Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

Felsőpokorágy városrész szimbólumairól

Účinnos: 8.10.2008

Rimaszombat város 92/2008 számú
általános érvényű rendelete
Felsőpokorágy városrész szimbólumairól


A rimaszombati Városi Képviselőtestület a a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 1b. §-a, a 2. bekezdés, a 6.§-a és a 11. §-a 4. bekezdésnek g/ pontja alapján, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában
kiadja
Rimaszombat város általános érvényű rendeletét Felsőpokorágy városrész szimbólumairól

1. cikkely
Alapvető rendelkezések
1. Ez az általánios érvényű városi rendelet határozza meg Felsőpokorágy városrész címerét és zászlaját.
2. Ezeknek a szimbólumok történelmi forrásokból és azoknak a városrészre
vonatkozó összefüggéseiből keletkeztek.

2. cikkely
A címer leírása
Piros címerpajzsban kétfülű ezüst fazék van a tetején arany korona.

3. cikkely
A zászló leírása
A zászló hét (7) darab hosszanti sávból áll, ezek színei: sárga, fehér, piros, sárga, fehér, piros és sárga. A zászló alakja 2 : 3 arányban viszonyul egymáshoz és végződése hármas hegyű, azaz két bevágásos, melyek a zászló hosszának egyharmad részéig nyúlnak.

4. cikkely
Felsőpokorágy címerének és zászlajának használata
1. Felsőpokorágy városrész saját szimbólumait egyidejűleg használhatja a város szimbólumaival a városhoz kapcsolódó ünnepélyes rendezvényeken és a város által a városrész kezelésére bízott épületeken.
2. A városrész szimbólumait jogi személyek és fizikai személyek jogosultak használni, akik a városrészben tevékenykednek, mégpedig a városrész bizottságához benyújtott írásbeli kérvény és annak jóváhagyása alapján.

5. cikkely
Érvényesség
Ezt az általános érvényű városi rendeletet a Városi Képviselőtestület a 114/2008 -
MsZ számú határozatával 2008. szeptember 23-án tartott ülésén hagyta jóvá és érvénybe lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15 nappal kezdődik.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere
Verzia pre tlač vzn92m.pdf vzn92m.pdf (24.5 kB)

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal