Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a Rimaszombat Város alapítási hatáskörében lévő alapiskolák 1. osztályába való beiratásról

Účinnos: 23.3.2009

Rimaszombat város 98/2009 számú
általános érvényű rendelete a Rimaszombat Város alapítási hatáskörében lévő alapiskolák
1. osztályába való beiratásról

 

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a 2. bekezdése és a 11. § 4. bekezdése g/ pontja értelmében, a későbbi előírások hangzásában és az SZK NT Rendelete a T.t.596/2003 számú törvénye, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatokban és a későbbi törvényváltozások és kiegészítések alapján és az SZK NT Renedelet a T.t. 245/2008 számú, a nevelésről és művelődésről szóló törvénye (Iskolai Törvény), a későbbi előírások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet.


1. cikkely
Bevezető rendelkezések

(1) Ez az általános érvényű városi rendelet meghatározza a beiratkozás helyét és időpontját a
gyermek kötelező iskolalátogatásának teljesítésére vonatkozóan az alapiskolákba, melyek Rimaszombat Város alapítási hatáskörében vannak.

2. cikkely
Alapvető rendelkezések

(1) A kötelező iskolalátogatás teljesítése az alapiskolákra, a középiskolákra és a speciális nevelési-művelődési igényt nyújtó iskolákra vonatkozik.

(2) A gyermek törvényes képviselője köteles a gyermeket kötelező iskolalátogatás teljesítésére beiratni az alapiskolába (a továbbiakban csak „beiratás“).


3. cikkely

Közös rendelkezések
A biratás helye és időpontja

(1) Rimaszombat Város határozza meg a beiratás helyét és időpontját a gyermek kötelező iskolalátogatás teljesítésére a következő képpen:
(2)

A beiratás helye
A beiratás időpontja
P. Dobšinský Alapiskola,
Dobšinský u. 1744, Rimaszombat Az első szerda az illetékes év februárjában
P. K. Hostinský Alapiskola,
Szövetkezeti u. 835, Rimaszombat Az első szerda az illetékes év februárjában
Š. M. Daxner Alapiskola,
Dr. V. Clementis u. 13, Rimaszombat Az első szerda az illetékes év februárjában
Tompa M. Alapiskola
Šrobár u. 12, Rimaszombat Az első szerda az illetékes év februárjában
Alapiskola és Óvoda,
Dúsai út 11/1054, Rimaszombat Az első szerda az illetékes év februárjában


4. cikkely
Befejező rendelkezések

(1) Az alapiskolák igazgatói ennek az áltlános érvényű városi rendeletnek az értelmében
közlik a nyilvánossággal a beiratkozás időpontját, helyét és idejét. A nyilvánosság értesítése szokásos módon a nyilvánosságnak hozzáférhető helyen, internet oldalon és a helyi sajtó lapjain történik. A beiratás az egyes alapiskolák kijelölt helyiségeiben zajlik le.

(2) Ennek az általános érvényű rendeletnek a betartásáért Rimaszombat Város alapítási
hatáskörében lévő alapiskolák igazgatói felelősek.

(3) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2009. március 3-án hagyta jóvá a 16/2009-MsZ számú határozatával.

(4) Érvenybe lépésének határideje kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

 

 

 

 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal