Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

mellyel változnak és kiegészítődnek egyes általános érvényű városi rendeletek összefüggésben az euro bevezetésével a Szlovák Köztársaságban

Účinnosť: 1.1.2009

Rimaszombat város 96/2008 számú
általános érvényű rendelete, mellyel változnak és kiegészítődnek egyes általános érvényű városi rendeletek összefüggésben az euro bevezetésével a Szlovák Köztársaságban
A rimaszombati Városi Képviselőtestület a a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 11. §-a, a 4. bekezdés g/ pontja alapján, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában
kiadja
ezt az általános érvényű városi rendeletet az euro bevezetésével összefüggésben a Szlovák Köztársaság területén.

1. cikkely

Rimaszombat Város 15/1993 számú általános érvényű rendelete a zöldövezet kialakításáról, gondozásáról és védelméről a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 6. § 1. bekezdése a) pontjában az „500,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „16,60 €” kifejezéssel.
2. A 6. § 1. bekezdése b) pontjában a „3 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „99,58 €” kifejezéssel.
3. A 6. § 2. bekezdésében a „100 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „3319,39 €” kifejezéssel.

2. cikkely

Rimaszombat Város 38/1997 számú általános érvényű rendelete az állatok tartásáról és tenyésztéséről a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 13. § 1. bekezdése a) pontjában az „500,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „16,60 €” kifejezéssel.
2. A 3. § 1. bekezdése b) pontjában a „3 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „99,58 €” kifejezéssel.
3. A 13. § 2. bekezdésében a „100 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „3319,39 €” kifejezéssel.

3. cikkely

Rimaszombat Város 49/2000 számú általános érvényű rendelete a légkör védelméről és a légkör szennyezéséért járó illetékekről a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 7. § eddigi 1, 2, 3, 7 és 8 bekezdéseinek hangzását ki kell hagyni és a következő új szöveggel kell helyettesíteni:
(1) Ennek az általános érvényű rendeletnek a 4. §-ában az 1.,2. és 4. bekezdések megszegéséért 3,31 €-tól 3319,39 €-ig terjedő bírságot lehet kiszabni.
(2) Ennek az általános érvényű rendeletnek a 4. §-ában a 3. bekezdés megszegéséért 16,60 €-tól 331,94 €-ig terjedő bírságot lehet kiszabni.
(3) A további előírások és kötelességek megszegéséért a kisebb mértékű levegő szennyezést előidéző vállalat működtetőjének 16,60 €-tól 331,94 €-ig terjedő bírságot lehet kiszabni.
(7) Ennek az általános érvényű rendelet 3. §-a előírásainak megszegéséért fizikai személyeknek blokkrendszeres fizetéssel 16,60 € összegig terjedő bírságot lehet kiszabni.
(8) Ennek az általános érvényű rendelet 3. §-a előírásainak megszegéséért a város polgármestere jogi személyeknek blokkrendszeres fizetéssel 3319,39 € összegig terjedő bírságot szabhat ki a SZNT rendelete, a T.t. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény 13. §-ának a) bekezdése alapján, a későbbi előírások hangzásában.
Az eddigi 4., 5., 6. bekezdések változatlanok maradtak.

2. A 49/2000 számú a légkör szennyezéséről szóló általános érvényű városi rendelet mellékletében az illetékek öszegét a hőforrásért, 1 tüzelőanyag fogyasztásáért járó illetékek, egyéb technológiai illetékek és a raktározási illetékekért helyettesíteni kell új szöveggel:
A. Illeték a stabil égetőberendezésekért:

Illeték a forrás hőteljesítményéért

A forrás hő-
teljesítménye Gáz Fa, Mazut, Olaj Feketeszén, Koksz Barnaszén,
Barna szénpor
Nem mérhető, 33,19 €-ig 66,39 €-ig 99,58 €-ig 165,97 €-ig
Mérhető 0,17 €/kW 0,33 €/kW 0,50 €/kW 0,83 €/kWIlleték a tüzelőanyag fogyasztásért

Tüzelőanyag évi
fogyasztása /m3/ Gáz Tüzelőanyag évi
fogyasztása /m3/ Fa Tüzelőanyag évi
fogyasztása /t/ Mazut, olaj
stb.
0 – 10 000 1,66 € 0 - 5 3,32 € 0 – 3 6,64 €
10 000 – 20 000 3,32 € 5,1 - 10 6,64 € 3,1 – 5 13,28 €
20 001 – 30 000 4,98 € 10,1 – 15 9,96 € 5,1 – 7 23,24 €
30 001 – 40 000 6,64 € 15,1 – 20 13,28 € 7,1 – 10 33,19 €
40 001 és több 9,96 € 20,1 és több 19,92 € 10,1 és több 49,79 €

Illeték 1 t szén elégetéséért

2008 évben – barnaszén 4,8 €
- feketeszén 3,52 €

B. Illeték egyéb technológiai egységekért – melyek nem tartoznak a nagy és közepes források kategóriájába:
- élelmiszeripari kistermelés /pl. pékség, füstölők, vágóhidak, malmok, szárítók – 33,19 €-ig
- mezőgazdasági kistermelés / pl. gazdasági állatok hizlaldái/ - 49,79 €-ig
- ipari jellegű kistermelés /pl. beton, malter és egyéb építkezési anyagok gyártása/ - 66,39 €-ig
- meghatározott kapacitású lakkozók – évente 1 t festék használatáig – 33,19 €-ig
- maghatározott kapacitású fafeldolgozók – naponta 20 m3 fa felhasználásáig – 33,19 €-ig
- a többi, fent nem említett kistermelés – 99,58 €-ig

C. Illeték a tárolótelepekért

Tárolótelep nagysága /m2/ Fatelep, szeméttelep stb. Építkezési anyag és egyéb
0 - 100 16,60 € 6,64 €
101 – 250 39,83 € 13,28 €
251 - 500 82,98 € 26,56 €
501 és több 165,97 € 56,43 €

4. cikkely

Rimaszombat Város 63/2003 számú általános érvényű rendelete a gondozási szolgáltatások nyújtásáról és a szolgáltatásért járó ileték megtérítésének módjáról a következő képpen változik és egészítődik ki:

Az 5. cikkelybben ki kell hagyni az 1, 2 és 3 pontokat és új hangzással kell helyettesíteni:

1. Nélkülözhetetlen életműveletek
a) a személyi tisztaság általános műveletei, beleértve a borotválást, segítséget az öltözködésnél és vetkőzésnél, segítséget a tolókocsiba átülésnél és kiszállásnál, az ágyba befekvésnél és kikelésnél, segítség a WC használatnél – 0,30 €
b) fürdetés, beleértve a hajmosást – 0,50 €
c) ebédhordás, ebéd vagy egyéb meleg étel szállítása, segítség az evésnél és ivásnál –
0,50 €
e) felügyelet – 0,33 €

2. Nélkülözhetetlen munkák a háztartásban
a) szénhordás, tüzelőfa hordása, hamueltávolítás, vízhordás, fűtés és a fűtőtestek
tisztítása – 0,50 €
b) bevásárlás és egyéb nélkülözhetetlen tevékenység a háztartás vezetésénél – 0,60 €
c) a háztartás működésével összefüggő munkák – 1,60 €/helyiségenként
d) reggeli, ebéd, esetleg uzsonna vagy vacsora elkészítése és főzése – 0,66 €/naponta
e) személyes ruhanemű és egyéb fehérmnemű mosása, vasalása – 0,50 €/kg

3. A társadalmi életbe bekapcsolódás biztosítása
a) kiséret az orvosi kivizsgálásra, hivatalos ügyintézés – 0,50 €
b) kiséret kulturális, sport és egyéb nyilvános eseményekre – 1,33 €/naponta
c/ tolmácsolás jelbeszéddel az orvosi kivizsgálásnál és a hivatalos ügyek
intézésénél - 0 €/naponta
d/ előolvasás a vakok számára a hivatalos ügyek intézésénél - 0 €

5. cikkely

Rimaszombat város 64/2003 számú általános érvényű rendelete a kutyák tartásának néhány feltételéről a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 3. §-ban ki kell hagyni a 8. bekezdést és új hangzással kell helyettesíteni:

8. A kutya tulajdonosa köteles a nyilvántartási érme ellopását, megsemmisülését
vagy elvesztését a VH gazdasági osztályán 14 napon belül jelenteni a valóság megállapításától számítva. A kutya tulajdonosának 1,66 € összegű illeték megtérítése mellett pót nyilvántartási érme lesz kiadva.

2. A 7. §-ban ki kell hagyni az 1, 2, 3, 4 bekezdésekett és új hangzással kell helyettesíteni

1. Kihágást követ el és 16,60 €-ig terjedő büntetést lehet kiróni annak a
személynek, aki a kutyát vezeti, ha:
- nyilvántartási érmével nem igazolja a kutya azonosságát,
- nem veszi figyelembe a kutya belépésének vagy a kutya szabad mozgásának tilalmát.

2. Kihágást követ el és 165,97 €-ig terjedő büntetést lehet kiróni a kutya
tulajdonosának, aki:
- nem jelenti be kutyáját a nyilvántartásba,
- lehetővé teszi, hogy a kutyát olyan személy vezesse, aki nem felel meg ezen rendelet 4. §-a 1. és 2. bekezdései feltételének,
- nem jelenti be, hogy a kutya embert harapott meg anélkül, hogy megtámadták vagy kiprovokálták volna, ha a kutya nem cselekedett szükséges védelem vagy végszükség esetében,
- nem jelenti be a nyilvántartási érme ellopását, megsemmisülését vagy elvesztését.

3. Kihágást követ el és 165,97 €-ig terjedő büntetést lehet kiróni annak a
személynek, aki a kutyát vezeti, ha:
- nem közli nevét, családnevét és állandó lakóhelyének címét vagy a kutya tulajdonosának a nevét, családnevét és állandó lakóhelyének címét annak a személynek, akit a kutya megharapott,
- nem gátolja meg a kutyát abban, hogy megtámadjon vagy bármilyen más módon veszélyeztessen embert vagy állatokat,
- nem jelenti be, hogy a kutya embert harapott meg anélkül, hogy megtámadták vagy kiprovokálták volna, ha a kutya nem cselekedett szükséges védelem vagy végszükség esetében.

4. Kihágást követ el és 33,19 €-ig terjedő büntetést lehet kiszabni a kutya
tulajdonosának vagy annak a személynek, aki a kutyát vezeti, ha a közterület kutya általi bepiszkítása után nem teljesíti kötelességét és nem távolítja el azonnal a kutya piszkát a közterületről.

6. cikkely

Rimaszombat város 65/2003 számú általános érvényű rendelete a Rimaszombat Város tulajdonában lévő földterületek, épületek és építmények, lakások és nem lakási helyiségek árverési szabályzatáról a következő képpen változik és egészítődik ki:


1. A 7. cikkely 1. bekezdésében a „100,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „3,31 €” szavakkal.
2. A 9. cikkelyben az „500,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „16,59 €” szavakkal.
7. cikkely

Rimaszombat város 68/2004 számú általános érvényű rendelete a Rimaszombat Város saját bevételéből nyújtandó anyagi támogatások alapelvei, amelyek közérdekű vagy Rimaszombat Város fejlődését támogató célirányos feladatokra és általánosan hasznos szolgáltatások, vállalkozások és foglalkoztatottság megszabott támogatásairól a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. Az V. cikkelyben ki kell hagyni az eddigi 2. bekezdés a), b), c) pontjait és új hangzással kell helyettesíteni:
2. A támogatás megítéléséről határoz:
a) a város polgármestere 332,00 € összegig, miközben a támogatásra szánt pénzösszege egy költségvetési évben nem lépheti túl a pénzeszközök globális összegének 1/5-ét az V. cikkely 1 bekezdése értelmében,
b) a város polgármestere a Városi Tanács és a Városi Képviselőtestület illetékes
bizottságának javaslata alapján 1660,00 € összegig,
c) a Városi Képviselőtestület 1660,00 €-n felüli támogatás esetében az illetékes
bizottság javaslata alapján.

2. A VI. cikkelyben ki kell hagyni az eddigi 1. és 2. bekezdést és új hangzással kell helyettesíteni:

1. A 332,00 €-t meghaladó pályázati kérvényeket a Városi Képviselőtestület következő bizottságai tárgyalják meg:
a/ művészeti érdektevékenységek és kultúrális tevékenységek területén – az
iskolaügyi és kultúrális bizottság,
b/ a testnevelés és sport tevékenységek területén – az ifjúsági és sport bizottság,
c/ az iskolaügy és művelődés fejlesztése területén - az iskolaügyi és kultúrális
bizottság,
d/ a charitatív tevékenységek területén – a szociális és egészségügyi bizottság,
e/ az ökológia és életkörülmények területén – az életkörülmények bizottsága,
f/ minden esetben (az a-e pontoknál) – a pénzügyi és költségvetési bizottság.

2. A 332,00 €-ig terjedő a támogatások nyújtása esetében a város polgármestere
állásfoglalásra szólíthatja fel az illetékes bizottságot.

8. cikkely

Rimaszombat város 69/2004 számú általános érvényű rendelete, amely meghatározza a választási plakátok elhelyezését /kiragasztását/ a választási kampány idején, a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. Az 5. cikkely 1. bekezdése a/ pontjában az „1 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „33,19 €” szavakkal.
2. Az 5. cikkely 3. bekezdésében a „200 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „6638,78 €” szavakkal.9. cikkely

Rimaszombat város 70/2004 számú általános érvényű rendelete a deratizálás végrehajtásáról Rimaszombat Város területén a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 7. cikkely 1. bekezdésében az „1 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „33,19 €” szavakkal.
2. A 7. cikkely 2. bekezdésében a „200 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „6638,78 €” szavakkal.

10. cikkely

Rimaszombat város 72/2004 számú általános érvényű rendelete a Rimaszombat Város tulajdonában levő nem lakási helyiségek és területek bérletének és albérletének feltételeiről a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 3. cikkely 2. bekezdését ki kel hagyni és szavakat helyettesíteni kell új hangzással:

(2)A nem lakási helyiség m2-re eső évi tarifája a következő képpen van
megállapítva:

A felhasználás Zónák
célja I. II. III. IV. V.
____________________________________________________________________
a/ irodahelyiségek
- államigazgatás 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
- polit. pártok és mozgalmak 11,61 € 11,61 € 11,61 € 11,61 € 11,61 €
- vállalkozási tevékenység 49,79 € 39,83 € 26,55 € 16,59 € 13,27 €
- egyéb (tanácsadó központok,
ügyvédi és keresk.-jogászi
irodák kivételével) 13,27 € 13,27 € 13,27 € 13,27 € 13,27 €
____________________________________________________________________
b/ művelődési tevékenység 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
____________________________________________________________________
c/ szolgáltatások
- szociális 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
- egészségügyi 33,19-49,79 33,19-49,79 33,19-49,79 33,19-49,79 33,19-49,79
- egyéb 21,57 € 16,59 € 11,61 € 8,29 € 6,63 €
d/ kereskedelem 79,66 € 56,42 € 39,83 € 26,55 € 14,93 €
____________________________________________________________________
e/ raktárhelyiségek 59,74 € 39,83 € 26,55 € 18,25 € 11,61 €
___________________________________________________________________
f/ termelési tevékenység 44,81 € 33,19 € 18,25 € 11,61 € 9,95 €
____________________________________________________________________
g/ vendéglátóipar 82,98 € 59,74 € 36,51 € 23,23 € 16,59 €
____________________________________________________________________
h/ vendéglátás és étkezés 66,38 € 43,15 € 29,87 € 16,59 € 13,27 €
_____________________________________________________________________
i/ iskolai büfék 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 €
_____________________________________________________________________
j/ tornatermek 3,31 €/óra – minden zónában
_____________________________________________________________________
k/ vásárok – VMO 99,58-165,96 €/naponta
_____________________________________________________________________
l/ vásárok – RELAX 82,98 €/naponta
------------------------------------------------------------------------------------------------------
m/ MIS 82,98 €/tábla/évente
------------------------------------------------------------------------------------------------------
n/ sportlétesítmények 9,95 €/m2/évente
------------------------------------------------------------------------------------------------------
o/ kulturális és társadalmi intézmények 9,95 €/m2/évente
------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/ relax 9,95 €/m2/évente

2. A 3. cikkely 3. bekezdését ki kel hagyni és szavakat helyettesíteni kell új hangzással:

(3) A város tulajdonában levő garázsok bérleti díja egységes tarifában van
megállapítva, éspedig 19,91 € havonta abban az esetben, ha azok nem lesznek vállalkozási tevékenységre felhasználva. A felhasználás céljának megváltoztatása esetében a nem lakási helyiségért ezen rendelet III. cikkelyének 2. bekezdése értelmében lesz meghatározva a bérleti díj.

3.A 4. cikkely 2. bekezdését ki kel hagyni és szavakat helyettesíteni kell új hangzással:

(2) A bérleti díj tarifája, figyelembe véve a felhasználási célokat, a következő
képen van meghatározva:

A/ Területek vállalkozási tevékenységre

A1/ Bódék, ideiglenes építmények:
I. zóna Sk 58,08 € /m2/évente
II. zóna Sk 46,47 € /m2/évente
III. zóna Sk 33,19 € /m2/évente
IV. zóna Sk 21,57 € /m2/évente
V. zóna Sk 11,61 € /m2/évente

A2/ Vendéglátóipari jellegű étkezési berendezések - bódék:
I. zóna Sk 48,13 € /m2/évente
II.zóna Sk 39,83 € /m2/évente
III. zóna Sk 29,87 € /m2/évente
IV. - V. zóna Sk 14,93 € /m2/évente.

A3/ Kurinc – üdülőközpont, bódék:
4,97 € /m2/havonta, üzemeltetés idején minden megkezdett hónapért.

B/ Mezőgazdasági alaptermelés területei:
Mezőgazdasági terület
Szántóföld 43,15 € /ha/évente
Rét, legelő 36,51 € /ha/évente

E/ Kertészeti célokra felhasznált területek
A bérleti díj összegét kerti berendezés céljaira felhasznált területekért megegyezéssel állapítják meg, minimálisan 0,09 € /m2/évente.

F/ Fém és panel garázsok elhelyezésére szolgáló területek,
amelyek nem vállalkozási célokra szolgálnak,
- 1 garázs bérleti díja 119,49 € /évente.

G/ Reklámok elhelyezésének bérleti díja
(1) A város tulajdonában levő területeken elhelyezett reklámok bérleti díja 38,17 € /m2/évente - mialatt a felhasznált terület alatt a valóságosan felhasznált terület értendő. Ha a reklám oszlopok között van elhelyezve, akkor a felhasznált területnek számítódik a 0,5 m-es peremterület a felhasználás átmérőjétől számítva.
(2) A város tulajdonában levő épületeken elhelyezett reklámok bérleti díja - 38,17 € /m2/évente – a lefoglalt területért.
(3)A nyilvános megvilágítás berendezésein elheylezett reklámok bérleti díja - 49,79 €/1 oszlop/évente.

H/ A reklámoszlopok bérleti díja a Fő téren
A reklámok elhelyezésének bérleti díja a reklámoszlopokon 66,38 € /év van megállapítva, a reklámilleték nélkül.

I/ Tulajdonjogilag rendezetlen területek (kihasználatlan területek karbantartása)
A város tulajdonában levő hozzáférhetetlen, felhasználatlan területek bérleti díjának összege - 0,03 € /m2/év összegben van megállapítva.

J/ A város tulajdonában lévő, tulajdonjogilag rendezetlen területek, amelyeket jogi vagy fizikai személyek használnak az összeg értéke egyenlő az ártarifa 50%-ával.
A város tulajdonában lévő (mint tulajdonjogilag rendezetlen) területek, amelyeket jogi vagy fizikai személyek használnak az összeg értéke egyenlő az ártarifa 50%-ával a 3. cikkely 2. bekezdése alapján, ha a szerződő felek nem egyeznek meg másképp..

K/ Jogi vagy fizikai személyek tulajdonában lévő, nyilvános célokat szolgáló területek helyi közutakkal, járdákkal, temetőkkel, iskolákkal és egyéb közjóléti építményekkel beépített területek - 0,09 € /m2

L/ Sporttevékenységet szolgáló területek – 0,66 € /m2

M/ Szociális célokat szolgáló területek – 1,65 € /m2

N/ Kulturális és társadalmi célokat szolgáló területek – 1,65 € /m2

4. Az 5. cikkelyt az árósító bódékért a piactéren – ki kell hagyni.

5. Az eddigi 6. és 7. cikkelyeket mint 5. és 6. cikkelyt kell megjelölni.11. cikkely

Rimaszombat város 74/2004 számú általános érvényű rendelete a községi hulladék és a kisebb építkezési hulladék kezeléséről Rimaszombat város területén a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 10. § 2. bekezdésében az „5 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „165,97 €” szavakkal.
2. A 10. § 4. bekezdésében a „200 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „6638,78 €” szavakkal.

12. cikkely

Rimaszombat város 76/2004 számú általános érvényű rendelete a szórakoztató tűzszerészeti (pirotechnikai) eszközök használatáról Rimaszombat város területén
a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A VI. cikkely 1. bekezdése a/ pontjában a „200 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „6638,78 €” szavakkal.
2. A VI. cikkely 2. bekezdésében az „1 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „33,19 €” szavakkal.

13. cikkely

Rimaszombat város 84/2007 számú általános érvényű rendelete a a vállalkozási feltételekről, az üzletek eladási idejéről, a szolgáltatások nyújtása és a termelés idejéről
Rimaszombat város területén a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. A 10. cikkely 2. bekezdésében a „200 000,- Sk” szavakat helyettesíteni kell „6638,78 €” szavakkal.

14. cikkely

Rimaszombat város 88/2008 számú általános érvényű rendelete a Rimaszombat város tulajdonával való gazdálkodás és annak kezelése alapszabályairól a következő képpen változik és egészítődik ki:

1. Az 5. cikkely 2. és 3. bekezdését ki kell hagyni és új hangzással helyettesíteni:

(2) Ingó tulajdon megszerzését a város polgármestere és a város álatal megalakított
költségvetési és hozzájárulási szervezetek igazgatói hagyják jóvá, összhangban a jóváhagyott költségvetéssel, 16 59638,95 € összeg értékéig egy dologgal kapcsolatban..

(3) Ingó tulajdon megszerzését 16 59638,95 € összegen felül egy dologgal kapcsolatban a városi képviselőtestület hagyja jóvá.

2. A 6. cikkely 1. bekezdését és a 6. bekezdés d) pontját ki kell hagyni és új hangzással helyettesíteni:

(1) A város ingó tulajdonának eladását más személyeknek jóváhagyja:

a) a polgármester 3 319,39 € értékig
b) a városi képviselőtestület 3 319,39 € feletti értékben.
Az ingó tulajdon értéke a beszerzési áron van feltüntetve, mégpedig egy darab tulajdonért, egy leltári számért vagy egy tulajdon összességéért.

(2) Nyilvános pályázaton kívül a város a 4. bekezdésben felsorolt fizikai személyre
átviheti a tulajdont, éspedig:

d) ingó tulajdont, melynek maradék értéke kevesebb mint 1659,69 €.7/

3. A 10. cikkely 1. bekezdését ki kell hagyni és új hangzással helyettesíteni:

(3) Arról, hogy melyik ingó tulajdon fölösleges vagy szükségtelen, a városi tulajdon
gondnoka a következő képpen határoz:

a) a város polgármestere, a felszámolandó városi tulajdon megítélésére kijelölt bizottság ajánlása alapján,
1. ha a város gondnoksága alá tartozó ingó tulajdonról van szó és annak egységes maradék értéke nem haladja meg a 3 319,39 € összeget,
2. ha a városi üzemek és szervek gondnoksága alá, illetve azoknak bérbe adott városi ingó tulajdonról van szó és annak egységes maradék értéke 1659,69 € és 3 319,39 € összeg között van

b) b) a város által kialakított és megszervezett szervezetek igazgatói, a felszámolandó városi tulajdon megítélésére kijelölt bizottság ajánlása alapján,
ha ingó tulajdonról van szó 1659,69 € összegű egységes maradék értékkel,

c) a városi képviselőtestület
ha ingó tulajdonról van szó 3 319,39 € összegű egységes maradék értékkel.

4. A 11. cikkely – a Városi Képviselőtestület szövegében az a) betű 10. és 11. pontjai valamint a b) betű 2. és 3. pontjai a következő képpen változnak:

Városi Képviselőtestület
a) jóváhagyja:
10. a város keresletének csökkentését illetve elengedését 3 319,39 € öszegen felül egy adós esetében, kivéve az adóügyi keresleteket és hátralékokat, amelyeket a Tt. 511/1992 számú Adótörvény értelmében, annak érvényes hangzásában,
11. a nem adóügyi keresletek és hátralékok elengedését illetve csökkentését 3 319,39 € összegen felül egy adós esetében, ha a városi szervezet által vezetett nem adóügyi keresletről vagy hátralékról van szó, melyet a város alapított vagy szervezett meg, ha a keresletek és a tulajdonjog a gondnokság alá adott tulajdon kezelésének végrehajtása alatt keletkeztek.

b) határozatot hoz:
2. az ingó városi tulajdon fölöslegességéről és szükségtelenségéről, amelyet a város az SZK tulajdonából szerzett és amely a nevelési-oktatási folyamatot szolgálja a művelődés keretén belül és a velük szorosan kapcsolatos tevékenységekre szolgálnak, azok maradék értéke meghaladja a 3 319,39 € összeget.12/

3. a fölösleges ingó tulajdon további kezeléséről, ha annak maradék értéke meghaladja a 3 319,39 € összeget.

5. A 11. cikkely – a Város polgármestere szövegében az a) betű 2. pontja valamint a b) betű 1, 2. és 3. pontjai a következő képpen változnak:

A város polgármestere
a) jóváhagyja:
2. nem adóügyi keresletek elengedését vagy csökkentését 3 319,39 € összegig,

b) határozatot hoz:

1. az SZK tulajdonából szerzett vagyonról, amely a nevelési-oktatási folyamatot szolgálja a művelődés keretén belül és a velük szorosan kapcsolatos tevékenységekre szolgálnak, ha a tulajdon maradék értéke kevesebb mint 3 319,39 €,

2. az adókeresletek és hátralékok elengedéséről, amelyeket a Tt. 511/1992 számú, az adóról, az adóhátralékokról és a területi pénzügyi szervezetek változásáról szóló törvény érvényes hangzásában a fizikai személyeknél - nem vállalkozóknál egész összegben, a jogi személyeknél – vállalkozóknál 3 319,39 € összegig,

4. a fölösleges városi tulajdon további kezeléséről, ha annak maradék értéke meghaladja a
3 319,39 € összeget.
6. A 12. cikkelyben 6. bekezdés f) pontját és a 8. bekezdést ki kell hagyni és új hangzással helyettesíteni:

(6) A város és a város által megalakpított szervezetek végérvényesen elengedhetik a keresletek behajtását, ha:

f) olyan keresletről van szó, amely nem haladja meg az 3 319,39 € összeget és a kereslet behajtásának költségei meghaladnák a kereslet összegét.

(8) A város által megalapított szervezet keresletének elengedédéről 3 319,39 € összegig a szervezet igazgatója dönt, mielőtt megtárgyalta az ügyet a pénzügyi bizottságban és a Városi Tanácsban.

7. A 13. cikkelyben 2. bekezdés b) pontját, a 3. bekezdés e) pontját, a 4. bekezdést, az 5. bekezdést, a 6. bekezdést és a 7. bekezdést ki kell hagyni és új hangzással helyettesíteni:

(2) Az építkezési objektumokhoz tartozó csatlakozókat el lehet helyezni a városi tulajdon
területén a következő képpen:

c) ha a csatlakozó kiépítése hatással lesz és értékteleníti a földterület kihasználását a jövőben, fizetéses, időben nem korlátolt tárgyi teher kialakítását kell eszközölni a hálózat tulajdonosának javára. A tárgyi teherért járó összeg a csatlakozó hosszúságától függően van megállapítva - 3 319,39 €/bm. A kérvények felülvizsgálatánál az 1. bekezdés a-c) pontjaiban feltüntetett folyamat érvényes.

(3) Vízmérő, kanalizációs és telekomunikációs aknákat el lehet helyezni a város
tulajdonában lévő területeken:

e) ha a lakási építkezéseknél aknákat építenek ki és az építkező fizikai személy – vállalkozó vagy jogi személy és a nem lakási építkezésekhez fizetéstérítéses, időben nem korlátozott tárgyi terhet kell kialakítani az építkezés tulajdonosa javára. A tárgyi teherért járó fizetés a következő képpen van megállapítva:
165,97 €/darab – új akna kiépítésére,
331,93 € /darab – a már meglévő akna elismerésére.
A kérelmezés megoldásánál a 3. bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt eljárásokat kell
alkalmazni.

(4) Technológiai eszközök tárolására szolgáló szekrényeket a város tulajdonában lévő
területeken csak olyan esetekben lehetséges elhelyezni, ha azokat nem lehet elhelyezni az építkező területén. Az ilyen területekre fizetéstérítéses, időben nem korlátolt tárgyi teher lesz bevezetve az építkezés tulajdonosa javára. A tárgyi teherért járó fizetést a következő képpen kell megállapítani:
99,58 €/darab - új akna kiépítésére,
165,97 €/darab - a már meglévő akna elismerésére.

(5) Az információs hálózat csatlakozásait a város tulajdonában lévő területeken úgy lehet
elhelyezni, hogy ezekre a területekre fizetéstérítéses, időben nem korlátolt tárgyi teher lesz bevezetve a hálózat tulajdonosa javára, éspedig olyan feltétellel, hogy 1 darab védőszekrény a város részére lesz elhelyezve későbbi kihasználásra. A tárgyi teherért járó fizetés:
165,97 €/bm a központi városi zónán kívül és 165,97 €/bm a központi városi zónában.
A hálózat hosszát a tervdokumentáció alapján kell megállapítani. A kérelem megoldásánál az 1. bekezdés a) – c) pontjai érvényesülnek. Ha a végrehajtás utáni tervdokumentáció alapján kiderül, hogy a csatlakozók hossza más, mint az eredeti, akkor a fizetés végleges összege a tárgyi teherért a megkötött szerződésben lesz belefoglalva.

(6) Védőszekrények elhelyezése egyéb építkezések végrehajtásánál a város tulajdonában
vagy használatában lévő területeken csak úgy lehet, hogy az ilyen területek használatáért az illetékes határozat alapján bérleti szerződés lesz megkötve meghatározott időre az építkezési-, területi terv- és közlekedési bizottság, valamint a Városi Tanács javaslatára
0,33 €/bm/év, illetve 0,66 €/bm/év a központi városi zónában.
A továbbiakban az 5. bekezdés előírásai alapján kell eljárni.

(7) A hálózati elosztók ideiglenes megengedésénél a vezetékek elhelyezésére a közvilágítási oszlopokon (maximálisan 2 évre) a hálózat kezelője mindaddig, míg a hálózatot el nem helyezik a földbe, a közvilágítási oszlopok használatáért a következő illetéket fogja fizetni:
1. év : 33,19 €/darab
2. év : 99,58 €/darab.

8. A 16. cikkelyben 2. bekezdés a) és b) pontját ki kell hagyni és új hangzással kell helyettesíteni:

(1) A városi tulajdonban keletkezett károk megoldásáról a Kárelhárító bizottság
javaslata lapján határozatot hoz:

a) a város polgármestere, ha városi tulajdonba keletkezett kár értéke nem haladja meg
a 1659,69 € maradék értéket,
b) a városi képviselőtestület, ha városi tulajdonba keletkezett kár értéke meghaladja
a 1659,69 € maradék értéket.

15. cikkely
Befejező rendelkezések

Ezt az általános érvényű városi rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2008. december 16-án a 171/2008-MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja 2009. január 1.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

Verzia pre tlač vzn96m.pdf vzn96m.pdf (78.5 kB)

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal