című 2. cikkelyben az 1. számú rimaszombati szlovák tannyelvű alapiskolák körzetéből kihagyásra kerülnek az alábbi iskolák.

• Hrnčiarske Zalužany (Fazekaszaluzsány): 5.- 9. évfolyamok
• Kraskovo (Karaszkó): 1.-9. évfolyamok
• Nižný Skálnik (Alsósziklás): 1.-9. évfolyamok
Ezen változásokat a rimaszombati képviselő-testület 2009 december 15.-én fogadta el a 152/2009 számú határozatával. Jogerőre a kihirdetése utáni 15. napon emelkedik.

 

 

 

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

 

 Rimaszombat város 71/2004 számú – Rimaszombat város és városrészei területén lévő alapiskolák iskola körzeteinek meghatározásáról szóló általános érvényű rendeletének változása

 

A 71/2004 számú általános érvényű rendelet az alábbi módon változik

 

Az iskolakörzetek meghatározása című 2. cikkelyben az 1. számú rimaszombati szlovák tannyelvű alapiskolák körzetéből és a 2. számú rimaszombati magyar tannyelvű iskolák körzetéből kihagyásra kerül az alábbi község:

• Babinec (Babarét): 1.- 9. évfolyamok
Ezen változásokat a rimaszombati képviselő-testület 2010. március 3.-án fogadta el a 18/2010 – es számú határozatával. Jogerőre a kihirdetése utáni 15. napon emelkedik.

 

 


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere


Rimaszombat város 71/2004 számú Rimaszombat város és városrészei területén található általános iskolák körzetéről szóló általános érvényű rendeletének kiegészítése

 

 

A 71/2004 számú általános érvényű rendelet az alábbi módon lesz kiegészítve.
A 2. az iskolakörzetek meghatározásáról szóló cikkely a 2. számú iskolakörzetben kiegészül az alábbi község hatáskörével.
Osgyán 1.-9. évfolyam, magyar tanítási nyelvű alapiskola.

Ezen kiegészítés a Rimaszombati Városi képviselő-testület 2011. március 9.-én kelt 34/2011 számú határozatával lett elfogadva. Jogerőre kihirdetése utáni 15. napon emelkedik.

 

 

 

 


JUDr. Jozef Šimko
a város polgármestere 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal