Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amely meghatározza Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részeit - változások és kiegészítések

Účinnos: 8.10.2008

Rimaszombat város 93/2008 számú
általános érvényű rendelete, amely meghatározza
Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részeit
- változások és kiegészítések

Rimaszombat Város Képviselőtestülete a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdésének és a 11. §-a 4. bekezdésének g/ betűje alapján a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a Tgy. 50/1976 számú, a területi tervezésről és az építkezési rendről (Építkezési Törvény) szóló törvény 27. §-ának 3. bekezdése értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet:

1. cikkely

1. A rendelet meghatározza Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának kötelező részeit – változások és kiegészítések. A javaslat térbeli meghatározását a 2. számú melléklet tartalmazza (Rimaszombat Város Területi tervének grafikai része – 1/2008 számú változások és kiegészítések).
2. A terület térbeli felosztásának alapelvei és a terület működési kihasználásának határai a terület kötelező működési és területi regulatíváiban vannak meghatározva és Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részét alkotják, az 1/2008 számú változások és kiegészítések részben és a 1. számú mellékletben vannak felsorolva.

2. cikkely

Rimaszombat Város jóváhagyott Területi tervének – az 1/2008 számú változásai és kiegészítéseit, melynek dokumentációja a rimaszombati Városi Hivatalban van elhelyezve és itt lehet azt megtekinteni.

3. cikkely

Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2008. szeptember 23-án a 116/2008 számú határozatával hagyta jóvá.
Hatályba lépésének időpontja 2008. 10. 8.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere1. számú melléklet: Rimaszombat város területi tervének kötelező része – az 1/2008 számú változások és kiegészítések
3. számú melléklet: Metszet a területi terv grafikai részéből – a 3. számú vázlat
M 1:10 000 arányban
1. KÖTELEZŐ RÉSZ

a) A terület térbeli elhelyezésének és működési kihasználásának
alapelvei és regulatívái, korlátozásai – a terület térbeli és működési
homogén egységei
• a tárgyalt terület egyes részeinek alaposabb kihasználása szempontjából a térség kihasználási-térbeli egységekre van osztva, amelyek a 3. számú vázlaton vannak feltüntetve – a térbeli elhelyezés és a működési kihasználás komplex javaslata

b) a megengedett, korlátolt és kizárt feltételek az egyes területek kihasználására és kihasználásuk intenzitására, az egyes területek kihasználási szabályainak meghatározása általánosan érthető legendában kifejezve
• célirányos kihasználás – HV
Ez a sajátos terület a kiváló minőségű víz berendezéseit szolgálja, a kereskedelmi és logistikai központokat, időszakos elszállásolásokat, a hadsereg céljait, kiállítási létesítményeket, specifikus fajta iskolákat, a sportoláshoz szükséges specifikus intézményeket.
Megengedettek:
• kiváló minőségű víz berendezései,
• üzletláncok és logistikai központok berendezései,
• szállodák, panziók, a kötelező étkezési intézményekkel felszerelt autocampingek objektumai,
• kiállítási létesítmények,
• specifikus fajta iskolák létesítményei,
• specifikus fajta sport létesítményei,
• a tranzit gépkocsiközlekedés és vámhtósági létesítmények,
• a hadsereg céljait szolgáló berendezések,
• üzemanyag tankoló létesítmények.
Korlátozottak:
• nagy hangerővel járó termelési létesítmények elhelyezése, melyek meghaladják napközben a 60 dBA-t éjszaka pedig a 40 dBA-t.
• Kevert városi területek – KV
Többnyire lakási célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál.
Megengedettek:
• lakásokat szolgáló intézmények,
• üzletek és szolgáltatások, nyilvános étkezés és ideiglenes elszállásolás,
• egyházi, kulturális, szórakoztató, szociális és sportlétesítmények
RIMASZOMBAT VÁROS TERÜLETI TERVE – 1/2008 SZÁMÚ VÁLTOZÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK
• nem zavaró jellegű kistermelés,
• A személygépkocsik leállítására és garázsolására szolgáló létesítmények,
• A kijelölt terület technikai és személyi közlekedési berendezései.
Tilosak a következő létesítmények:
• nagyüzemi termelési berendezések és raktárak.
c) a terület polgári felszerelése elhelyezésének alapszabályai és korlátozásai
- változás nélkül
d) a terület nyilvános közlekedési és nyilvános technikai felszerelése elhelyezésének alapszabályai és korlátozásai
• úthálózat
- a területeket rákötni a gyűjtő-úthálózatokra, B működési csoport, B 1 osztály
- az új belső gyűjtő-úthálózat, B működési csoport, B 2 osztály
- az új belső kiszolgáló gyűjtő-úthálózat, C működési csoport, C 2 osztály
• kanalizációs hálózat
- a termelási folyamatban keletkező szennyvíz ártalmatlanítása saját berendezésekkel a termelés fajtája szerint a megtisztított víz elvezetésével a Rima folyó medrébe,
- a szociális létesítményekben keletkezett szennyvíz ártalmatlanítása vízöblítéses kanalizációval a szenny elvezetésével a városi szennyvíztisztítóba.
• vízvezeték hálózat
- az ivóvíz ellátás közös vízvezetékből lesz biztosítva a városi vízhálózati rendszer kibővítésével
• gázvezeték hálózat
- a terület rá lesz kötve a már meglévő középnyomásos gázvezeték hálózatra,
• villanyvezeték hálózat
- a terület rá lesz kötve a már meglévő 22 kV villanyvezeték hálózatra,
- a trafóállomások tervezett objektumokon lesznek elhelyezve,
• telekomunikációs rendszer
- a terület rá lesz kötve az optikai transzport hálózatra digitális összekötő technikával az önálló útvonalakban
Az egyes hálózatok és összekötök elhelyezésénélbe kell tartani a SZTN által meghatározott védőövezeteket.
e) A kultúrtörténeti emlékek megőrzésére, a természeti források védelmére és felhasználására, a természet és tájalakítás védelmére, az ökológiai stabilitás megteremtésére és megtartására – beleértve a zöldövezeti területeket – vonatkozó alapszabályok és regulatívák
RIMASZOMBAT VÁROS TERÜLETI TERVE – 1/2008 SZÁMÚ VÁLTOZÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK
- a tárgyalt területen nem találhatók kultúrtörténeti emlékek sem természeti források, melyeket szükséges lenne megőrizni,
- a természet és a táj védelmére érvényes az elsőfokú védelem
f) Az életkörülményekről való gondoskodás alapszabályai és regulatívái
• a termelési épületek és raktárak hatása az életkörülményekre
- az üzletek és szolgáltatások építésének káros hatásai Rimaszombat város életkörülményeire, főleg a káros anyagok légkörbe bocsátása, zaj, hő, rezgések, vibrációk, por, bűz, víz és felszíni utak szennyezése és az épületek árnyékolása, ezeknek nem szabad átlépni az illetékes előírásokban feltüntetett határokat
- az épületek gondnokai és tulajdonosai és a bennük elhelyezett gépek és berendezések, amelyek zajt és vibrációt okoznak, kötelesek technikai, szervezési és egyéb rendeletekkel biztosítani, hogy a zaj ne haladja meg a külső területekre vonatkozó higiéniai előírások által megengedett higiéniai korlátokat, ezek vonatkoznak a lakásépületekre és a polgári felszerelés épületeire, és hogy megakadályozzak a korláton felüli vibráció átvitelét fizikai személyekre
- a külső zaj, por, bűz védelme ellen biztosítani kell az urbanisztikai rendeletek elsődleges rendeleteit.
• hulladékok
- üzleti és szolgáltatási épületek, melyek használatával hulladék keletkezik, meg kell oldaniuk a hulladék kezelését (hulladékgyűjtés, hulladékszállítás, hulladék felértékelés és a hulladék megsemmisítése, beleértve a gondoskodást a hulladékgyűjtés helyéről) a sajátos Hulladékgazdasági Program alapján. A hulladék kezelésének helyeit és létesítményeit úgy kell elhelyezni, hogy összhangban legyenek az egészség és az életkörülményekvédelmének követelményeivel.
- A hulladékok, melyek a területen a vállalkozás végrehajtásának közvetlen tárgyát képezik, az egyes személyek technológiai lehetőségükhöz mérten tevékenységük tárgyát értékesítik, esetleg az így ki nem használt hulladékot értékesítés céljából felkínálják más feldolgozónak. Ha nem lehetséges vagy nem célszerű a hulladékot ertékesíteni, biztosítani kell annak megsemmisítését saját tevékenységük keretén belül vagy átadni más személynek, aki jogosult a hulladék kezelésére a Hulladéktörvény alapján. A községi hulladék kezelését a városi általános érvényű rendeletek alapján kell végrehajtani.
• a vizek védelme
RIMASZOMBAT VÁROS TERÜLETI TERVE – 1/2008 SZÁMÚ VÁLTOZÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK
A változásokra és kiegészítésekre javasolt területeken nem találhatók földalatti források és a felszíni víz a leghatásosabb védelmet igényli a SZNT 364/2004 számú, a vizekről szóló törvény alapján
• a légkör védelme
- A változásokra és kiegészítésekre javasolt területeken nem szabad elhelyezni olyan létesítményeket, szolgáltatásokat és olyan fajta és jellegű raktárakat, amelyek a légkörbe nagymennyiségű káros anyagokat engednek és ezzel a légkör szennyeződését idéznék elő. Termelési berendezések elhelyezése és üzemeltetése feltételhez lesz kötve, a SZNT 478/2002 számú, a légkör védelméről szóló törvényének betartásához, a későbbi előírások hangzásában.
- Az épületek belső légkörének és a külső sugárzás elbírálásánál a Tt. 549/2007 számú rendelet alapján kell eljárni, amelyek részletesen meghatározzák a megengedett zaj, infrahang és vibrációk megengedett értékeit az életkörülményekhez.
• a talaj védelme
- A változásokra és kiegészítésekre javasolt területek Rimaszomat városa részére az 1990. január 1-én kitűzött beépített terület határában találhatók. Mezőgazdasági földterületeken hydromelirizációs berendezések kiépítve.
g) a község beépített területének meghatározása
- változás nélkül
h) védett övezetek és védett területek kijelölése sajátos előírások alapján
- változás nélkül
i) A közjóléti építkezések területei, a területek a szétosztás és összevonás végrehajtására, lebontásra és tájvédelmi részre
Közjóléti építkezések területei a következők:
- gyűjtő-úthálózatokra részére, B működési csoport, B 1 osztály
- a belső kiszolgáló gyűjtő-úthálózat részére, C működési csoport, C 2 osztály
- kereszteződés változás a II/531-es úton – közút a Nyugat Lakótelepre a körkereszteződéshez
- elosztó vízhálózat részére,
- a vízöblítéses hálózat részére,
- az esővíz és felszíni víz elvezetésének kanalizációjára,
- a gázcsatlakozók és gázvezeték hálózat részére,
- a villanyenergia kábeles csatlakozói és a villanyenergia hálózat részére,
- trafóállomások részére,
- optikai transzporthálózat csatlakozójára
RIMASZOMBAT VÁROS TERÜLETI TERVE – 1/2008 SZÁMÚ VÁLTOZÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK
Verzia pre tlač vzn93m.pdf vzn93m.pdf (44 kB)

ma 2019.04.22 van

ma Slavomír névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal