Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a szórakoztató tűzszerészeti (pirotechnikai) eszközök használatáról Rimaszombat város területén

Účinnos: 3.12.2004

Rimaszombat város 76/2004 számú
általános érvényű rendelete,
a szórakoztató tűzszerészeti (pirotechnikai) eszközök használatáról Rimaszombat város területén


A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-ának 1. bekezdése értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet a szórakoztató tűzszerészeti (pirotechnikai) eszközök használatáról Rimaszombat város területén.

I. cikkely
Az alapfogalmak meghatározása

(1) Szórakoztató tűzszerészeti gyártmányoknak kekintendők ezen általános
érvényű rendelet értelmében (a továbbiakban csak „rendelet“) a mellékletben felsorolt szórakozásra és ünnepélyes alkalmakra használt tűzszerészeti eszközök.

(2) Tűzijátéknak tekintendő a III. osztályba tartozó tűzszerészeti tárgyak
nagyobb terjedelmű folyamatos használata nyilvános vagy kijelölt, a város által megengedett területeken

(3) Ezen rendelet értelmében nyilvános térségnek számít minden közhasználatra
szolgáló térség, főleg az utcák, terek, parkok, utak, járdák, parkolóhelyek, hidak, lépcsők, zöldövezet, piacok, játszóterek, templomok és kórházak környéke stb.

II. cikkely
Szórakoztató tűzszerészeti eszközök használata tilos

Rimaszombat város és városrészeinek nyilvános közterületein tilos az I. és II. osztályba tartozó szórakoztató tűzszerészeti eszközök használata december 31.-e és január 1.-je kivételével minden évben.

III. cikkely
A tűzszerészeti eszközök árúsítóinak kötelességei

(1) II. és III. osztályba tartozó tűzszerészeti eszközöket csak olyan személy árúsíthat, aki erre jogosult a Tgy. 536/1991 számú, a Tűzszerészeti gyártmányokról szóló rendeletének 8. §-a értelmében.
(2) Az árúsító köteles a tűzszerészeti eszközök eladásánál figyelmeztetni a vásárlót a használati utasítás betartására és felkérésre köteles felvilágosítást is adni.
(3) Az árúsított tűzszerészeti eszközöket az árúsítás helyszínén meg kell jelölni, melyik osztályba tartoznak.
(4) Az árúsító tűzszerészeti eszközöket adhat el:

a/ I. osztályba tartozó tűzszerészeti eszközöket – 18 éven aluli személyeknek, ha
ezek használati utasításán ez nincs megtiltva,

b/ II. osztályba tartozó tűzszerészeti eszközöket – 18 éven felüli személyeknek,

c/ III. osztályba tartozó tűzszerészeti eszközöket – tűzijáték kezelésére jogosult
személyeknek.

IV. cikkely
A tűzijáték szervezőinek kötelességei

(1) Tűzijátékot végrehajtani csak azután lehet, ha bejelentik a Rimaszombati Városi
Hivatalban - a kultúrális, szociális ügyek és egészségügyi osztályon - és a Városi Rendőrségen – legkésőbb 10 nappal a végrehajtás megvalósítása előtt.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell:

a/ a tűzijátékért felelős személy keresztnevét, családnevét és címét,

b/ a tűzijáték végrehajtója engedélyének számát és kiadási dátumát, valamint a
kiadó szerv nevét,

c/ a tűzijáték helyszínét, fajtáját és terjedelmét, beleértve a megkezdés dátumát és
időpontját és terjedelmének lezajlását,

d/ a környezet 300 m-en belüli szituációs tervvel ellátott tömör leírását, beleértve a
tűzvédelmi és egészségügyi intézkedések meghatározását is.

(3) A jelentés másolatát el kell küldeni a Rendőri Testület Járási Igazgatóságának és a Tűzoltói és mentőszolgálati szerveknek is Rimaszombatban.

V. cikkely
A rendelet betartásának ellenőrzése

Ezen rendelet betartásának ellenőrzését Rimaszombat Város Városi Rendőrsége hajtja végre.

VI. cikkely
Büntetések

(1) Ezen rendelet megsértéséért a város polgármestere jogi személynek vagy vállalkozásra jogosult fizikai személynek 6 638,78 €-ig terjedő büntetést szabhat ki.
(2) Ezen rendelet határozatainak megszegésével a polgár kihágást követ el a Tgy. 372/1990 számú, a kihágásokról szóló törvény 48. §-a értelmében, a későbbi előírások hangzásában, amelyért 33,19 €-ig terjedő büntetést lehet kiszabni.

VII. cikkely
Befejező rendelkezések

(1) Ez a rendelet a jogi személyekre, vállalkozásra jogosult fizikai személyekre és a polgárokra vonatkozik.
(2) Ezt a rendeletet a Városi Képviselőtestület 2004. november 15-i ülésén a 126/2004 MsZ számú határozatával hagyta jóvá.
(3) Érvénybe lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.
(4) Ezen rendelet hatályba lépésével hatálytalanná válik a 21/1994 számú általános érvényű rendelet a szórakoztató tűzszerészeti eszközök használatáról Rimaszombat város minden nyilvános területén.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere


Melléklet:

A Szlovák Köztársaság Kormányrendelete, a T.gy. 398/1999 számú törvénye értelmében, a későbbi előírások hangzásában, amely meghatározza a tűzszerészeti gyártmányok alapvető technikai feltételeit és elbírálja azok hasonlóságának folyamatát, a tűzszerészeti gyártmányok a következő csoportokba vannak beosztva

I. osztályú tűzszerészeti tárgyak (általában a gyerekek részére ajánlott)

Az I. osztályba tartozó tűzszerészeti tárgyak főleg a csillagszórók, pisztolyos lőkupakok, robbanó bonbón, színes lángú kis rudacskák, tűzesések, villogók, kis tűzkarikák és szökőkutak, repülő pillangók, durranó golyócskák, kilövő konfettik.

II. osztályú tűzszerészeti tárgyak (felnőtt személyek részére ajánlott)

A II. osztályba tartozó tűzszerészeti tárgyak főleg a római gyertyák, szökőkutak, gejzírek, kis robbanótöltetek, színes világító töltetű kilövő tokok és rakéták, fütyülő töltetek vagy robbanó töltetek, színes füstök, bengáli tüzek, kompakt egységű kisebb sorozatlövő telepek.

III. osztályú tűzszerészeti tárgyak (tűzijátékok kilövésére jogosultak részére ajánlott)

A III. osztályba tartozó tűzszerészeti tárgyak főleg az olasz bombák, ágyúlövegek, tűzesések, nagyobb méretű rakéták, kompakt egységű sorozatlövő telepek, nagy japán égitestek.

 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal