Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a hozzájárulás összegének megállapításáról a város hatáskörében kialakított iskolák és iskolai létesítmények kiadásainak részleges megtérítésére

Účinnos: 8.10.2008

Rimaszombat város 90/2008 számú
általános érvényű rendelete a hozzájárulás összegének megállapításáról
a város hatáskörében kialakított iskolák és iskolai létesítmények kiadásainak részleges megtérítésére

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a 2. bekezdése és a 11. §-a, a 4. bekezdés g/ pontja alapján, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában, a Tt. 596/2003 számú, az állami gondnokság az iskolákban és az iskolai önkormányzatokról szóló törvénye, a későbbi előírások hangzásában és a Tt. 245/2008 számú, a nevelésről és művelődésről szóló törvény alapján (iskolai törvény) és egyes törvények kiegészítése alapján
kiadja ezt az általános érvényű városi rendeletet:

1. cikkely
Bevezető rendelkezések

Ez az általános érvényű városi rendelet meghatározza a hozzájárulás összegét az óvodákban elhelyezett gyermekekkel, a művészeti alapiskolában végzett tanulással, az iskolai nevelési-művelődési intézményekkel összefüggő kiadások részleges megtérítésére és a hozzájárulás összegét, amelyet a törvényes képviselő térít meg az élelmiszervásárlás összegében az étkezők életkori kategóriái szerint, figyelembe véve az ajánlott tápláló élelmiszeradagokat1 és a hozzájárulás összegét az iskolai étkezdében táplálkozó felnőtt személyekkel kapcsolatos kiadások részleges megtérítésére.

2. cikkely
Alapvető rendelkezések

(1) Hozzájárulás az óvodákban
A község által megalakított óvodában a gyermek tartózkodásáért a törvényes képviselő hozzájárul az óvoda kiadásainak részleges megtérítéséhez, havonta egy-egy gyermek után maximálisan az életminimum l5 §-nyi összegével sajátos előírás2 alapján kiskorú gyermek után.

(2) Hozzájárulás a művészeti alapiskolában
A tanulmányokkal összefüggő kiadások részleges megtérítéséhez a művészeti alapiskolában a hozzájárulás:
a/ a tanuló törvényes képviselője maximálisan az életminimum l5 §-nyi összegével sajátos előírás2 alapján egy kiskorú gyermek után,
b/ felnőtt személy maximálisan az életminimum l5 §-nyi összegével egy felnőtt fizikai személy után sajátos előírás2 alapján.

(3) Hozzájárulás a gyerekek iskolai klubjában
A gyerekek iskolai klubjában elvégzett tevékenység után a község által megalakított gyermekklubban a tanuló törvényes képviselője maximálisan az életminimum l5 §-nyi összegével sajátos előírás2 alapján kiskorú gyermek után.

(4) Hozzájárulás a szabadidő központban
A tevékehységgel összefüggő kiadások részleges megtérítéséhez a szabadidő közponban a hozzájárulás:
a/ a tanuló törvényes képviselője maximálisan az életminimum l5 §-nyi összegével sajátos előírás2alapján egy kiskorú gyermek után,
b/ felnőtt személy maximálisan az életminimum l5 §-nyi összegével egy felnőtt fizikai személy után sajátos előírás2alapján.


1/ Élelmiszervásárlási árzónák iskolai étkezdékben az IM SZK szakmai előírásaival meghatározva
2/ a Tt. 601/2003 számú törvénye az életminimumról, az érvényes hangzás alapján

(5) A hozzájárulás összege élelmiszervásárlásért az iskolai étkezdében táplálkozó
személyekre életkori kategóriák szerint és a kiadások részleges megtérítése az iskolai éttermekben felnőtt személyekért.
Az iskolai étkezde táplálkozási lehetőséget nyújt a gyermekeknek és tanulóknak a kiadások részleges megtérítésére, melyet a törvényes képviselő térít meg az élelmiszervásárlásért a kiadások összegével az életkori kategóriák szerint figyelembe véve az ájánlott tápláló élelmiszeradagokat1 és táplálkozási lehetőséget nyújt felnőtt és idegen személyeknek, akik az álelmiszervásárlás kiadásain kívül megtérítik a részleges kiadásokat az iskolai éttermekben.

3. cikkely
Közös rendelkezések

A hozzájárulás összege a város által megalakított iskolákban
és iskolai intézményekben

Ha az iskolában vagy iskolai intézményben a fizetésmentes tanítás és nevelés költségein kívül a gyerekek és tanulók anyagi biztosítása is lehetővé van téve, akkor a szülők és más személyek, akiknek a gyermekkel szemben eltartási kötelességeik vannak, hozzájárulnak a részleges kiadásokhoz a gyerekek és tanulók iskolákban és iskolai intézményekben tartózkodásáért és térítik az iskolai étkezde kiadásainak részleges összegét az élelmiszer vásárlásért az étkezők életkori kategóriái szerint.

(1) Óvodák

Az óvoda hozzájárul a gyermekek személyi fejlődéséhez szociális-emocionális, intelektuális, fizikai, erkölcsi és esztétikai téren, fejleszti a gyerekek tehetségét és ügyességét, feltételeket teremt a gyerekek további művelődéséhez. Felkészíti a gyerekeket a megélhetésre a társadalomban, összhangban a gyerekek személyes és korhoz kötött sajátosságaival. Az óvoda a nevelést és művelődést az iskolai művelődési program alapján biztosítja, amely elsődleges műveltséget nyújt.

a) A hozzájárulás összege a gyermek óvodai tartózkodásáért havonta van megállapítva a következő képpen:
61,- Sk-tól 211,- Sk-ig (2,- € és 7,- € között),
b) A hozzájárulás összegét előre kell kifizetni a kalendáriumi hónap 10-ik napjáig.
c) Nem kell hozzájárulást fizetni olyan gyermekekért, akik
1. egy évük van a kötelező iskolalátogatás kezdetéig,
2. ha a gyermek törvényes képviselője az óvoda igazgatóját írásban értesíti arról, hogy anyagi kényszerből támogatásra jogosul és támogatást kap anyagi kényszerből,
3. ha a gyermek bírósági végzés alapján van az intézményben elhelyezve.
d) A megalakító igazgatóság határozata alapján a hozzájárulást az óvodában nem térítik meg olyan gyermek után
1. aki a kötelező óvodai látogatást megszakítja egymás után következő több mint 30 kalendáriumi nap időtartamára egyészségi vagy családi okok miatt bizonyítható módon,
2. aki nem járt az óvodába iskolai szünidő alatt, vagy az óvoda működése meg volt szüntetve amegalakító igazgatóság határozata alapján vagy egyéb fontos körülmények miatt, ezekben az esetekben a törvényes képviselő a megállapított hozzájárulás arányos részét fizeti.

(2) Művészeti alapiskola

A művészeti alapiskola a szakmai művelődési program alapján biztosítja a művészeti oktatást és nevelést, főleg az alapiskolás tanulók számára. A művészi alapiskola oktatást biztosíthat iskolakötelezettség előtti gyerekeknek, középiskolásoknak és felnőtteknek is.

a) A hozzájárulás összege a gyermek oktatásáért a művészeti alapiskolában havonta van megállapítva a következő képpen:
1. individuális tanítási formájáért: 121,- Sk-tól 211,- Sk-ig (4,- € és 7,- € között),
2. a tanulók kollektív tanítási formájáért: 91,- Sk-tól 181,- Sk-ig (3,- € és 6,- € között),
3. óvodás gyerekek részére: 75,5 Sk-tól 91,- Sk-ig (2,50 € és 3,- € között),
4. felnőtt tanulóért: 302,- Sk-tól 362,- Sk-ig (10,- € és 712,- € között),
b) A hozzájárulást előre kell kifizetni szeptember-december és január-jónius hónapokért. A hozzájárulást fizetni lehet havonta vagy egy tételben több hónapért.
c) A megalakító igazgatóság határozata alapján a hozzájárulást a művészeti alapiskolában csökkenteni lehet vagy nem kell megtéríteni, ha a felnőtt korú tanuló vagy a gyermek törvényes képviselője az óvoda igazgatóját írásban értesíti arról, hogy anyagi kényszerből támogatásra jogosult és támogatást kap anyagi kényszerből sajátos rendeletek értelmében3.


(3) Iskolai gyermekklub

Az iskolai gyermekklub kisebb igényű érdektevékenységet biztosít olyan gyermekeknek, akik teljesítik az iskolalátogatás kötelezettségét, az iskolai intézményre vonatkozó művelődési program alapján, mely az iskolai tanulásra készíti fel a gyereket illetve a gyermek érdeklődési körét fejleszti és elégíti ki tanítási időn kívül és iskolai szünidőben.

a) A hozzájárulás összege az iskolai gyermekklubban tartózkodásért havonta van megállapítva a következő képpen:
61,- Sk-tól 181,- Sk-ig (2,- € és 6,- € között).
b) A hozzájárulást előre kell kifizetni az előző kalendáriumi hónap 10-ik napjáig, amely hónapért fizetik a hozzájárulást. A hozzájárulást fizetni lehet havonta vagy egy tételben több hónapért.
c) A megalakító igazgatóság határozata alapján a hozzájárulást az iskolai gyermekklubban tartózkodásért csökkenteni lehet vagy nem kell megtéríteni, ha gyermek törvényes képviselője az óvoda igazgatóját írásban értesíti arról, hogy anyagi kényszerből támogatásra jogosult és támogatást kap anyagi kényszerből sajátos rendeletek értelmében3.
d) Az iskola igazgatója jogosult meghatározni az illetékek árlistáját a szabadidőben végzett egyéb tevékenységért, kivételt képeznek az iskolai gyermekklub rendszeres tevékenységei (nyári táborok, működtetés iskolai szünidő alatt stb.).

(4) Szabadidő központ

A szabadidő központ az iskolai intézmény művelődési programja alapján biztosítja a gyerekek érdeklődési-szórakozási tevékenységét, továbbá a szülők és egyéb 30 éves koron aluli személyek részére is azok szabadidejében.

a) A hozzájárulás összege a szabadidő központban tartózkodásért havonta van megállapítva a következő képpen:
61,- Sk-tól 181,- Sk-ig (2,- € és 6,- € között),
b) A hozzájárulást előre kell kifizetni az előző kalendáriumi hónap 10-ik napjáig, amely hónapért fizetik a hozzájárulást. A hozzájárulást fizetni lehet havonta vagy egy tételben több hónapért.
c) A megalakító igazgatóság határozata alapján a hozzájárulást a szabadidő központokban tartózkodásért csökkenteni lehet vagy nem kell megtéríteni, ha gyermek törvényes képviselője az óvoda igazgatóját írásban értesíti arról, hogy anyagi kényszerből támogatásra jogosult és támogatást kap anyagi kényszerből sajátos rendeletek értelmében3.
e) A szabadidő központ igazgatója jogosult meghatározni az illetékek árlistáját a
szabadidőben végzett egyéb tevékenységért, kivételt képeznek a központ érdekköreinek rendszeres tevékenységei (pl. internet egyszeri használata, alkalmi és kitalált tevékenységek, nyári táborok stb.).

(5) Iskolai étkezde

Iskolai étkezdét az ételek és italok elkészítésére, kiadására és annak elfogyasztására alakítják ki az étkezők részére, azok iskolában vagy iskolai intézményben tartózkodása idején. Az iskolai étkezdében étkezők lehetnek gyerekek, tanulók, iskolákban és iskolai intézményekben alkalmazottak, a kialakító igazgatóság és az illetékes közegészségügyi regionális hivatal engedélyével egyéb fizikai személyek is étkezhetnek itt.

a) A hozzájárulás összege az élelmiszer vásárlásért a következő képpen van megállapítva:
1. óvodákban: 30,- Sk-tól 34,- Sk-ig (2,- € és 6,- € között),
tízórai: 7,- Sk-tól 8,- Sk-ig,
ebéd: 17,- Sk-tól 19,- Sk-ig,
uzsonna: 6,- Sk-tól 7,- Sk-ig,
2. alapiskolákban - ebéd:
6 – 11 év közötti étkezőknek 25,- Sk-tól 29,- Sk-ig (0,83 € és 0,96 € között),
11 – 15 év közötti étkezőknek 27,- Sk-tól 31,- Sk-ig (0,90 € és 1,03 € között),
felnőtt étkezőknek 30,- Sk-tól 34,- Sk-ig (2,- € és 6,- € között).
b) A hozzájárulás az iskolákban a kiadások részleges megtérítésére felnőtt étkezők és egyéb fizikai személyek részére 28,- Sk (0,93 €).
c) Az étkezők étkezése olyan intézményekben, melyeknek nem a város a megalakítója, a hozzájárulás megállapítása az étkezést biztosító szerződés alapján történik.

4. cikkely
Befejező rendelkezések

(1) Ha ez az általános érvényű városi rendelet nem tartalmaz részletes módosítást, akkor
az iskolai törvény, az állami szervek az iskolákban és iskolai intézményekben szóló törvény illetve az iskolák és iskolai intézmények támogatásáról szóló törvény alapján kell eljárni és a megalakító szerv éltal kiadott végrehajtási előírások alapján.

(2) Ezt az általános érvényű városi rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestüélet
2008. szeptember 23-i ülésén a 112/2008 MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

(3) Életbe lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.MUDr. Štefan Cifruš, MPH
polgármester
 

Rimaszombat 90/2008 számú, a város hatáskörébe tartozó iskolákban és oktatási intézményekben felmerülő költségek részleges kiegészítéséről szóló általános érvényű rendeletének módosítása

Rimaszombat Képviselő-testülete a 369/1990 számú közigazgatási törvény és módosításainak 6. paragrafusa 2a bekezdésének, 11. paragrafusa 4. bekezdése g betűje értelmében, a 596/2003 számú iskolai önkormányzatról és a közigazgatás iskolaügyben betöltött szerepéről szóló törvény és módosításainak 6. paragrafusa értelmében, a 245/2008 számú iskolaügyi törvény és módosításai értelmében és az egyéb vonatkozó jogszabályok értelmében kiadja ezen 1. számú kiegészítését, mely értelmében módosul Rimaszombat 90/2008 számú, a Rimaszombat hatáskörébe tartozó iskolákban és oktatási intézményekben felmerülő költségek részleges kiegészítéséről szóló általános érvényű rendelete.


3. cikkely
Közös rendelkezések
A város hatáskörébe tartozó iskolák és oktatatási intézmények támogatásának mértéke

1. a 3. cikkely 1. bekezdésének a) betűje az alábbiakban módosul

1.) Óvodák
a.) Az egy óvodás gyermekre jutó támogatás 2011 szeptember 1.-től havonta 2,00 € és 10,00 €.

2. a 3. cikkely 3. bekezdésének a) betűje az alábbiakban módosul

3) Napközik
a.) Az egy napközis gyermekre jutó támogatás 2011 szeptember 1.-től havonta 2,00 € és 8,00 €.

Ezen kiegészítés a Rimaszombati képviselő-testület 2011. június 30.-án kelt 88/2011 számú határozatával lett elfogadva és jogerőre kihirdetése utáni 15. napon emelkedik.

 

JUDr. Jozef Šimko,
a város polgármestere


 

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal