Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásárhelyeken Rimaszombat város területén

Účinnos: 1.1.2009

Rimaszombat város 94/20088 számú
általános érvényű rendelete
a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásárhelyeken Rimaszombat város területén


A rimaszombati Városi Képviselőtestület a T.t. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. § 1. bekezdésének és 11. § 4. bekezdése g/ pontja értelmében és a T.t. 178/1998 számú, az termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásártereken szóló törvény értelmében és a törvény változásáról és kiegészítéséről a T.t. 455/1991 számú, a vállalkozási tevékenységről szóló törvény alapján a későbbi előírások hangzásában, a T.t. 250/2007 számú a fogyasztók védelméről szóló törvény és a törvény változásáról a T.t. 372/1990 számú, kihágásokról szóló törvény alapján a későbbi előírások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű városi rendeletet a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának feltételeiről a vásárhelyeken Rimaszombat város területén.

I. cikkely

A rendelet célja

Ez az általános érvényű rendelet (a továbbiakban csak „rendelet”), részletesen meghatározza a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának feltételeit, ugyanúgy mint a jogi és fizikai személyek kötelességeit a termékek eladásánál és a szolgáltatások nyújtásánál a vásárhelyeken Rimaszombat város területén (a továbbiakban csak „város”).


2. cikkely

Alapvető fogalmak

1. Ennek a rendeletnek a céljaira értendő:
a) vásárhely – piac, tartós állomáshelyű bódé, nyílt tér alkalmi vásárokra vagy szállítható
jellegű árúsításra,
b) piactér – a termékek árúsítása és szolgáltatások nyújtása kijelölt fedetlen vagy
részlegesen fedett térségben,
c) vásárcsarnok – fedett intézmény, célja a termékek eladásának és a szolgáltatások
nyújtásának állandó jellegű biztosítása,
d) alkalmi piac – határozott időszakra kijelölt térség a termékek eladására és a szolgáltatások nyújtására üzletekben vagy hordozható árúsító berendezésekben, főleg vásárok, szezon jellegű vagy ünnepi vásárok és saját használatú textíliák, ruhaneműk, sport és más használati termékek árúsítása megfelelő mennyiségben egymás között fizikai személyek által,
e) szállítható jellegű árúsítás – eladás ideiglenes állomáshelyű bódékból, árúsítás szállítható árúsító berendezésekből és bódékból vagy szezon jellegű árúsítás nyilvános területen üzlethelyiség előtt,
f) ideiglenes állomáshelyű bódé – melynek felállításához nem szükséges építkezési engedély sajátos előírások alapján, az eladó az eladás megkezdésekor összerakja a befejezéskor pedig szétszedi a bódét,
g) tartós állomáshelyű bódé – egyész évi vagy szezon jellegű működéssel, mely hozzátartozik a piachoz vagy nyilvános térség, melyet a város vagy a piac gondnoka bérbead az eladónak pontosan meg nem határozott időszakra vagy az eladó által felállítva a város beleegyezésével vagy a piac gondnokának hozzájárulásával.

2. Vásárhelynek tekintendő az olyan térség vagy nem lakási terület is, amely nem
üzlethelyiség, de a jogi vagy fizikai személy, aki annak tulajdonosa, azt bérbe adja szállítható árúsítás céljára.

3. cikkely

Vásárhely létrehozása

1. Engedélyt a vásárhely létrehozására, a termékek árúsítására és szolgáltatások nyújtására a
piacon a város adja ki a Városi Hivatal közvetítésével a városi stratégiai fejlesztési osztályon.

2. Vásárhely engedélyezésénél a város figyelembe veszi a közrendi előírások betartását, az
árúsítási cél közérdekűségét, a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának biztonságát és kultúráltságát, a kiállítások, nagyvásárok és hasonló akciók szükségességét.

3. Szállítható árúsító berendezések felállítására a piacon a vásárhely gondnoka adja ki az
engedélyt.

4. cikkely

Vásárhelyek

1. Rimaszombat város területén a következő vásárhelyek vannak kialakítva:

A/ Piactér - a Bartók B. utcán, tartósan kijelölve a termékek árusítására és a szolgáltatások nyújtására,

B/ Alkalmi vásárok
1) a Kultúrházban az. Š. M. Daxner tér 1723 sz. alatt (általában havonta kétszer, legtöbb három napig tartó árúsítások),
2) az Amfiteátrum (Szabadtéri Színpad) területén a Cukorgyár u. 10 sz. alatt (általában havonta maximálisan kétszer, legtöbb három napig tartó árúsítások),
3) vásárok és piacok, melyeket a Kishonti utcán, a Jánošík utcán és a Fő téren rendeznek
a) a Városi Napok alkalmával május hónapban (péntek és szombati napokon)
b) a Gömör-Kishonti Vásár alkalmával szeptember hónapban (péntek és szombati napokon)
c) a karácsonyi vásár december hónapban (két egymást követő napon tartják).

2. Egyéb helyeken vásárhelyek kialakítására a várostól külön engedélyt kell kérni.

3. A mozgó árúsítás és a szállítható árúsító berendezésekben történő árúsításhoz szükséges a
város külön engedélye a 7. cikkely értelmében.


5. cikkely

A vásárhelyek gondnoksága

1. A vásárhelyek gondnokságát az adott vásárhely részére kidolgozott Piaci
rendszabály határozza meg.

2. A szállítható árúsító berendezésekben történő árúsítás gondnokságát a város hajtja
végre a Városi Hivatal stratégiai fejlesztési osztályán keresztül.

3. A vásárhely gondnoka köteles:
a) kidolgozni Piaci rendszabályt, melynek jóváhagyása után a Városi Képviselőtestületben, köteles azt közzétenni jól látható helyen,
b) felelős a Piacci rendszabály betartásáért és a termékek eladásának és a szolgáltatások
nyújtásának egyéb feltételei biztosításáért,
c) végrehajtja az eladás felügyeletét,
d) segít az ellenőrző szerveknek az ellenőrzés végrehajtásánál,
e) biztosítja a tisztaság és a rend betartását a működtetés kezdetén, a működtetés alatt és a működtetés ill. árúsítás befejeztével.

6. cikkely

A termékek árusítása és szolgáltatások nyújtása
a vásárhelyeken

1. A vásárhelyeken árusíthatnak a következő személyek:

a/ jogi személyek és fizikai személyek, akik sajátos előírások alapján árúsításra
jogosultak,
b/ fizikai személyek, akik saját termesztésű növényi termékeiket és saját tenyésztésű állati
eredetű termékeiket, vagy erdei termékeket árulnak,
c/ saját használt termékeiket áruló személyek, egymás között arányos mennyiségben.

2. A piacon és vásárhelyeken árusítani lehet:

a/ élelmiszeri termékeket
1. zöldség, gyümölcs,
2. a burgonyát meg kell jelölni minőségi osztállyal és fajtával,
3. a tojás árúsításánál biztosítani kell az átvilágítási ellenőrzést és hűtőberendezésekben
kell azokat tárolni,
4. gombát, ehhez szükséges ún. „Igazolás a gombák alapismeretéről”, amelyet az árúsító
lakhelyén az illetékes Állami Egészségügyi Szerv mellett működő vizsgálóbizottság ad
ki, a gombákat egy hosszmetszetű vágással ketté kell vágni,
5. méhészeti termékeket – a méz származását bizonyító igazolással,
6. folyami étkezési halakat,
7. gyógynövényeket, szükséges hozzá az igazolás a gyógynövények alapismeretéről,
8. déligyümölcsöt,

b/ egyéb termékeket
1. facsemetéket,
2. virágokat,
3. népi művészeti és ipari termékeket,
4. használati cikkeket, főleg textíliát és öltözködési cikkeket, cipőt, háztartási szereket, villamossági termékeket, vasból készült termékeket, használati elektronikai termékeket, apró termékeket, papírtermékeket, kozmetikai és drogériai szereket, sportcikkeket és játékokat csak a vásárhelyen működő üzletekben, állandó jellegű árúsító bódékban, alkalmi vásárokon és szállítható berendezésekben lehet árúsítani.

4. A vásárhelyeken a következő szolgáltatásokat lehet nyújtani:

a) vendéglői és éttermi szolgáltatásokat, gyorsfrissítőket és étkezést,
b) kések, ollók és más eszközök élesítése,
c) esernyőjavítás,
d) cipőjavítás és tisztítás,
e) kulcskészítés,
f) pehelytisztítás,
g) ruhaneműk és ágyneműk begyűjtése tisztítás céljából.

5. A vásárhelyeken tilos árusítani:

a/ fegyvert és lőszereket,
b/ robbanóanyagokat és pirotechnikai termékeket,
c/ erkölcsöt veszélyeztető nyomtatványokat és egyéb tárgyakat,
d/ dohányt és dohánytermékeket,
e/ szeszt, párlatot és fogyasztóilag csomagolt szeszes italokat, a tilalom nem vonatkozik a
szeszes italok és párlatok árúsítására meghatározott rövid idejű vásárokra,
f/ mérget, mámorító és pszichotróp anyagokat,
g/ gyógyszereket,
h/ gépkocsikat, motorkerékpárokat, azok alkatrészeit és tartozékait,
i/ védett jellegű állatokat, a természetben szabadon élő élőlényeket és veszélyes állatokat,
j/ élő állatokat, kivételt képeznek a piaci fogyasztási halak, a tilalom nem vonatkozik a
tenyésztők szervezetei és társulatai által szervezett propagációs árusító rendezvényeire és
bemutatóira,
k/ védett növényzeteket, növényi példányokat és inváziós (elözönléses) jellegű
növényeket.

6. Az árúsított termékek és a szolgáltatások fajtáit a vásárhely gondnoka köteles a Piaci rendszabályban feltüntetni és a vásár időpontját a Városi Képviselőtestület által kell jóváhagyatni.

7. cikkely

A mozgó (szállítható jellegű) árúsítás

1. A szállítható jellegű árúsítás módját és helyét írásbeli kérvény alapján a Város – Városi
Hivatal stratégiai fejlesztési osztálya határozza meg. A jogi személy vagy a fizikai személy kérvényéhez köteles csatolni a vállalkozást engedélyező okmányt és élelmiszerek árúsításánál az egészségügyi igazolványt és az illetékes egészségügyi védelmi szervek szakvéleményét, ha ezt az árusított termék és a nyújtott szolgáltatás jellege megkívánja.

2. Rimaszombat város területén mozgó árusítás formájában árusítani lehet:

a) könyveket, rendszeres kiadványokat, eredeti vagy sokszorosított audiovizuális műveket és egyéb műveket,
b) kisebb műemléktárgyakat és apró kisiparos termékeket,
c) élelmet és italokat, amelyek a közvetlen helyi fogyasztásra alkalmasak,
d) csomagolt és nem csomagolt fagylaltot,
e) gyümölcsöt és zöldséget,
f) virágokat,
g) azonnal fizetendő nyereményű sorsjátékok és tárgyi nyereményű sorsjátékok sorsjegyeit.

3. A mozgó (szállítható jellegű) árusítás a városon kívül az utak mentén tilos.

8. cikkely

A vásárhelyeken elárusítók kötelességei


1. A vásárhelyeken elárusító köteles:

a) az árusító berendezést megjelölni üzleti névvel és címmel, esetleg a vállalkozás székhelyével, a felelős személy családi és keresztnevével és az üzemeltetés idejével,
b) betartani a piac, vásárhely és időszaki vásár piaci rendszabályát,
c) sajátos előírásoknak megfelelően elektronikus regisztrációs pénztárt használni,
d) a termékek árusításának és a szolgáltatások nyújtásának helyét tisztán tartani és az árusítás befejezése után a helyet tisztán és kitakarítva hagyni,
e) a kínált termékek és a szolgáltatások nyújtásának árát láthatóan megjelölni,
f) hitelesített inspekciós könyvet vezetni, kivételt képeznek a 4. cikkely b/ és c/ pontjában feltüntetett személyek.

2. A vásárhelyen elárusító személy köteles a vásárhely gondnokának, a mozgó
árusítást biztosító berendezés gondnokának és az ellenőrző szerveknek felmutatni:

a) a vállalkozást engedélyező okmányt, a termékek eladását és a szolgáltatások nyújtását engedélyező okmányt és a személyazonossági igazolványt,
b) az árusító berendezés használati engedélyét, az árusító berendezés bérletének illetve az árusító hely bérletének befizetését igazoló okmányt vagy a megfelelő vásári illeték befizetését esetleg az alkalmi vásárok belépti díját igazoló okmányt,
c) az egészségügyi igazolványt és az illetékes egészségügyi védelmi szervek szakvéleményét, ha ezt az árusított termék és a nyújtott szolgáltatás jellege megkívánja,
d) gomba árusításánál igazolást a gombák szakismeretéről,
e) az áru beszerzésének igazolását, ez az okmány nem követelendő, ha saját használt termékek eladásáról van szó a polgárok között megfelelő mennyiségben,

9. cikkely

Ellenőrzés és szankciók

1. Ezen rendelet betartásának ellenőrzését a város részéről végrehajthatják a Város - a Városi Hivatal megbízott alkalmazottai és a Városi Rendőrség képviselői.

2. A város, a város polgármesterének képviseletében, mint felügyelő szerv a T.t. 178/1998
számú törvény 12. §-a 2. bekezdése alapján 500 000,- Sk-ig (16 596,96 €) terjedő büntetést jogosult kiróni
a) fizikai személynek vagy jogi személynek, aki
1. engedély nélkül vásárhelyet létesített,
2. mozgó árúsítás tilalmát megszegte a városon kívül az utak mentén,
3.a vásárhely gondnokának, aki nem dolgozta ki a Piaci rendszabályt és nem nyújtotta
azt be jóváhagyás végett a Városnak – a városi képviselőtestületnek.
b) fizikai személynek vagy jogi személynek, aki
1. engedély nélkül árúsít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat,
2. olyan jellegű termékeket árul, melyek árúsítása tilos vagy amelyeket a Vásos nem
hagyott jóvá árúsításra,
3. olyan jellegű termékeket árúsít, melyeket csak piaci üzemrészlegekben, tartós
állomáshelyű bódékban a vásártéren, időszaki vásárokon, üzemrészlegek előtt a
vásártéren és szállítható jellegű berendezésekben lehet árúlni,
c) fizikai személynek, akik saját kiskereskedelmi növénytermesztésből vagy
állattenyésztésből származó termékeket árulnak, ha a felügyelő szerv gyanúsítja, hogy az
árúsított termék más, azaz nem saját kiskereskedlmi termesztésből vagy tenyésztésből
származik és az eladó nem mutatja fel a termék származását igazoló okmányt2.

3. A büntetést ki lehet róni egy éven belül attól a naptól számítva, amikor az ellenőrzési
szervek megállapították a kötelesség teljesítésének valóságát,de legkésőbb 3 évig attól a naptól számítva, amikor a kötelességsértés létrejött.

4. Nem lehet büntetést kiróni, ha ugyanazon szabálysértésért már ki volt szabva büntetés
sajátos előírásokkal.

5. A város betilthatja a termékek árusítását és a szolgáltatások nyújtását a vásárhelyeken fizikai és jogi személyeknek, akik engedély nélkül alakítanak ki vásárhelyet vagy engedély nélkül árusítanak termékeket vagy nyújtanak szolgáltatásokat a vásárhelyeken, vagy az eladók kötelességeit megszegik a vásárhelyeken a 8. cikkely alapján.

6. Ezen rendelet határozatainak megszegéséért fizikai személynek blokkrendszer keretén belül büntetést lehet kiróni a T.t. 372/1990 számú, a Kihágásokról szóló törvény alapján, a későbbi előírások hangzásában.

7. A felügyelői, ellenőrzési és egyéb szervek és abüntetések kiszabása sajátos előírások alapján nincsennek érintve ezen általános érvényű rendelettel.

10. cikkely

Befejező rendelkezések

1. Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület a 150/2008
MsZ számú határozatával hagyta jóvá 2008. október 28-án és érvénybe lépésének időpontja 2009. január 1.

2. Ennek az általános érvényű rendeletnek a hatályba lépésével megszűnik a 44/1998 számú általános érvényű városi rendelet a termékek árúsításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásárhelyeken Rimaszombat város területén.

MUDr. Štefan Czifruš, MPH
a város polgármestere1. számú MELLÉKLET a 94/2008 sz. városi rendelethez
a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásárhelyeken Rimaszombat város területén


PIACI RENDSZABÁLY
Piactér a Bartók B. utcán

1. cikkely
A Piaci rendszabály célja

A Piaci rendszabály meghatározza a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módját a Bartók B. utcai piactéren Rimaszombatban.

2. cikkely
A vásártér és a gondnok meghatározása

1. A vásárteret fedett és fedetlen térség képezi, melyet a Bartók B. utca, a közút és az Š. M. Daxner téren lévő 45 sz. lakástömb saját objektumának kerítése határol.
2. A vásártér gondnoka a REAL – RENT kft., Bartók B. utca 14, Rimaszombat, személyi számuk 36022241, adószámuk SK2021004348, végrehajtója Ján Podhradský.
3. A vásártér üzemeltetése a Bartók B. utcán Rimaszombatban adásvételi szerződés alapján történik, száma KZ 153/2006.

3. cikkely
A vásártér megjelölése

1. A vásártér a bejáratnál „TRHOVISKO” táblával van jelölve. Nyilvánosságnak hozzáférhetően és jól láthatóan elhelyezett táblán van közzétéve ez a Piaci rendszabály.
2. A Piaci rendszabály közzétételéért és annak karbantartásáért, hogy megfelelő állapotban ismertesse az elárúsítókat és a vásárlókat, a vásártér gondnoka a felelős.

4. cikkely
Az árúsított termékek és a nyújtott szolgálatok
fajtáinak meghatározása

1. A vásártéren megengedett árúsítani:
a/ halat,
b/ saját termelésből származó növényi termékeket (zöldség, gyümölcs, dió, ehető hüvelyesek, mák, burgonya, zöldség- és virágültetvények, palánták) erdei termékek, savanyított káposzta,
c)állattenyésztési termékeket, minta tojás (árúsításánál biztosítani kell az átvilágítási ellenőrzést és hűtőberendezésekben) méhészeti termékeket (a méznek érezhetően hibátlannak kell lennie, higienikusan lecsorgatva és beöntve egészségileg megfelelő csomagolásba. Az eladónak igazolással kell rendelkezni az állattenyésztési hivataltól (állattenyésztési igazolás, a termék származását bizonyító igazolás,
d) gombát, ehhez szükséges ún. „Igazolás a gombák alapismeretéről”, amelyet az árúsító lakhelyén az illetékes Állami Egészségügyi Szerv mellett működő vizsgálóbizottság ad ki, a gombákat egy hosszmetszetű vágással ketté kell vágni,
e) gyógynövényeket, szükséges hozzá az igazolás a gyógynövények alapismeretéről,
f) házilag készített vas-, fa-, bőr-,vessző-, gyapjú-, nád- és egyéb anyagokból készített termékek,
g) virágok,
h) déligyümölcsöt,
ch) az egyéb élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékek, főleg textíliák, ruházati cikkek, cipő, háztartási cikkek, elektrotechnikai termékek, vasból készült termékek, használati elektronikai termékek, kisebb tárgyak, papír-termékek, kozmetikai és drogériai árúk, sporteszközök és játékok csak tartós jellegű bódékban árúsíthatók.

Árúsítani csak a T.t. 455/1991, a vállalkozási tevékenységről szóló törvényből adódó minden előírás feltételének betartásával lehet, a törvény későbbi előírásának hangzásában, a T.t. 250/2007 számú, a fogyasztó védelméről szóló törvény a későbbi előírások hangzásában, a T.t. 178/1998 számú, a termékek árősításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásárhelyeken szóló törvény, a T.t. 355/2007 számúa közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvény és némely törvény változásáiról és kiegészítéseiről, a T.t. 39/2007 számú, az állatorvosi gondoskodásról szóló törvény a későbbi változások és kiegészítések hangzásában.

2.A várárhelyeken megengedettek a következő szolgáltatások nyújtása:

a) vendéglői és éttermi szolgáltatásokat, gyorsfrissítőket és étkezést,
b) kések, ollók és más eszközök élesítése,
c) esernyőjavítás,
d) cipőjavítás és tisztítás,
e) kulcskészítés,
f) pehelytisztítás,
g) ruhaneműk és ágyneműk begyűjtése tisztítás céljából.

Ezeket a szolgáltatásokat csak tartós állomáshelyű bódékban lehet árúsítani, betartva T.t. 455/1991, a vállalkozási tevékenységről szóló törvényből adódó minden előírás feltételét a törvény későbbi előírásának hangzásában, a T.t. 250/2007 számú, a fogyasztó védelméről szóló törvény a későbbi előírások hangzásában, a T.t. 178/1998 számú, a termékek árősításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásárhelyeken szóló törvény, a T.t. 355/2007 számú,a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvény és némely törvény változásáiról és kiegészítéseiről szóló törvényt.

3. A vásárhelyeken tilos árusítani:
a/ fegyvert és lőszereket,
b/ robbanóanyagokat és pirotechnikai termékeket,
c/ erkölcsöt veszélyeztető nyomtatványokat és egyéb tárgyakat,
d/ dohányt és dohánytermékeket,
e/ szeszt, párlatot és fogyasztóilag csomagolt szeszes italokat, a tilalom nem vonatkozik a
szeszes italok és párlatok árúsítására meghatározott rövid idejű vásárokra,
f/ mérget, mámorító és pszichotróp anyagokat,
g/ gyógyszereket,
h/ gépkocsikat, motorkerékpárokat, azok alkatrészeit és tartozékait,
i/ védett jellegű állatokat, a természetben szabadon élő élőlényeket és veszélyes állatokat,
j/ élő állatokat, kivételt képeznek a piaci fogyasztási halak, a tilalom nem vonatkozik a
tenyésztők szervezetei és társulatai által szervezett propagációs árusító rendezvényeire és
bemutatóira,
k/ védett növényzeteket, növényi példányokat és inváziós (elözönléses) jellegű
növényeket.

5. cikkely

Vásárnapok, eladási és üzemeltetési idő


1. Árúsítási napok a vásártéren: hétfő – szombat.
2. Az árúsítási és üzemeltetési idő a vásártéren a következő képpen van megállapítva:
téli időszakban (november 1 - március 31): hétfő – péntek 07,00-tól - 18,00 óráig,
szombat – vasárnap 07,00-től - 13,00 óráig,

nyári időszakban (április 1 – október 31): hétfő – péntek 06,00-tól - 18,00 óráig,
szombat – vasárnap 06,00-tól -13,00 óráig.

6. cikkely

Az árúsító berendezések bérbeadása és a bérlet összege

1. Az árúsítás előtt az eladónak a vásártér gondnoka adja bérbe az árúsításra szükséges területet.
2. Az árúsításhoz szükséges területet megegyezéssel állapítják meg, annak összegét tartalmazni kell a bérleti szerződésnek.
3. A gondnok a terület bérbeadásáért és az illeték kifizetéséért minden árúsítónak pénztári szelvényt ad.

7. cikkely

A vásárhelyeken árusításra és szolgáltatások
nyújtására jogosult személyek


1.Vásárhelyeken árusíthatnak a város engedélye alapján a következő személyek:

a) jogi személyek és fizikai személyek, akik vállalkozásra jogosultak sajátos előírások alapján1,
b) fizikai személyek, akik saját termesztésű növényi termékeiket és saját tenyésztésű állati eredetű termékeiket, vagy erdei termékeket árulnak a Tgy. 105/1990 számú törvény (a későbbi előírások hangzásában) és a T.t. 250/2007 számú, a fogyasztó védelméről szóló törvény 2. § b) pont 2. bekezdés értelmében a későbbi előírások hangzásában,
c/ saját használt termékeiket áruló fizikai személyek, egymás között arányos mennyiségben.

2. A T.t. 178/2007 számú törvény 10. §, 1. bekezdés, b/ és c/ pontjai alapján termékeket árúsíthatnak ugyanazon feltételek mellett az Európai Unió tagállamainak polgárai.

3. Engedélyt fizikai személyeknek és jogi személyeknek árúsításra és szolgáltatások nyújtására a vásártereken a város területén Rimaszombat város polgármestere ad ki írásbeli kérvények alapján címezve a Rimaszombati Városi Hivatalnak, (Svätopluk utca 9), a városi stratégiai fejlesztési, a vállalkozási tevákenység, kereskedelem és szolgáltatások osztályára.

8. cikkely

Az árúsítók kötelességei a piacon


1. A vásárhelyeken elárusítók kötelesek:

- betartani a T.t. 178/1998 számú törvényt és a 250/2007 számú, a fogyasztó védelméről szóló törvényt,
- betartani a piactéren a Piaci rendszabályt,
- csak a piac gondnoka által megjelölt helyeken árúsítani,
- az árusító berendezést fizikai személyek kötelesek megjelölni üzleti névvel és címmel, az árúsító berebdezést árúsításra jogosult fizikai és jogi személyek kötelesek megjelölni kereskedelmi névvel és a székhely címével a Kereskedelmi törvény alapján, kötelesek főleg árúsító berendezéseiket megjelölni kereskedelmi névvel és székhely feltüntetésével, esetleg vállalkozási helyükkel, a kereskedelmi tevékenységért és az üzemeltetési idő betartásáért felelős személy kereszt- és családnevével,
- a Piaci rendszabály alapján az árúsítás kezdete előtt befizetni az illetéket,
- sajátos előírásoknak megfelelően elektronikus regisztrációs pénztárt használni, más esetben a fogyasztó kérésére igazolást kiadni az árú kifizetéséről,
- a termékek árusításának és a szolgáltatások nyújtásának helyét tisztán tartani és az árusítás befejezése után a helyet tisztán és kitakarítva hagyni,
- a kínált termékek és a szolgáltatások nyújtásának árát láthatóan megjelölni,
- hitelesített inspekciós könyvet vezetni, kivételt képeznek a 7. cikkely 1. bekezdésének b/ és c/ pontjában feltüntetett személyek,
- a kimérendő árúknál a mérést úgy végrehajtani, hogy a fogyasztó ellenőrizhesse a mérés helyességét.

2. A vásárhelyen elárusító személy köteles a vásárhely gondnokának és az ellenőrző szerveknek felmutatni:

- a vállalkozást engedélyező okmányt, a termékek eladását és a szolgáltatások nyújtását engedélyező okmányt és a személyazonossági igazolványt,
- az árusító berendezés használati engedélyét, az árusító berendezés bérletének illetve az árusító hely bérletének befizetését igazoló okmányt vagy a megfelelő vásári illeték befizetését esetleg az alkalmi vásárok belépti díját igazoló okmányt,
- az egészségügyi igazolványt és az illetékes egészségügyi védelmi szervek szakvéleményét, ha ezt az árusított termék és a nyújtott szolgáltatás jellege megkívánja,
- gomba árusításánál igazolást a szakismeretről,
- az áru beszerzésének igazolását, ha feltételezhető, hogy az árúsított termék nem saját termelésből (növénytermesztésből vagy állattenyésztésből) vagy igazolást az erdei termékek beszerzésének jogosultságáról - ez az okmány nem követelendő, ha saját használt termékek eladásáról van szó a polgárok között megfelelő mennyiségben,
- hitelesített inspekciós könyvet vezetni, kivételt képeznek a 7. cikkely 1. bekezdésének b/ és c/ pontjában feltüntetett személyek.

9. cikkely

A piac gondnokának jogai és kötelességei

1. A piac gondnoka köteles biztosítani a Piaci rendszabály és a többi előírások betartását a termékek árúsításánál és a szolgáltatások nyújtásánál, főleg:
- a piac térségében biztosítja a közrend betartását, a biztonsági és egészségvédelmi valamint a tűzvédelmi előírások feltételeinek betartását,
- az elárúsítónak kijelöli az árúsítás helyét a meghatározott illeték alapján (amiről igazolást ad) az árúsítási jogosultság bizonyítására az ellenőrzésnél,
- biztosítja az árúsító helyek tisztítását és lemosását, a felszíni károsulások eltávolítását az árúsító helyen,
- biztosítja e kellő mennyiségú hulladéktartályokat, azok rendszeres kiürítését és fertőtlenítését,
- elhelyezi és pontosan megjelöli jól látható és hozzáférhető helyen az értesítést arról, hogy hol található a piac gondnoka, a piac elsdási és üzemeltetési idejét,
- a Piaci rendszabályt látható és jól hozzáférhető helyen kifüggeszti,
- biztosítja az elárúsítóknak, a vásárlóknak és ellenőrző szerveknek a higiéniai és szociális berendezéseket a piac közelében.

2. A piac gondnoka ellenőrzi az elárúsítónál:
- a vállalkozást engedélyező okmányt az adott területen sajátos előírások alapján1, a vásárhelyen a termékek eladását és a szolgáltatások nyújtását engedélyező igazolást,
- az áru beszerzésének igazolását (ezt az igazolást nem kell kérni, ha saját használt termékek eladásáról van szó a polgárok között megfelelő mennyiségben),
- elektronikus regisztrációs pénztárt használatát sajátos előírások alapján3,
- a rend betartását, a higiéna és tisztaság betartását a termékek árúsításábál és a szolgáltatások nyújtásánálés azok befejezése után,
- a Piaci rendszabály betartását.

3. A piac gondnoka a közrend védelmének biztosítása és a 94/2008 számú városi rendelet
határozatainak betartása érdekében (rendelet a termékek árúsításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásártereken Rimaszombat város területén) és ennek a Piaci rendeletnek az alapján egyőttműködik a Városi Rendőrséggel, a Városi Hivatal stratégiai fejlesztési, vállalkozási tevékenység, kereskedelem és szolgáltatások osztályával. A városi rendelet és a Piaci rendszabály határozatainak megszegése észlelésekor a piac gondnoka írásbeli jelentést készít erről a valóságról, melyet átad a város polgármesterének további intézkedés végrehajtására.


1/ Kereskedelmi Törvény, 2. §, 2. bekezdés, a későbbi előírások hangzásában
T.t. 455/1991 sz. törvény az iparos vállalkozásról, a későbbi előírások hangzásában

2/ T.t. 105/1990 sz. törvény a polgárok magánvállalkozásáról, a későbbi előírások hangzásában
T.t. 250/2007 sz. törvény a fogyasztó védelméről – a 2. § 2. bekezdés b) pontja és az SZNT törvényének változása, a T.t. 372/1990 sz. a kihágásokról, a későbbi előírások hangzásában

3/ T.t. 215/2007 sz. törvény, mellyel változik és kiegészítédik az SZNT törvénye, 511/1992 sz. törvény az adók és illetékek gondnokságáról és a területi pénzintézetek rendszerében történt változásokról, a későbbi előírások hangzásában és némely törvény változásáról és kiegészítéséről

4/ T.t. 178/1998 sz. törvény a termékek árúsításáról és szolgáltatások nyújtásáról a vásárhelyeken a 12 § 4. bekezdése és a T.t. 455/1991 sz. törvény kiegészítéséről és változásáról, törvény az Iparos vállalkozásról, a későbbi előírások hangzásában


2. számú MELLÉKLET a 94/2008 sz. városi rendelethez
a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásárhelyeken Rimaszombat város területénPIACI RENDSZABÁLY
Alkalmi vásár – Városi Közművelődési Központ és Amfiteátrum

1. cikkely
A Piaci rendszabály céljaA Piaci rendszabály meghatározza a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módját a vásárhelyeken – alkalmi vásárokon a meghatározott helyeken: az előcsarnokban, az első és második emeleten a Városi Közművelődési Központban (Š.M. Daxner tér 1723, Rimaszombat) és az Amfiteátrum (Szabadtéri Színpad - Cukorgyár utca 10, Rimaszombat).

2. cikkely
Az alkalmi vásár szervezése és üzemeltetése

1/ Az alkalmi vásár gondnokságát a rimaszombati Városi Közművelődési Központ hajtja végre.
2/ Az alkalmi vásárok eladási napjai általában havonta kétszer vannak megrendezve maximálisan két napi időtartamra, miközben a konkrét eladási napot az alkalmi vásár gondnoka határozza meg.
3/ Az alkalmi vásár gondnoka az eladási területet az eladás megkezdése előtt bérbe adja az egyes eladóknak. A bérbeadott elárúsítási területért az illeték megegyezéssel van megállapítva, annak összege az egyes bérleti szerződésekben fel van tüntetve.
4/ Az eladási idő: 1. nap 08,00-tól - 18,00 óráig,
Üzemeltetési idő 07,00-től - 19,00 óráig,
2. nap 08,00-tól - 17,00 óráig,
Üzemeltetési idő 07,00-től - 19,00 óráig.

A gondnok jogában áll előre nem feltételezhető körülmények esetén az eladási időt mértékletesen megváltoztatni.

5/ Alkalmi vásárokon ásúsítani szabad:
a/ gyógynövényeket, szükséges hozzá az igazolás a gyógynövények alapismeretéről,
b/ házilag készített vas-, fa-, bőr-,vessző-, gyapjú-, nád- és egyéb anyagokból készített termékeket,
c/ virágokat,
d/ déligyümölcsöt,
e/ egyéb élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékeket, főleg textíliát és ruhaneműeket, cipőt, háztartási cikkeket, elektrotechnikai termékek, vasból készült termékeket, használati elektronikai termékeket, kisebb tárgyakat, papír-termékeket, kozmetikai és drogériai árúkat, sporteszközöket és játékokat.

6. Alakalmi vásárokon az Amfiteártrum térségében megengedett vendéglői és és éttermi szolgáltatásokat, gyorsfrissítőket és étkezést szolgáltatni.

7/ Az alkalmi vásár gondnoka köteles biztosítani a Piaci rendszabály és a többi előírások betartását a termékek árúsításánál és a szolgáltatások nyújtásánál, főleg:

a/ a piac térségében biztosítja a közrend betartását, a biztonsági és egészségvédelmi valamint a tűzvédelmi előírások feltételeinek betartását,
b/ az elárúsítónak kijelöli az árúsítás helyét a meghatározott illeték alapján (amiről neki igazolást ad) az árúsítási jogosultság bizonyítására az ellenőrzésnél,
c/ biztosítja az árúsító helyek tisztítását és lemosását, a felszíni károsulások eltávolítását az árúsító helyen,
d/ biztosítja e kellő mennyiségú hulladéktartályokat, azok rendszeres kiürítését és fertőtlenítését,
e/ elhelyezi és pontosan megjelöli jól látható és hozzáférhető helyen az értesítést arról, hogy hol található a piac gondnoka, a piac elsdási és üzemeltetési idejét,
f/ a Piaci rendszabályt látható és jól hozzáférhető helyen kifüggeszti,
g/ biztosítja az elárúsítóknak, a vásárlóknak és ellenőrző szerveknek a higiéniai és szociális berendezéseket a piac közelében.

8/ A piac gondnoka ellenőrzi az elárúsítónál:

a/ a vállalkozást engedélyező okmányt az adott területen sajátos előírások alapján1, a vásárhelyen a termékek eladását és a szolgáltatások nyújtását engedélyező igazolást,
b/ az áru beszerzésének igazolását (ezt az igazolást nem kell kérni, ha saját használt termékek eladásáról van szó a polgárok között megfelelő mennyiségben),
c/ elektronikus regisztrációs pénztárt használatát sajátos előírások alapján3,
d/ a rend betartását, a higiéna és tisztaság betartását a termékek árúsításábál és a szolgáltatások nyújtásánálés azok befejezése után,


9/ A piac gondnoka a közrend védelmének biztosítása és a 94/2008 számú városi rendelet határozatainak betartása érdekében (rendelet a termékek árúsításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásártereken Rimaszombat város területén) és ennek a Piaci rendeletnek az alapján egyőttműködik a Városi Rendőrséggel, a Városi Hivatal stratégiai fejlesztési, vállalkozási tevékenység, kereskedelem és szolgáltatások osztályával. A városi rendelet és a Piaci rendszabály határozatainak megszegése észlelésekor a piac gondnoka írásbeli jelentést készít erről a valóságról, melyet átad a város polgármesterének további intézkedés végrehajtására.3. számú MELLÉKLET a 94/2008 sz. városi rendelethez
a termékek eladásának és a szolgáltatások nyújtásának módjáról a vásárhelyeken Rimaszombat város területénPIACI RENDSZABÁLY
Rimaszombat város alkalmi vásárai

1. cikkely
Az alkalmi vásárok és a vásárok gondnokának meghatározása

1. A Piaci rendszabály meghatározza a termékek árúsítását és a szolgáltatások nyújtását a
rendszeresen ismétlődő alkalmi vásárokon és piacokon, melynek Rimaszombat Város (a továbbiakban csak „város”) a rendezője és amelyek a Kishonti utcán, a Jánošík utcán és a Fő téren zajlanak le.

Ezek a következők:

a) vásár a Városi Napok alkalmával május hónapban (pénteken és szombaton tartják)
b) Gömör-Kishonti Vásár szeptember hónapban (pénteken és szombaton tartják)
c) Karácsonyi vásár december hónapban (két egymást követő napon zajlik le).

2. A vásárok időpontját és helyét a város polgármestere határozza meg.
3. Az alkalmi vásár gondnoka a város a város polgármestere képviseletében.
4. A város az alkalmi vásárok gondnokságával megbízhat jogi személyt, melynek
megalapítója a város és rendelkezik vállalkozási jogosultsággal az alkalmi vásár gondnokságára.

2. cikkely
Az alkalmi vásárok megjelölései

1. A vásárhelyet alktuálisan fel kell tüntetni az alkalmi vásár rendezéséről: „Príležitostný trh” – „Alkalmi vásár” (vásár a Városi Napok alkalmával, a Gömör-Kishonti Vásár, Karácsonyi vásár). Jól látható és a nyilvánosságnak hozzáférhető helyen közzé kell teni ezt a Piaci rendszabályt.
2. A Piaci rendszabály közzétételéért és annak karbantartásáért megfelelő állapotban a cél érdekében, az elárúsítók és a vásárlók informálása érdekében az alkalmi vásár gondnoka a felelős.

3. cikkely
Az árúsítható termékek és a nyújtható szolgáltatások fajtái

1. Alkalmi vásárokon megengedett árúsítani:
a) használati cikkeket, főleg textíliát és ruhaneműeket, cipőt, háztartási cikkeket, elektrotechnikai termékek, vasból készült termékeket, használati elektronikai termékeket, kisebb tárgyakat, papír-termékeket, kozmetikai és drogériai árúkat, sporteszközöket és játékokat,
b/ zöldséget, gyümölcsöt,
c)állattenyésztésből és növénytermesztésből származó termékeket, ennek feltétele, hogy az árúsítónak rendelkeznie kell termelési és eladási engedéllyel valamint az illetékes állami szervek engedélyével,
d)virágokat,
e)erdei termékeket,
f)gyógynövényeket, a gyógynövények ismeretét bizonyító igazolás alapján,
g)népi- és művészeti tárgyakat,
h)cukorkát, ostyákat, mézeskalácsot, alkoholmentes italokat.

2. Az alkalmi vásárokon megengedett a következő szolgáltatások nyújtása:
a) vendéglői és éttermi szolgáltatásokat, gyorsfrissítőket és étkezést,
b) kések, ollók és más eszközök élesítése,
c) esernyőjavítás,
d) cipőjavítás és tisztítás,
e) kulcskészítés,
f) játszóhelyek biztosítása (körhinta, lövölde, cirkusz stb.).

3. A termékek eladása és a szolgáltatások nyújtása csak a T.t. 455/1991, a vállalkozási tevékenységről szóló törvényből adódó minden előírás feltételének betartásával, a törvény későbbi előírásának hangzásában, a T.t. 250/2007 számú, a fogyasztó védelméről szóló törvény a későbbi előírások hangzásában, a T.t. 178/1998 számú, a termékek árősításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásárhelyeken szóló törvény, a T.t. 355/2007 számúa közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvény és némely törvény változásáiról és kiegészítéseiről, a T.t. 39/2007 számú, az állatorvosi gondoskodásról szóló törvény a késübbi változások és kiegészítések hangzásában.

4. Az alkalmi vásárokon tilos árúsítani:
a/ fegyvert és lőszereket,
b/ robbanóanyagokat és pirotechnikai termékeket,
c/ erkölcsöt veszélyeztető nyomtatványokat és egyéb tárgyakat,
d/ dohányt és dohánytermékeket,
e/ szeszt, párlatot és fogyasztóilag csomagolt szeszes italokat, a tilalom nem vonatkozik a
szeszes italok és párlatok árúsítására meghatározott rövid idejű vásárokra,
f/ mérget, mámorító és pszichotróp anyagokat,
g/ gyógyszereket,
h/ gépkocsikat, motorkerékpárokat, azok alkatrészeit és tartozékait,
i/ védett jellegű állatokat, a természetben szabadon élő élőlényeket és veszélyes állatokat,
j/ élő állatokat, kivételt képeznek a piaci fogyasztási halak, a tilalom nem vonatkozik a
tenyésztők szervezetei és társulatai által szervezett propagációs árusító rendezvényeire és
bemutatóira,
k/ védett növényzeteket, növényi példányokat és inváziós (elözönléses) jellegű
növényeket.

4. cikkely
Vásári napok, eladási és működtetési ideje

1. Alkami vásárt havonta csak egy alkalommal lehet rendezni, mely legtöbb 2 napos lehet.
2. Az alkalmi vásár eladási ideje: 1. nap 08,00-tól - 18,00 óráig,
Üzemeltetési idő 07,00-től - 19,00 óráig,
2. nap 08,00-tól - 17,00 óráig,
Üzemeltetési idő 07,00-től - 19,00 óráig.

3. A város jogában áll előre nem feltételezhető körülmények esetén az eladási időt mértékletesen megváltoztatni.

5. cikkely

Az eladási tér bérbeadása és a bérlet összege

1. Az eladási teret (illetve eladási berendezéseket – asztalok, bódék) az alkalmi vásár gondnoka adja bérbe az egyes árúsítóknak az árúsítás megkezdése előtt.
2. Az alkalmi vásár gondnoka az eladási tér bérbeadásáról (illetve eladási berendezések) és a bérleti díj kifizetéséről az egyes elárúsítóknak pénztári igazolást ad ki.
3. A 87/2007 sz. vásrosi rendelet alapján (a helyi adóról és illetékekről a községi hulladék és a kisebb építkezési hulladékért) a következő képpen van megállapítva a bérleti díj:
- elárúsító bódéért 120,- SK/m2/nap (3,98 €) /cipő, textil, játék, cukorka, vegyes árú/
/a rérség hosszában 2m, 3m, 5m szélességében 2 m számítódik/
- gépkocsiért a bódéhoz állítva 100,- Sk/auto/nap (3,32 €)
- népművészeti tárgyak eladásáért 60,- SK/m2/nap (1,99 €)
- saját gyártmányú népművészeti tárgyak ásúsításáért – a gyártási folyamat közvetlen helyi bemutatásával egybekötve – illeték nélkül
- eladási tér frissítők árúsítására – az illeték összege 2.640,- Sk (87,63 €) egy parkolási boxért, melynek méretei cca 2,5x5 m
- villanyáram csatlakozás 150,- Sk/nap (4,98 €)
- a hulladék eltávolítása összesen 50,- Sk (1,66 €).

6. cikkely

Az alkalmi vásárokon eladásre és szolgáltatások
nyújtására jodosult személyek

1. Az alkalmi vásárokon a város engedélye alapján árúsíthatnak és szolgáltatásokat
nyújthatnak:
a) jogi személyek és fizikai személyek, akik sajátos előírások alapján árúsításra
jogosultak,
b/ fizikai személyek, akik saját termesztésű növényi termékeiket és saját tenyésztésű állati
eredetű termékeiket, vagy erdei termékeket árulnak.
2. Termékeket árúsíthatnak az 1. bekezdés b) pontja alapján ugyanazon feltételek mellett az Európai Unió más tagállamának polgárai is.

3. Engedélyt fizikai személyeknek és jogi személyeknek árúsításra és szolgáltatások nyújtására a vásártereken a város területén Rimaszombat város polgármestere ad ki írásbeli kérvények alapján címezve a Rimaszombati Városi Hivatalnak, (Svätopluk utca 9), a városi stratégiai fejlesztési, a vállalkozási tevákenység, kereskedelem és szolgáltatások osztályára.

7. cikkely
Az árúsítók kötelességei a vásárhelyeken

Az alkalmi vásárokon árúsítók kötelesek betartani a T.t. 178/1998 számú, a termékek árősításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásárhelyeken szóló törvényt, a T.t. 250/2007 számú, a fogyasztó védelméről szóló törvény a későbbi előírások hangzásában és a törvény változásáról a 372/1990 sz. törvényt a kihágásokról, a későbbi előírások hangzásában, de főleg:

a) betartani az alkalmi vásár Piaci rendszabályáat,
b) az árút csak az árúsító helyen és a gondnok által kijelölt helyen árúsítani,
c) befizetni az illetéket az árúsítás megkezdése előtt a Piaci rendszabály alapján,
d) a szállítható árusító berendezést a fizikai személy megjelöli üzleti névvel és címmel, esetleg a vállalkozás székhelyével, a jogi személy megjelöli üzleti névvel és címmel a Kereskedelmi törvény alapján. Ezen kívül az elárúsító köteles jól látható helyen elhelyezni az illeték befizetéséről az igazolást, az árúsítási engedélyt ill. a szolgáltatások ynújtásának engedélyét,
e) olvashatóan megjelölni az árúsított termékek ás s szolgáltatások árát. Az árak feltüntetésénél kötelező a T.t. 659/2007 sz. törvénye szerint kell eljárni, ez az euró bevezetése (Generális törvény) és az ehhez a törvényhez tartozó végrehajtó rendelkezések szerint,
f) az árúsítás helyét tisztán és rendben az árúsítás ideje alatt és annak befejeztével. Az elárúsítónak nem szabad az árősítás ideje alatt cselkedetével és egyéb módon negatívan befolyásolni a saját térségét,
g) sajátos előírásoknak megfelelően elektronikus regisztrációs pénztárt használni, egyéb esetben a vásárló kérésére igazolást kell adnia a termék kifizetéséről,
h) lehetővé tenni az ellenőrző szerveknek az ellenőrzés végrehajtását az árúsítás előírt feltételeinek betartásáról és végrehajtani az ellenőrző szervek határozatait,
i) hitelesített inspekciós könyvet vezetni (az elárúsító az iparengedély alapján).
j) a vásárhelyen jogosult elárusító személy köteles az ellenőrző szerveknek felmutatni az áru beszerzésének igazolását, ha a felügyelő szerv gyanúsítja, hogy az árúsított termék más, azaz nem saját kiskereskedlmi termesztésből vagy tenyésztésből származik és az eladó nem mutatja fel a termék származását igazoló okmányt2,
k) a kimérendő árúknál a mérést úgy végrehajtani, hogy a fogyasztó ellenőrizhesse a mérés helyességét2.

8.cikkely
Az alkalmi vásárok gondnokának jogai és kötelességei

1.A piac gondnoka köteles biztosítani a Piaci rendszabály és a többi előírások betartását a termékek árúsításánál és a szolgáltatások nyújtásánál, főleg:
- a piac térségében biztosítja a közrend betartását, a biztonsági és egészségvédelmi valamint a tűzvédelmi előírások feltételeinek betartását,
- az elárúsítónak kijelöli az árúsítás helyét a meghatározott illeték alapján (amiről igazolást ad) az árúsítási jogosultság bizonyítására az ellenőrzésnél,
- biztosítja az árúsító helyek tisztítását és lemosását, a felszíni károsulások eltávolítását az árúsító helyen,
- biztosítja e kellő mennyiségú hulladéktartályokat, azok rendszeres kiürítését és fertőtlenítését,
- elhelyezi és pontosan megjelöli jól látható és hozzáférhető helyen az értesítést arról, hogy hol található a piac gondnoka, a piac elsdási és üzemeltetési idejét,
- a Piaci rendszabályt látható és jól hozzáférhető helyen kifüggeszti,
- biztosítja az elárúsítóknak, a vásárlóknak és ellenőrző szerveknek a higiéniai és szociális berendezéseket a piac közelében.

2. Az alkamli vásárok gondnoka ellenőrzi az elárúsítónál:

a/ a vállalkozást engedélyező okmányt az adott területen sajátos előírások alapján1, a vásárhelyen a termékek eladását és a szolgáltatások nyújtását engedélyező igazolást,
b/ az áru beszerzésének igazolását (ezt az igazolást nem kell kérni, ha saját használt termékek eladásáról van szó a polgárok között megfelelő mennyiségben),
c/ elektronikus regisztrációs pénztárt használatát sajátos előírások alapján3,
d/ a rend betartását, a higiéna és tisztaság betartását a termékek árúsításábál és a szolgáltatások nyújtásánálés azok befejezése után,
e/ a piaci rend betartását.

3. A piac gondnoka a közrend védelmének biztosítása és a 94/2008 számú városi rendelet határozatainak betartása érdekében (rendelet a termékek árúsításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a vásártereken Rimaszombat város területén) és ennek a Piaci rendeletnek az alapján egyőttműködik a Városi Rendőrséggel, a Városi Hivatal stratégiai fejlesztési, vállalkozási tevékenység, kereskedelem és szolgáltatások osztályával. A városi rendelet és a Piaci rendszabály határozatainak megszegése észlelésekor a piac gondnoka írásbeli jelentést készít erről a valóságról, melyet átad a város polgármesterének további intézkedés végrehajtására.


Megjegyzések:
1/ a Kereskedelmi törvény 2. § 2. bekezdése, a későbbi előírások hangzásában
- T.t. 455/1991 sz. törvénye az iparos vállálkozásról, a későbbi előírások hangzásában

2/ T.t. 105/1990 sz. törvény a polgárok magánvállalkozásáról, a későbbi előírások hangzásában
T.t. 250/2007 sz. törvény a fogyasztó védelméről – a 2. § 2. bekezdés b) pontja és az SZNT törvényének változása, a T.t. 372/1990 sz. a kihágásokról, a későbbi előírások hangzásában

3/ T.t. 215/2007 sz. törvény, mellyel változik és kiegészítédik az SZNT törvénye, 511/1992 sz. törvény az adók és illetékek gondnokságáról és a területi pénzintézetek rendszerében történt változásokról, a későbbi előírások hangzásában és némely törvény változásáról és kiegészítéséről

4/ T.t. 178/1998 sz. törvény a termékek árúsításáról és szolgáltatások nyújtásáról a vásárhelyeken a 12 § 4. bekezdése és a T.t. 455/1991 sz. torvény kiegészítéséről és változásáról, törvény az Iparos vállalkozásról, a későbbi előírások hangzásában

Verzia pre tlač vzn94m.pdf vzn94m.pdf (117.5 kB)

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal