Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a Rimaszombat város tulajdonában levő nem lakási helyiségek és területek bérletének és albérletének összegéről és feltételeiről

Účinnos: 20.7.2004

Rimaszombat város 72/2004 számú
általános érvényű rendeletének teljes szövege a Rimaszombat város tulajdonában levő nem lakási helyiségek és területek bérletének
és albérletének összegéről és feltételeiről, ahogy a Városi Képviselőtestület által jóváhagyott változásokból és kiegészítésekből következik:

a 115/2005 sz. határozattal, érvénybe lépésének időpontja 2006. január 1.-e
a 15/2008 sz. határozattal, érvénybe lépésének időpontja 2008. március 13.-a
a 171/2008 sz. határozottal, érvénybe lépésének időpontja 2009. január 1.-e
– 10. cikkely Rimaszombat város 96/2008 számú általános érvényű rendelete, mellyel változnak és kiegészítődnek egyes általános érvényű városi rendeletek összefüggésben az euro bevezetésével a Szlovák Köztársaságban


Rimaszombat város, összhangban a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdésével és a 11.§ 4. bekezdésének g/ pontjával, a későbbi előírások hangzásában és összhangban a Tgy. 116/1990 számú, a nem lakási helyiségek bébeadásáról és bérbevételéről szóló törvényével, a kiegészítések és változások hangzásában, valamint a T.Gy. 18/1996 számú Ártörvénnyel, a kiegészítések és változások hangzásában, határozatot hozott a város tulajdonában levő nem lakási helyiségek és területek bérletének és albérletének feltételeiről, ugyanúgy a bérleti díj összegéről.

I. cikkely
A rendelet hatásköre

1) Ez az általános érvényű rendelet részletesen meghatározza a város tulajdonában
levő nem lakási helyiségek és területek ideiglenes használatának feltételeit, amelyek más szervezeteknek, ill. társulatoknak lettek bérbe adva, vagy a város által létrehozott szervezet gondnokságára lett bízva, éspedig abból a célból, hogy biztosítsa azok tevékenységének, vállalkozásának esetleg egyéb közhasznú céljainak hatékonyságát.

2) Az ilyen tulajdont bérbe veheti:

a/ a tulajdonos - Rimaszombat város,

b/ a gondnok - Rimaszombat város Köztisztasági Karbantartó Vállalata, a
Rimaszombati Városi Művelődési Központ, a Városi Lakáskezelési Vállalat
kft. Rimaszombat, Jogalanyisággal rendelkező alapiskolák és mások.


II. cikkely
A város területének felosztása
a bérleti díj összegének megállapítása szempontjából

A város területe a nem lakási helyiségek bérleti összegének és a területek bérleti összegének megállapítása céljából a következő zónákra lett felosztva:

 

I. zóna
Fő tér, az SZNF utca része a Francisci és a Hviezdoslav utcák kereszteződéséig (gyalogos terület)

II. zóna

Tompa M. tér, Š.M.Daxner tér, az SZNF utca része (a gylogos terület végétől), Vasút utca, Jánošík utca (a Kishont utcáig), Hviezdoslav utca, Bartók B. utca, Svätopluk utca, a Hviezdoslav és a Svätopluk utcák összekötője, Francisci utca, Piac, a Bartók B., a Jánošík és a Kishont utcák által határolt terület, Kishont utca, Hatvani utca, a Mikszáth K. utca része (a Daxner és Cserencsényi utcák kereszteződéséig)

III. zóna

Jánošík utca (a Kishont utcától Tamásfalva irányában), Vásár tér, Šrobár utca, Fábry utca, Mikszáth utca, Daxner utca, Hatvani utca, Kurinc - üdülőközpont,

IV. zóna

a város többi utcái és lakótelepei, Tamásfalva városrész,

V. zóna

a következő városrészek: Tormás, az egykori JÉP területe, Szabadka, Kelecsény, Méhes, Kurinc (az üdülőközpont kivételével), Mocsár része, Szabó puszta, Samarjanka, Sütő puszta, Baranicska, Dúsai út, Dúsa, Mezőtelkes, Felsőpokorágy, Alsőpokorágy, Bakti.


III. cikkely
Nem lakási helyiségek bérleti díja

1) A bérleti díj a nem lakási helyiség m2-re eső évi tarifájából számítódik ki,
kivételt képeznek a garázsok, mialatt a tarifa megállapításánál figyelembe vevődik a felhasználási cél.

2) A nem lakási helyiség m2-re eső évi tarifája a következő képen van
megállapítva:
A felhasználás Zónák
célja I. II. III. IV. V. __________________________________________________________
a/ irodahelyiségek
- államigazgatás 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
- polit. pártok és mozgalmak 11,61 € 11,61 € 11,61 € 11,61 € 11,61 €
- vállalkozási tevékenység 49,79 € 39,83 € 26,55 € 16,59 € 13,27 €
- egyéb (tanácsadó központok,
ügyvédi és keresk.-jogászi
irodák kivételével) 13,27 € 13,27 € 13,27 € 13,27 € 13,27 €
____________________________________________________________________
b/ művelődési tevékenység 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
____________________________________________________________________
c/ szolgáltatások
- szociális 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
- egészségügyi 33,19 – 49,79 € 33,19 – 49,79 € 33,19 – 49,79 €
33,19 – 49,79 € 33,19 – 49,79 €
- egyéb 21,57 € 16,59 € 11,61 € 8,29 € 6,63 €
d/ kereskedelem 79,66 € 56,42 € 39,83 € 26,55 € 14,93 €
____________________________________________________________________
e/ raktárhelyiségek 59,74 € 39,83 € 26,55 € 18,25 € 11,61 €
___________________________________________________________________
f/ termelési tevékenység 44,81 € 33,19 € 18,25 € 11,61 € 9,95 €
____________________________________________________________________
g/ vendéglátóipar 82,98 € 59,74 € 36,51 € 23,23 € 16,59 €
____________________________________________________________________
h/ vendéglátás és étkezés 66,38 € 43,15 € 29,87 € 16,59 € 13,27 €
_____________________________________________________________________
i/ iskolai büfék 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
_____________________________________________________________________
j/ tornatermek 3,31 €/óra – minden zónában
_____________________________________________________________________
k/ vásárok – VMO 99,58-165,96 €/naponta
_____________________________________________________________________
l/ vásárok – RELAX 82,98 €/naponta
------------------------------------------------------------------------------------------------------
m/ MIS 82,98 €/tábla/évente
------------------------------------------------------------------------------------------------------
n/ sportlétesítmények 9,95 €/m2/évente
------------------------------------------------------------------------------------------------------
o/ kulturális és társadalmi intézmények 9,95 €/m2/évente
------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/ relax 9,95 €/m2/évente

3) A város tulajdonában levő garázsok bérleti díja egységes tarifában van
megállapítva, éspedig 19,91 € havonta abban az esetben, ha azok nem lesznek vállalkozási tevékenységre felhasználva. A felhasználás céljának megváltoztatása esetében a nem lakási helyiségért ezen rendelet III. cikkelyének 2. bekezdése értelmében lesz meghatározva a bérleti díj.

4) A bérbe vevő nem jogosult a bérelt helyiségekben változásokat eszközölni
a tulajdonos beleegyezése nélkül.


IV. cikkely
Területek bérleti díja

1) Ezen rendelet határozatai megállapítják a város tulajdonában levő területek
használatát a következő célokra:

a/ vállalkozásra,
b/ mezőgazdasági alaptermelésre (mezőgazdasági föld),
c/ erdei termelésre (erdők),
d/ üdülési célokra,
e/ kertészetre,
f/ fém esetleg panell garázsok elhelyezése céljából,
g/ reklámok elhelyezésére,
h/ reklámoszlopok kibérlésére a Fő téren,
i/ egyéb célokra (kihasználatlan területek fenntartására),
j/ rendezetlen tulajdonviszonyú területek bérbeadására,
k/ sportolásra és nevelési tevékenységre
l/ szociális
m/ kulturális – társasági

2) A bérleti díj tarifája, figyelembe véve a felhasználási célokat, a következő
képen van meghatározva:

A/Területek vállalkozási tevékenységre

A1/ Bódék, ideiglenes építmények:
I. zóna 58,08 € /m2/évente
II. zóna 46,47 € /m2/évente
III. zóna 33,19 € /m2/évente
IV. zóna 21,57 € /m2/évente
V. zóna 11,61 € /m2/évente

A2/ Vendéglátóipari jellegű étkezési berendezések - bódék:
I. zóna 48,13 € /m2/évente
II.zóna 39,83 € /m2/évente
III. zóna 29,87 € /m2/évente
IV. - V. zóna 14,93 € /m2/évente.

A3/ Kurinc – üdülőközpont, bódék:
4,97 € /m2/havonta, üzemeltetés idején minden megkezdett hónapért.

B/ Mezőgazdasági alaptermelés területei:
Mezőgazdasági terület
Szántóföld 43,15 € /ha/évente
Rét, legelő 36,51 € /ha/évente

C/ Erdők és erdei területek
A bérleti díj összegét megegyezéssel kell állapítani a T.gy. 18/1996 számú törvénye értelmében, mialatt a bérleti szerződés megkötése idején figyelembe kell venni az előző gazdasági évben elért ökonómiai eredményeket (LHP – Erdőgazdasági Terv).

D/ Üdülési célokra felhasznált területek
A bérleti díj összegét a saját üdülési célokra szolgáló berendezésekkel ellátott területekért a TGy. 18/1996 számú törvény értelmében, a későbbi előírások hangzásában megegyezéssel állapítják meg.

E/ Kertészeti célokra felhasznált területek
A bérleti díj összegét kerti berendezés céljaira felhasznált területekért megegyezéssel állapítják meg, minimálisan 0,09 € /m2/évente.

F/ Fém és panel garázsok elhelyezésére szolgáló területek,
amelyek nem vállalkozási célokra szolgálnak,
- 1 garázs bérleti díja 119,49 € /évente.

G/ Reklámok elhelyezésének bérleti díja
(1) A város tulajdonában levő területeken elhelyezett reklámok bérleti díja 38,17 € /m2/évente - mialatt a felhasznált terület alatt a valóságosan felhasznált terület értendő. Ha a reklám oszlopok között van elhelyezve, akkor a felhasznált területnek számítódik a 0,5 m-es peremterület a felhasználás átmérőjétől számítva.
(2) A város tulajdonában levő épületeken elhelyezett reklámok bérleti díja - 38,17 € /m2/évente – a lefoglalt területért.
(3)A nyilvános megvilágítás berendezésein elheylezett reklámok bérleti díja - 49,79 €/1 oszlop/évente.

H/ A reklámoszlopok bérleti díja a Fő téren
A reklámok elhelyezésének bérleti díja a reklámoszlopokon 66,38 € /év van megállapítva, a reklámilleték nélkül.

I/ Tulajdonjogilag rendezetlen területek (kihasználatlan területek karbantartása)
A város tulajdonában levő hozzáférhetetlen, felhasználatlan területek bérleti díjának összege - 0,03 € /m2/év összegben van megállapítva.

J/ A város tulajdonában lévő (mint tulajdonjogilag rendezetlen) területek, amelyeket jogi vagy fizikai személyek használnak az összeg értéke egyenlő az ártarifa 50%-ával a 4. cikkely 2. bekezdése alapján, ha a szerződő felek nem egyeznek meg másképp..

K/ Jogi vagy fizikai személyek tulajdonában lévő, nyilvános célokat szolgáló területek helyi közutakkal, járdákkal, temetőkkel, iskolákkal és egyéb közjóléti építményekkel beépített területek - 0,09 € /m2

L/ Sporttevékenységet szolgáló területek – 0,66 € /m2

M/ Szociális célokat szolgáló területek – 1,65 € /m2

N/ Kulturális és társadalmi célokat szolgáló területek – 1,65 € /m2

3) A bérbe vevőnek, akivel bérleti szerződés lett megkötve a vállalkozási
tevékenységre szolgáló objektumok építésének céljából, a bérleti összeg térítésének
kötelessége az objektum átadásától számítódik, de legkésőbb a bérleti szerződésben feltüntetett naptól.

4) A területet csak a szerződésben meghatározott célra lehet felhasználni, miközben
a bérbe vevő köteles a használati idő alatt a területen gazdálkodni és a vele járó gondnokság és karbantartás minden költségét megtéríteni.

5) A területek bérbe vevője a T.gy. 317/1992 számú törvény értelmében, a későbbi előírások hangzásában, ingatlan utáni adó adófizetőjévé válik, melyet a IV. cikkely b/, c/ pontjai lalpján használnak ki.

V. cikkely
Közös rendelkezések

1) A bérleti szerződések jóváhagyására illetékes városi szervek kivételesen
indokolt esetekben a megállapított határ alá csökkenthetik a bérleti díj összegét, mégpedig a város 19/1993 számú rendelete „A városi tulajdonnal való gazdálkodás alapszabályai” értelmében és a Vállalkozási tevékenység, Lakásügyi, Kereskedelmi, Szolgáltatások és idegenforgalmi bizottság, a Kpénzügyi bizottság és a Költségvetési bizottság ajánlására.

2) Azok a bérleti szerződések, amelyek ezen általános érvényű rendelet hatályba lépése előtt voltak megkötve, 3 hónapon belül a rendelet érvénybe lépésötől számítva összhangba lesznek hozva az érvényes általános érvényű rendelet határozataival.

3) A kereslet és kínálat alapján meghatározott bérleti díj összege ezen általános
érvényű rendelet hatályba lépése előtt csak akkor lehet módisítva, ha azt a megkötött bérleti szerződés határozatai megengedik.

4) A nem lakási helyiségek és ezen rendeletbe be nem foglalt területek
felhasználásának egyéb feltételeit, beleértve a bérleti díj megtérítésének a módját a bérbeadó határozza meg a bérleti szerződésben.

5) A nem lakási helyiségek és területek albérletbe adásához engedélyt a város
szervei adhatnak, összhangban a város 19/1993 számú rendeletével „A városi
tulajdonnal való gazdálkodás alapszabályaival”.

6) A bérbe vevőnek jogában áll a bérelt helyiségek és területek ellenőrzése,
azaz jogosult az ingatlan területre lépni az ellenőrzés végrehajtása céljából.

7) Az ezzel az előírással meghatározott bérleti díjak összegét minimális összegnek
kell tekinteni nyilvános felajánlás kihirdetése esetén, az összeg változékony a kínálat és kereslet alapján.

VI. cikkely
Záró rendelkezések

1) Ezt az általános érvényű városi rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2004. július 1-én a 78/2004 MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

2) Ezen általános érvényűrendelet 2004. július 20.-án lép érvénybe.

3) Ezen általános érvényű rendelet hatályba lépésével megszűnik a 48/1999
számú rendelet a kiegészítéseivel együtt.

4) Ezen általános érvényűrendelet teljes szövege 2010. 11. 25-én lett kiadva.

 


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere 

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal