Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a szeszes italokkal való visszaélés elleni védelemről

Rimaszombat város 91/2008 számú
általános érvényű rendelete a szeszes italokkal való visszaélés
elleni védelemről

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 11. §-a, a 4. bekezdés g/ pontja alapján, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában és a SZNT rendelete, a Tt. 219/1996 számú, a szeszes italokkal való visszaélés elelni védelemről és alkoholellenes befogadó intézmények kialakításáról és működtetéséről szóló törvénye, ennek 2. §-a 2. bekezdése alapján
kiadja
Rimaszombat város általános érvényű rendeletét a szeszes italokkal való visszaélés elleni védelemről.1. cikkely
A rendelet célja

Ennak az általános érvényű városi rendeletnek (a továbbiakban csak rendelet) az a célja, hogy meghatározza a szeszes italok felszolgálásának, árúsításának és fogyasztásának korlátozását vagy betiltását azokon a helyeken, amelyeket a rendelet kijelöl a közrend, az ifjúság morális és fizikai fejlődésének védelme és a város polgárainak védelme érdekében a nem kívánatos társadalmi jelenségekkel szemben.

2. cikkely
Az alapvető fogalmak értelmezése

Ezen rendelet céljaira értendők:

(1) Szeszes italoknak tekintendők a tisztaszesz, párlatok, bor, sör és egyéb italok,
melyek tartalma meghaladja a 0,75 %-os szesztartalmat1.

(2) Nyilvános területeknek tekintendők azok a helyek, melyek közhasználatra
szolgálnak, ilyenek a közutak, terek, teraszok, járdák, parkolóhelyek, zöldövezet,
folyópartok, hidak, parkok, gyermek játszóterek, egészségügyi intézmények területe,
autóbusz- és vasúti várótermek, autóbuszmegállók a városban, temetők területe stb.


3. cikkely
Korlátozó rendelkezések

(1) Tilosak:
a) Szeszes italt árúsítani vagy felszolgálni vagy másképp lehetővé tenni annak fogyasztását
1. 18 éven aluli személyeknek,
2. láthatóan ittas állapotban lévő személyeknek,
3. egészségügyi intézményekben,
4. összejöveteleken és nyilvános kulturális rendezvényeken, kivételt képez a
sör és a bor,
5. nyilvános kulturális rendezvényeken, melyeket 18 éven aluli személyek részére
rendeznek,

b) láthatóan ittas állapotban lévő személynek nyilvános közlekedési területre vagy közlekedési eszközre felszállni, ha veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát vagy a közlekedés esetleg a szállítás folyamatosságát és a közrendet, valamint ha nyilvános megbotránkozást idéznek elő.

(2) Tilos a szeszes italok árúsítása, felszogálása vagy fogyasztása január 2-ától december 31-
éig a kalendáriumi év folyamán reggel 6,00 órától 03,00 óráig a következő nap hajnalán
nyilvános közterületeken az alábbi kijelölt területeken:
Fő tér, Felkelés utca, Jesenský utca, Bartók B. utca, Hatvani I. utca, Mikszáth K. utca, Škultéty utca, Tomášik utca, Salva utca, Svätopluk utca, Hviezdoslav utca, Daxner utca, Kishonti út, Jánošík utca, Š. M. Marko tér, Francisci utca, Kuzmány utca, Fábry J. utca, Šrobár utca, Hurban utca, Bakulíny utca, Tompa utca, Fučík utca, Botto utca, Tompa M. tér, Krasko utca, Vasút utca, az autóbusz állomás területe, a vasútállomás területe, Gorkij utca, Iskola utca, Barátság urca, Rozsnyói utca, Hostinský P. utca, Sport utca, Virág utca, Rima lakótelep, Dobšinský P. utca, Tamásfali utca, Šmál kpt. Utca, Tégla utca, Szakszervezeti utca, Hárs utca, Nyári utca, Putra E. utca, Szélső utca, Nógrádi utca, J. Kráž utca, Körút, Paraszt utca, Kirejevi utca, Cserencsényi utca, Kis utca, Kolíni utca, Cukorgyár utca, Kertész utca, Sörgyár utca, Városkert, L. Svoboda utca, Rima utca, Halász utca, Bodon J. utca, Ušiak hadnagy utca, L. Novomeský utca, Dr. V. Clementis utca, T. Vansova utca, Cseh utca, S. Kollár utca, ai iskolák és iskolai intézmények területén, gyermek játszótereken, a temető területén, Temető utca.

(3) A 2. bekezdésben feltüntetett tilalom nem érvényes:
a) indokolt esetekben, egyszeri vagy rövid ideig tartó városi jelentőségű akciókon, főleg ha eladással egybekötött, propagációs vagy társadalmi jellegű eseményekre a város polgármestere vagy a Városi Hivatal által kiadott írásbeli engedély alapján,
b) a város által engedélyezett nyári teraszokon, melyek vállalkozási tevékenység keretén belül vendéglátói vagy éttermi szolgáltatást nyújtanak,
c) árúsítási engedéllyel rendelkező rendes üzleti szolgáltatásokra, melyek a felsorolt nyilvános területeken találhatók.

4. cikkely
A vállalkozásra jogosult jogi és fizikai személyek
sajátos kötelességei

A vállalkozásra jogosult jogi és fizikai személyek, akikre a 3. bekezdésben meghatározott tilalom és korlátozás vonatkozik, kötelességük a a nyilvánosságot a tilalomra illetve a korlátozásra írott formában figyelmeztetni, a figyelmeztetést a szolgáltató helyen vagy az épületen olyan helyen kell elhelyezni, hogy a nyilvánosság ne hagyhassa figyelmen kívül.


5. cikkely
Büntetés

(1) A vállalkozásra jogosult jogi vagy fizikai személynek, aki megszegi ennek a rendeletnek a tilalmi határozatait, a város polgármestere 5 000,- Sk-tól 200 000,00 Sk-ig terjedő bírságot szabhat ki.

(2) A bírságról a határozatokat az általános érvényű jogi előírások szabják meg.

(3) Ezen rendelet határozatának fizikai személy által történő megszegése szabálysértésnek tekintendő. A szabálysértési eljárásokra az SZNT 372/1990 számú, a szabálysértésekről szóló törvény vonatkozik, annak későbbi kiegészítései hangzásában.

(4) A Városi Rendőrség tagjai a szabálysértésekért helyben blokkbüntetést szab ki.

6. cikkely
Ellenőrzés

(1) Ezen rendelet határozatai betartásának ellenőrzését végrehajthatják:
a) a Városi Rendőrség tagjai,
b) a város által megbízott alkalmazottak,
c) a közrendvédelmi és bűncselekmények megelőzési bizottságának tagjai.

7. cikkely
Befejező rendelkezések

Ezt az általános érvényű városi rendeletet a Városi Képviselőtestület a 113/2008 -
MsZ számú határozatával hagyta jóvá és érvénybe lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15 nappal kezdődik.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere
ma 2019.04.22 van

ma Slavomír névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal