Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a gondozási szolgáltatások nyújtásáról és a nyújtott gondozási szolgáltatásokért járó illeték megállapításának módjáról

Účinnos: 24.3.2009

Rimaszombat város 99/2009 számú
általános érvényű rendelete,
a gondozási szolgáltatások nyújtásáról és a nyújtott gondozási szolgáltatásokért járó illeték megállapításának módjáról


Rimaszombat város, a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-ának 1. bekezdése értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában, a T.t. 448/2008 számú, a szociális kisegítésről szóló törvény és a T.t. 455/1991 számú a vállalkozási tevékenységről szóló törvény alapján, annak kiegészítése és változása későbbi hangzásában
kiadja
ezt az általános érvényű rendeletet.

 

1. cikkely

Alapvető rendelkezések
Ez az általános érvényű városi rendelet (a tobábbiakban csak „rendelet“) a T.t. 448/2008 számú, a szociális szolgáltatásokról szóló törvénye értelmében, meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján Rimaszombat Város önkormányzati hatáskörén belül szociális szolgáltatásokat biztosít polgárok részére, akik szociális szolgáltatásra szolulnak és megállapítja a szociális szolgáltatásért járó illeték összegét.


2. cikkely

Gondozási szolgáltatás
Személyek köre, akik részére szociális szolgáltatást nyújtanak


(1) A gondozási szolgáltatás a szociális szolgáltatás egyik formája, mint a szociális rászorultság megoldásának egyik speciális tevékenysége (szociális szolgáltatás a terepen).

(2) A gondozási szolgáltatás szociális szolgáltatás fizikai személy részére – állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel, aki:
a) más fizikai személy segítségére szorul és a rászorultsága legalább a II. fokozatot éri el sajátos előírások értelmében1
b) segítségre szorul az önellátási tevékenység, a saját háztartásának vezetése és az alapvető szociális tevékenység végrehajtásánál sajátos előírások értelmében1
1/ a T.t. 448/2008 számú, a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 3. számú melléklete
(3) Gondozási szolgáltatást nem lehet olyan személynek nyújtani:
a) akinek egész évi tartózkodású szociális szolgáltatást nyújtanak,
b) aki gondozásban részesül fizikai személy által, aki pénzbeli illetéket kap a gondozásért sajátos előírások alapján2,
c) aki pénzbeli illetéket kap személyes segédkezésért sajátos előírások alapján3
d) aki vesztegzár alatt van, fertőző betegség terjesztésének gyanújával és ilyen betegségben szenved.

(4) A gondozási szolgáltatás a gondozott háztartásában történik a hét munkanapjain a szokásos munkaidőben, hacsak a gondozó és a gondozott nem egyeznek meg másképp.


3. cikkely
Véleményező tevékenység

Az orvosi és szociális vélemény alapján a város véleményt ad ki a gondozási szolgáltatás nyújtásáról, amely tartalmazza:

a/ a fizikai személy rászorultásgának fokát más személy segítségére,
b/ súlyos testi sérült vagy kedvezőtlen egészségi állapotban lévő fizikai személy hátrányosságát személyes ellátás területén, saját háztartásáról való gondoskodás és alapvető szociális tevékenységek végrehajtásánál,
c/ a szociális gondoskodás fajtájának javaslatát,
d/ a személy egészségi állapota újravéleményezésének időpontját.

(1) Orvosi véleményezést a fizikai személy gondozási szolgáltatás nyújtásának
szükséglete céljából orvos adhat ki a várossal megkötött szerződés alapján (a továbbiakban csak véleményező orvos).

(2) Szociális véleményezést a fizikai személy gondozási szolgáltatás nyújtásának
szükséglete céljából a város szociális dolgozója adhat.

4. cikkely
A gondozási szolgáltatásért járó illeték meghatározásának módja

(1) A godozási szolgáltatás előnyösen a gondozott lakásában történik és a város gondozási szolgáltatás nyújtásának közvetítésével is végrehajtható.
(2) Gondozási szolgáltatás keretén belül tevékenységet végrehajtása sajátos előírások alapján történik és ezen általános érvényű rendelet 2. melléklete alapján, valamint a tevékenység terjedelmét a szociális véleményező tevékenység alapján a város állapítja meg órákban kifejezve. Az önellátó tevékyenység minimális terjedelme nem lehet kisebb, mint a véleményezett fizikai személy rászorultsági mértékének terjedelme sajátos előírások1 alapján.
(3) A gondozási szolgáltatás a rászorult fizikai személynél írásban leadott kérvény alapján történik, mellyel kéri a rászorultság véleményezését, ennek tartalmaznia kell:
a/ a polgár keresztnevét, családnevét, családi állapotát, állampolgárságát,
b/ a nyújtandó szociális gondozás fajtáját.
A szociális szolgáltatásra rászorulás véleményezése alapján adják ki a határozatot a gondozási szolgáltatás nyújtásáról.

(4) Ha a fizikai személy, tekintettel egészségi állapotára önmaga nem tudja beadni a kérvényt a gondozási szolgáltatás nyújtására, akkor az ő nevében és az ő írásbeli beleegyezésével a kérvényt más fizikai személy is beadhatja.

(5) Ha a polgárnak szüksége van gondozási szolgáltatás nyújtására, akkor köteles a városnak kérvényt benyújtani szerződés megírásáról a gondozási szolgáltatás nyújtására, melynek tartalmaznia kell:
A/ a fizikai személy nevét, születésének dátumát és tartózkodási helyét,
B/ a szociális szolgáltatás fajtáját,
c/ igazolást a jövedelméről,
d/ igazolásokat vagyoni helyzetéről,
e/ a gondozási szolgáltatás nyújtásának kezdési időpontját és a gondozási szolgáltatás nyújtásának idejét,
f/ egyéb igazolásokat, melyek a szerződés megkötésének alapját képezik.
A kérvényhez mellékelni kell a jogilag érvényes határozatot a gondozási szolgáltatásra rászorultságról.

5. cikkely
Szerződés a gondozási szolgáltatás nyújtásáról

1. A város gondozási szolgáltatást írásbeli, a gondozási szolgáltatásra rászorultságról szóló szerződés alapján nyújt.

2. Fizikai személy (a továbbiakban csak „befogadó“), aki igényli a gondozási szolgáltatás nyújtását, köteles írásbeli kérvényt beadni szerződés megkötésére a Rimaszombati Városi Hivatalba.

3. Ha változnak a feltételek, a szerződés tárgyát képezik, akkor ezeket a feltételeket a szerződés toldalékában kell feltüntetni, ha erről a szerződés felei megegyeznek.

4. A gondozási szolgáltatásra rászoruló személy bármikor, egyoldalúan felbonthatja a gondozási szolgáltatásról szóló szerződést az okok feltüntetése nálkül is. A felmondási határidő nem lehet 30 naptól hosszabb időszak.

5. A város egyoldalúan felbonthatja a gondozási szolgáltatásról szóló szerződést, ha:
a) a gondozási szolgáltatást befogadó személy súlyosan megsérti szerződésből adódó kötelességeit főleg azzal, hogy súlyosan megsérti a jó erkölcsöt és ezzel az állampolgári együttélést megsértik vagy nem fizeti meg a megegyezés alapján a gondozási szolgáltatásért járó fedezetet,
b) ha a gondozási szolgáltatást befogadó személynem köti meg a gondozási szolgáltatásról szóló szerződés mellékletét a 3. bekezdés alapján,
c) ha határozatot hoz a gondozási szolgáltatást befogadó személy rászorultságának megszűnéséről.

6. A szerződés egyoldalú felmondása esetében az 5. bekezdés alapján a város írásbeli felmondást kézbesít a gondozási szolgáltatás befogadójának ahol feltünteti a felmondás okát.

7. A befogadó részére a gondozási szolgáltatás nyújtásának megszakítása, kórházi ellátás vagy más esetekben, melyek több mint 30 napot vesznek igénybe, a gondozási szolgáltatás befogadója köteles írásban kérni a várost a szerződési feltételek megváltoztatására a gondozási szolgáltatási szerződésben kiegészítés formájában vagy megszüntetéssel.

8. A gondozási szolgáltatás befogadója köteles a városnak jelenteni a változásokat 8 napon belül, melyek meghatározóak a gondozási szolgáltatás nyújtása meghatározó feltételei és a változásokat jövedelem és a vagyoni helyzetben, melyek meghatározói a gondozási szolgáltatásért járó fedezet összegére vonatkozólag.


6. cikkely
A gondozási szolgáltatásért járó illeték összege

1. A gondozási szolgáltatásért járó havi illetéket a nélkülözhetetlen élettevékenységek keretén belül, a háztartásban elvégzett nélkülözhetetlen munkák és a társadalmi környezettel való kapcsolat biztosításának (az orvos vagy egészségügyi intézmény javaslatában feltüntetett) terjedelme alapján állapítják meg, ez 0,50 Eurot tesz ki óránként 22 ill. 30 kalendáriumi napra átszámítva egy hónapra.

2. A gondozási szolgáltatásért járó fedezet kifizetése után a szociális szolgáltatás befogadójának az életminimum 1,3-szorosának kell megmaradni havi jövedelemként egy felnőtt személy részére a T.t. 601/2003 számú, az életminimumról szóló törvény és egyéb törvények kiegészítése és változása alapján, a későbbi előírások hangzásában.

3. Ha a T. t. 448/2008 számú törvénye 73. §-ának 1-5 bekezdése a szociális szolgáltatás szociális szolgáltatás befogadója nem köteles a szociális szolgáltatásért vagy annak egy részéért illetéket fizetni, és ez a kötelezettség nem vonatkozik sem szülőkre sem gyermekekre és a szociális szolgáltatás befogadója meghal, akkor a szociális szolgáltatásért illetve annak egy részéért járó illeték Rimaszombat Város követelését alkotja, melyet az örökösödési eljárás alkalmával érvényesít.

4. A fizikai személyeknél a jövedelem megállapítása céljából ennek a rendeletnek az alapján fizikai személyeknek, akiket ezzel a személlyel közösen értékelnek, számítanak személyek sajátos előírások alapján.

5. A gondozási szolgáltatásért járó fedezetet a polgár a nyújtott szolgáltatás valóságos mértéke alapján fizeti a háztartásban végzett munkák, az alapvető szociális aktivitás és a felügyelet terén abban a kalendáriumi hónapban, amelyben a gondozási szolgáltatást nyújtották, legkésőbb a következő hónap 25. napján a város pénztárába, illetve banki átutalással a város számlájára.

6. A gondozási szolgáltatásért járó teljes illetéket lefelé kell kerekíteni a legkisebb euro centre.

7. cikkely
Általános rendelkezések

A gondozási szolgáltatásnál megfelelő mértékben érvényesülnek a következő törvények:
- a T.t. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény, a későbbi előírások hangzásában,
- a T.t. 448/2008 számú törvénye a szociális szolgáltatásokról, a későbbi előírások hangzásában,
- a T.gy. 71/1967 számú törvénye a hatósági eljárásokról, a későbbi előírások hangzásában,
- a T.t. 36/2005 számú törvénye a családról,
- a T.t. 601/2003 számú törvénye az életminimumról, a későbbi előírások hangzásában.

8. cikkely
Átmeneti rendelkezések

1. A fizikai személy, akinek gondozási szolgáltatásban részesül a 2008. December 31-ig érvényben lévő törvény alapján, erre a szolgáltatásra rászorultnak van tekintve mindaddig, amíg nem lép érvénybe a gondozási szolgáltatásra rászorulásról szóló határozat a 2009 január 1-jétől érvényes törvény értelmében., de legkésőbb 2010. december 31-ig.
2. A fizikai személy, aki gondozási szolgáltatást nyújt a 2009. január 1-jén életbe lépett törvény értelmében, köteles eleget tenni az elért műveltség feltételének, azaz vagy teljes középiskolai végzettsége van a gondozási szaktanulmányban vagy az egészségügyi gondoskodás szolgáltatásában, vagy akkreditált gondozási tanfolyamot végzett 220 órai terjedelemben 2011. december 31-ig.
3. Rimaszombat Város saját kezdeményezésre intézkedést hoz a fizikai személy rászorultsági fokának újraértékelése tárgyában, aki más fizikai személy segítségére szorul, éspedig fokozatosan 2009. március 1-jétől 2010. szeptember 30-áig tartó időszakban.

9. cikkely
Befejező rendelkezések

1. A Rimaszombat által kiadott határozat ellen a gondozási szolgáltatás
tárgyában a Besztercebányai Kerületi Bíróság a fellebbezési szerv.

2. Ellenőrzési tevékenységet a gondozási szolgáltatás és a gondozási
szolgáltatásért járó fedezet tárgyában az általános érvényű városi rendelet értelmében Rimaszombat Város területén a város főellenőre végezhet az érvényes előírások alapján.

3. Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi
Képviselőtestület 2009. március 3-án tartott ülésén a 17/2009 számú határozatával hagyta jóvá.

4. Hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15. nappal
kezdődik.


 

MUDr. Štefan Cifruš, MPM
a város polgármestere


 Rimaszombat város a gondozási szolgálat nyújtásáról és a gondozási segély megállapításáról szóló 99/2009 számú általános érvényű rendeletének változása
 


Rimaszombat város a gondozási szolgálat nyújtásáról és a gondozási segély megállapításáról szóló 99/2009 számú általános érvényű rendelete az alábbi módon változik.

1. A 8. cikkelyben a bevezető rendelkezések 1. és 3. számú pontja érvényét vesztette
2. A 2. számú pont a számozás változtatása nélkül érvényben marad

A változás jogerőre lépése után a 63/2003 számú a gondozási szolgálat nyújtásáról és a gondozási segély megállapításáról szóló általános érvényű rendelet hatályát veszti.

Ezen változás a városi képviselő-testület 2011. január 21.-én kelt 11/2011 számú határozatával lett elfogadva, jogerőre kiherdetése utáni 15. nap után emelkedik.

 

 

 

JUDr. Jozef Šimko
polgármester
 

 

 

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal