Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

Účinnos: 1.1.2008


Rimaszombat város 85/2007 számú
általános érvényű rendelete
a gépkocsik állásáról és parkolásáról
Rimaszombat város területén


A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-ának és a Tt. 135/1961 számú, a közutakról szóló törvény (Közúti Törvény) 3. §-ának 2. bekezdése értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában,
kiadja ezt az általános érvényű rendeletet
a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén1. cikkely
A rendelet célja

Rimaszombat város a városi közlekedési viszonyok megoldása érdekében ezzel az
általános érvényű rendelettel határozza meg minden gépkocsi és utánfutó valamint motorkerékpár állásának és parkolásának feltételeit a város közútjain - a közlekedési sávokban és a parkolóhelyeken – Rimaszombat város területén, össszhangban a közúti közlekedésről szóló törvénnyel ( a továbbiakban csak „közúti közlekedés”) és annak végrehajtó határozatával, együttműködve az illetékes közlekedési felügyelőséggel.


2. cikkely
Alapvető rendelkezések

1) Rimaszombat város (a tobábbiakban csak a „város”), képviselve a város
polgármesterével, mint a helyi állami igazgatás szerve a helyi közutak illetékes igazgatási szerve.

2) A helyi közutak a következők: az általánosan hozzáferhető és használatos utcák, a
város tulajdonában lévő parkolóhelyek és nyilvános területek, amelyek a helyi közlekedést szolgálják és a helyi közutak hálózatába vannak besorolva. A parkolóhelyek a helyi közutak részét alkotják.

3) A közlekedési felügyelőség az illetékes államigazgatás szerve az útiközlekedés
részére.

4) A város a helyi közutakon – az illetékes közlekedési felügyelőség
jóváhagyásával – meghatározza közlekedési jelzések, a közlekedési rendszerek használatát, engedélyezi a kijejölt parkolóhelyeket és meghatározza a szállítási vállalatok állomáshelyét a város területén kívül.


3. cikkely
Parkolás a város területén


(1) A gépkocsik állására és parkolására a város területén a parkolóhelyek,
parkolósávok és a közutak mentén húzódó sávok szolgálnak, beleértve a célirányú közutakat is, melyek nincsenek megjelölve B 30 és B 31 közlekedési jelzésekkel (tilos megállni és tilos állni), ha a leállított gépkocsik nem okoznak akadályt a közúti közlekedésben a közúti közlekedésre érvényes előírások alapján.

(2) A város területén a következő parkolási helyek vannak:

szervezett üzemeltetésű nyilvános parkolóhelyek (parkoló automatával, parkoló szolgálattal őrzött parkolók),
szervezett üzemeltetés nélküli nyilvános parkolóhelyek,
nyilvános parkolóhelyek – nem tartoznak a város tulajdonába.

(3) A járdákon és a közterületeken, amelyek erre a célra nincsenek kijelölve vagy
illetékes közlekedési jelzéssel ellátva, tilos mindennemű gépkocsival állni.

(4) 22.00 órától 6.00 óráig terjedő időszakban tilos a közutakon és egyéb nyilvános
területeken tehergépkocsival, autóbusszal és közlekedési gépekkel állni és parkolni. Ezen gépjárművek vezetői kötelesek az állást és parkolást saját objektumaikban vagy területeiken biztosítani vagy a Rimaszombat város által kijelölt területeken. Ennek a pontnak a rendelkezése nem vonatkozik olyan járművekre, amelyek javítási, karbantartási és községi szolgáltatásokat végeznek, a mentőszolgálat és tűzoltóság gépkocsijaikra arra az időszakra, amely feltétlenül szükséges feladatuk végrehajtására.


4. cikkely
Fenntartott parkolóhelyek (Reservé)

(1) Parkolóautomatával ellátott nyilvános parkolóban a parkolási helyet kizárólag a
város jelöli ki.

(2) A város jelöli ki a parkolási helyeket a közutakon és más jelzéssel ellátott
nyilvános területeken együttműködve az illetékes közlekedési felügyelőséggel a súlyos testi sérült polgárok gépkocsijai részére, akik sajátos jelzést 01 és 02 használnak, miközben a fenntartott rész a parkoló összes parkolási helyének csak a 2 %-át teheti ki.

(3) A parkolási helyeket a közutakon és az egyéb nyilvános területeken a város jelöli
ki és az illetékes közlekedési felügyelőséggel együttműködve megállapítja azok feltételeit a fizikai és jogi személyek kérvényei alapján.

(4) Fizikai és jogi személyek kérvényei alapján a város határozatot ad ki, amellyel
megengedi a kérvényezőnek a fenntartott parkolóhely meghatározott időhöz kötött használatát. A fenntartott parkolóhely használatáért az adó sajátos jogi előírások alapján van meghatározva. Az adó összege fel van tüntetve a helyi adók és helyi illetékekről szóló áaltalános érvényű városi rendeletben.

(5) A kérvényező – súlyos testi sérült polgár, aki gépkocsija sajátos 01 és 02-es
jelzéssel van ellátva nem érvényes a kielölt parkolóhelyeken.

(6) Fenntartott parkolóhelyet jelölő közlekedési jelzések a közutakon kizárólag a
Városi technikai szolgálat által vannak elhelyezve a kérvényező költségére – kivételt képeznek a súlyos testi sérült polgárok (kérvényezők).

(7) Ha az illetékes közlekedési jelzésen (a kiegészítő táblán) nincs feltüntetve a
gépkocsi rendszáma, csak a cég vagy a szervezet neve van feltüntetve (pl. 2x az ABC részére), a város indentifikációs kártyát adhat ki a gépkocsikra, amelyeket a fenntertott helyeken fognak használni.

(8) A fenntartott helyeken való parkolásért és a parkolás közlekedési jelzésének
állapotáért az a felelős, aki használja a fenntartott parkolóhelyet.

(9) A város indokolt esetben (főleg a közlekedési jelzés elkopása) bejelentés nélkül is
eltávolíthatja a közlekedési jelzést, amellyel a parkolóhely fenn van tartva.

5. cikkely
Fizetéses parkolású közlekedéskorlátozott zóna (KVZ)

(1) Közlekedéskorlátozott városi zóna (a továbbiakban csak KVZ) a város
központjában levő közlekedési jelzésekkel ellátott terület, amely a következő utcákat és nyilvános parkolóhelyeket foglalja magába (helyi közutak):

Fő tér,
Bartók B. utca (a Kishont utcától a Fő térig),
Jánošík utca (a Kishont utcától a Fő térig),
Hatvani utca,
Salva utca,
Tomášik utca,
Škultéty utca,
Mikszáth K. utca (a Hatvani utcától a Cserencsényi utcáig),
Svätopluk utca,
Hviezdoslav utca,
Daxner utca,
SZNF utca,
Francisci utca,
Kuzmány utca,
Vasút utca,
Krasko utca (a Vasút utcától a Gorkij utcáig)

(2) A KVZ területén a parkolásért meghatározott illetéket kell fizetni. A parkolási illeték tarifája ennek az általános érvényű rendeletnek a 7. cikkelyében van közölve.

6. cikkely
A parkolási kártyák fajtái

(1) A parkolási kártyák a város által kiadott kártyák, melyek parkolásra jogosítják fel
tulajdonosát a központi városi zónában (KVZ) a város területén.

(2) A város a következő parkolási kártyák fajtáit adja ki:
a) egy alkalmi
b) átvihető
c) át nem vihető
d) székhelyi parkolási kártya az állandó lakhelyen.

(3) A parkolási kártyák a következő időtartamra érvényesek:
a) egy órás
b) egy napos
c) negyedévi
d) egy évi parkolási kártya.

(4) Az egyalkalmú parkolási kártya felhatalmazza tulajdonosát nyílt parkolóhelyen
állni a parkolókártyán kijelölt időpontban. A gépkocsivezető a parkolási kártyán kijelőli az évet, hónapotnapot és órát, amikor a gépkocsival leparkolt. Ha fetételezhető, hogy a parkolás ideje meghaladja a kártyán kijelölt időpontot, akkor a gépkocsi vezetője köteles megfelelő mennyiségű kártyát megjelölni.

(5) Az átvihető parkolási kártya lehetővé teszi a gépkocsi parkolását határozatlan
időre a szabad parkolóhelyeken 1 évre vagy 1 negyedévre a kártya kiadásától számítva.

(6) Az át nem vihető parkolási kártya egy konkrét gépkocsi rendszámához van
kiadva és lehetővé teszi annak leparkolását határozatlan időre a szabad parkolóhelyeken egy évi időszakra vagy egy negyedévre a kártya kiadásától számítva.

(7) A székhelyi parkolási kártya a központi városi zóna lakójának van kiadva egy
konkrét gépkocsi rendszámához és az utcához, ahol a gépkocsivezető állandó lakhelye van.

(8) A parkolási kártyák mintái és színei ennek a rendeletnek a mellékletében vannak
feltüntetve.

7. cikkely
Az illeték tarifája

(1) A motorgépkocsi parkolásáért a nyilvános parkolóhelyen a központi városi
zónában (KVZ) a következő illetékek vannak megállapítva:

az egyalkalmú parkolási kártyáért az egész CVZ területén
100,- Sk/1 nap
20,- Sk/1 óra

az egyalkalmú parkolási kártyáért az egész CVZ területén, kivéve a Fő teret
30,- Sk/1 nap
10,- Sk/1 óra

átvihető parkolási kártyáért a CVK területén
8 000,- Sk/12 hónap
2 500,- Sk/3 hónap

átvihető parkolási kártyáért a CVK területén, kivéve a Fő teret
2 500,- Sk/12 hónap
800,- Sk/3 hónap

át nem vihető parkolási kártyáért az egész KVZ területén
5 000,- Sk/12 hónap
1 500,- Sk/3 hónap

át nem vihető parkolási kártyáért a CVK területén, kivéve a Fő teret
1 200,- Sk/12 hónap
350,- Sk/3 hónap

székhelyi parkolási kártyáért a CVK területén
500,- Sk/12 hónap

székhelyi parkolási kártyáért a CVK területén, kivéve a Fő teret
200,- Sk/12 hónap

(2) Az illeték befizetésének bizonylata maga az érvényes parkolási kártya vagy
érvényes parkolási jegy (szervezett működtetésű parkolóhelyeken). A parkolási kártyát vagy a parkolási jegyet láthatóan kell elhelyezni a leparkolt gépkocsi első ablaküvegén.

(3) A súlyos testi sérült polgároknak gépkocsijai, akik sajátos 01 és 02-es jelzést
használnak gépkocsijukon, láthatóan elhelyezve a gépkocsiban, nem kell parkolási kártyával vagy parkolási jeggyel rendelkezni.

(4) A parkolási kártyák árúsítását a Városi technikai szolgálat biztosítja saját
székhelyén vagy a városban közvetlen eladók segítségével (újságos bódék, élelmiszerüzletek, a hotelok recepcióin esetleg más helyeken, amelyek el vannak látva információs táblával „Parkolási kártyák árúsítása”).

(5) Kivétel: ingyenes parkolási kártya elnyerését a polgármaster biztosít a fizikai és
jogi személyek írásbeli kérvénye alapján.

(6) A motorgépkocsi parkolási illeték fizetése alól fel vannak mentve a nyilvános
parkolóhelyeken a CVZ területén a költségvetési és hozzájárulási szervezetek, akik alapítója Rimaszombat Város.

8. cikkely
A helyi közutak gondnokának kötelességei

(1) A helyi közutak gondnokságát a Városi technikai szolgáltatások (a továbbiakban
csak „gondnok”) hajtja végre.

(2) A gondnok a város területén biztosítja főleg a helyi közutak gondnokságát és
karbantartását, azok technikai állapotát, a parkolók működését, a parkolási kártyák beszerzését és eladását, a tartós függőleges és vízszintes közlekedési jelzések és közlekedési berendezések kötelező ellenőrzését és felújítását.


9. cikkely
Ellenőrzés és büntetések

(1) Ennek az általános érvényű rendeletnek a betartását a Városi Rendőrség vagy a
Városi Hivatal megbízott személy és a városi főellenőr jogosult végrehajtani.

(2) Ezen rendelet határozatainak megsértéséért a fizikai személyek a 372/1990 számú,
a kihágásokról szóló törvény érvényes hangzása értelmében, a fizikai személyek helyi illetve kihágási eljárás keretén belül lehetnek megbüntetve.

(3) Büntetést helyi büntetőkártya keretén belül a Városi Rendőrség alkalmazottai és a
Városi Hivatal által megbízott személyek adhatnak.

(4) Ezen rendelet határozatainak megsértéséért a város polgármestere jogi
személyeknek a T.t. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény 13. §-a értelmében adhat büntetést.

10. cikkely
Átmeneti és befejező rendelkezések

(1) Azok a parkolási kártyák, amelyek ennek az általános érvényű rendeletnek a
kiadása előtt lettek kiadva, érvényben maradnak.

(2) Azokban az esetekben, amelyeket nem tárgyal ez az általános érvényű rendelet, az
érvényes földi közlekedésről szóló törvény, az Úti Törvény stb. értelmében kell eljárni.

(3) Ennek az általános érvényű rendeletnek érvénybe lépese időpontjátó megszűnik az
54/2001 számú, a Statikus közlekedést Rimaszombat város területén tárgyaló általános érvényű rendelet hatásköre.

(4) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2007.
december 11-én hagyta jóvá a 147/2007-MsZ számú határozatával.

(5) Érvenybe lépésének határideje 2008. január 1.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 85/2007 számú
általános érvényű rendeletének változása - a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

A gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén szóló, 85/2007 számú általános érvényű városi rendelet változtatását a következő képpen:

1. A 3. cikkelyből ki kell hagyni a 2. számú bekezdést.
Az eddigi 3. és 4. számú bekezdéseket 2. és 3. számmal kell jelölni.

2. A 4. cikkely 1. bekezdéséből ki kell hagyni a „parkolóautomatákkal” szót.

3. Az 5., 6. és 7. cikkelyeket ki kell hagyni.

4. A 18. cikkely 2. bekezdésében az eddigi szövegből ki kell hagyni a következő mondatrészt „parkolókártyák beszerzése és árúsítása”.

5. A 10. cikkelyből ki kell hagyni az 1. bekezdést.
Az eddigi 2., 3., 4. és 5. bekezdéseket mint 1., 2., 3. és 4. kell jelölni.

Ezt az általános érvényű városi rendeletet Rimaszombat város képviselőtestülete 2008. július15-én tartott rendkívüli ülésén a 104/2008 MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

Ezen általános érvényű rendelet érvénybe lépésének időpontja 2008. július 16-a.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere


Verzia pre tlač vzn85m.pdf vzn85m.pdf (47.4 kB)

ma 2019.04.22 van

ma Slavomír névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal