Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amely meghatározza Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részeit - 2. számú változások és kiegészítések

Účinnos: 14.7.2009


Rimaszombat város 100/2009 számú
általános érvényű rendelete, amely meghatározza
Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részeit
- 2. számú változások és kiegészítések

Rimaszombat Város Képviselőtestülete a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdésének és a 11. §-a 4. bekezdésének g/ betűje alapján a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a Tgy. 50/1976 számú, a területi tervezésről és az építkezési rendről (Építkezési Törvény) szóló törvény 27. §-ának 3. bekezdése értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet:

1. cikkely

1. A rendelet meghatározza Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának kötelező részeit – 2. számú változások és kiegészítések. A javaslat térbeli meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza (Rimaszombat Város Területi tervének grafikai része – változások és kiegészítések).
2. A terület térbeli felosztásának alapelvei és a terület működési kihasználásának határai a terület kötelező működési és területi regulatíváiban vannak meghatározva és Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részét alkotják, a változások és kiegészítések részben és a 2. számú mellékletben vannak felsorolva.

2. cikkely

Rimaszombat Város jóváhagyott Területi tervének – változásai és kiegészítései –
dokumentációja a rimaszombati Városi Hivatalban van elhelyezve és itt lehet azt megtekinteni.

3. cikkely

Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2009.június 29.-én a 76/2009 számú határozatával hagyta jóvá.
Hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.

 

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖTELEZŐ RÉSZ
a) a terület térbeli meghatározásának és működési
kihasználásának alapelvei és regulatívái – működési és térbeli homogén egységek


• A terület térbeli elhelyezésének regulatívái
2. számú körzet - A dohánygyárnál, a Rozsnyói utca, legnagyobb részt lalásra szolgáló területek, a polyfunciós épületek nagassága nem haladja meg a 33 m-t a földfelszínen

b) a megengedő, korlátozó és kizáró feltételek meghatározása az egyes területek
kihasználására és a kihasználás mértékére, az egyes területek kihasználás
regulációjának meghatározása az általánosan érthető legendán

• Városi lakások lakótömbökben – LT
Kizárólag városi lakásra lakótömbökben szolgál.

Megengedettek:
- lakótömbök, lakások nem lakási szolgáltatású objektumokban,
- önálló vagy lakástömbökbe integrált garázsok.

Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei,
- városon túli hatáskörű nyilvános, célirányú és technikai berendezések,
- városon túli hatáskörű sport és üdülési berendezések.

• Városi lakások családi házakban – CsL
Kizárólag városi lakási célokra szolgál családi házakban.

Megengedettek:
- családi házak,
- garázsok a családi házakban vagy önállóan a saját családi ház területén felépítve.

Korlátozottak:
- kisebb üzletek, nyilvános étkrzés létesítményei,kisebb elszállásolási létesítmények (20 fekvőhely).

Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei,
- városon túli hatáskörű nyilvános, célirányú és technikai berendezések,
- városon túli hatáskörű sport és üdülési berendezések.

• Vidéki lakások – VL,
Kizárólag vidéki jellegű lakásra szolgál családi házakban.

Megengedettek:
- családi házak zöldséges kertekkel és háziállatok tenyésztésével,
- kiskereskedelmi berendezések, nyilvános étkezési berendezések, kisméretű elszállásolási építmények (20 férőhelyig),
- nem zavaró jellegű szolgáltatások és üzemek,
- egyházi, kulturális, szociális, egészségügyi és sportlétesítmények,
- garázsok a családi házakban vagy önállóan a saját családi ház területén felépítve.

Korlátozottak:
- üdülésre felhasznált családi házak.

Tilosak:
- ipari termelést szolgáló berendezések.

• Kevert központi – KK
Városi és városon túli jellegű nyilvános és célirányú berendezések elhelyezésére szolgát.

Megengedettek a következő berendezések:
- közigazgatási, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális és művelődési,
- nyilvános étkezdék, időszakos elszállásolás, idegenforgalom,
- egészségügyi és szociális szolgáltatások,
- parkolásra és autók leállítására szolgáló berendezések.

Korlátozottak:
- lakások nem lakási célokat szolgáló épületekben.

Tilosak az:
- ipari és mezőgazdasági termelést szolgáló berendezések,
- sport és üdülést szolgáló berendezések.

• Kevert városi – KV
Nagyrészt lakási célokra szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- lakási épületek,
- kereskedelem és szolgáltatások, nyilvános étkezdék és ideiglenes elszállásolás,
- egyházi, kulturális, szociális, egészségügyi és sport létesítmények,
- nem zavaró jellegű kisipari termelés berendezései,
- személyautók garázsolására és leállítására szolgáló berendezések,
- a megadott térség technikai és közlekedési szolgáltatásainak berendezései.

Tilosak:
- nagyüzemi termelés és raktárak berendezései.

• A polgári felszerelés területének alapelvei és regulatívái
Változatlanok

c) Alapszabályok és regulatívák a terület nyilvános közlekedése és technikai
felszerelése létesítményeinek elhelyezésére

• közúti hálózat
- a területeket rákapcsolni a gyűjtő- és helyi rendelkezésű közutakra,
- az új belső rendelkezésű közutak – HK, a C3-as működési osztályúak lesznek a motorgépkocsi közlekedésre és a D-1-es működési osztályúak nyugalmi útvonalak lesznek a gyalogjárók részére
- a motorgépkocsik parkolása és garászolása csak saját területen lehet
- a motorgépkocsik leállítása a kijelölt területeken a közterületek kivételével.


• vízvezeték hálózat
- az ivóvíz ellátás a közös vízvezetékből lesz biztosítva a városi vízhálózat kiszélesítésével


d) A kultúrtörténeti emlékek megőrzésére, a természeti források védelmére és
felhasználására, a természet és tájalakítás védelmére, az ökológiai stabilitás
megteremtésére és megtartására – beleértve a zöldövezeti területeket – vonatkozó
alapszabályok és regulatívák

• a kultúrtörténeti értékek megőrzése érdekében a T.t. 49/2002 számú, a műemlékekről szóló törvénye alapján kell eljárni, a törvény későbbi előírásainak hangzásában,
• az adott területen természeti források találhatók, amelyeket szükséges megőrizni,
• a természet és táj védelmére érvényes a védelem első foka,
• rermelési létesítmények keretén belül kialakítani és betartani a zöldövezeteket. A terület minimálisan 20 %-át a zöldövezet területének kialakítani.

e) Az életkörülményekről való gondoskodás alapszabályai és regulatívái

- kistermelési építmények negatív hatása Rimaszombat város életkörülményeire, főleg a káros légkörszennyezés, zaj, meleg, rázódások, vibrációk, por, bűz, vizek és közúti szennyezések és az épületek beárnyékolása, mindezek nem léphetik túl az illetékes előírásokat
- az építmények üzemeltetői és tulajdonosai és a bennük elhelyezett gépek és berendezések, amelyek a zaj és a vibráció okozói, kötelesek technikai, szervezési és egyéb rendelkezésekkel biztosítani, hogy a zaj ne haladja meg a higiéniai előírásokkal megállapított higiéniai limitet a külső területekre, a lakási épületekre és a polgári felszerelések építményeit és hogy a vibráció nagymértékű átvitelát megakadályozzák a fizikai személyekre
- a külső zaj, por és bűz elleni védelem biztosításánál elsősorban urbanisztikai rendeleteket kell alkalmazni.

• hulladékok

- a termelési és raktárépületek, melyek üzemeltetésénél hulladék keletkezik, meg kell oldani a hulladék kezelését (a hulladék begyűjtése, szállítása, felértékelése és a hulladék megsemmisítése, beleértve a gondosságot a megsemmisítés helyéről is) sajátos előírásokat kell betartani: Hulladékgazdasági program. A hulladék kezelésének helyiségeit és létesítményeit az egészség és az életkörülmények követelményeivel összhangban kell elhelyezni,
- a hulladékok, amelyek a kistermelés területén közvetlenül a termelési tevékenység végrehajtásánál keletkeznek, egyes szubjektumok tevékenységük keretén belül technológiai feltételek mellett fogják felértékelni, esetleg az így fel nem használt hulladékot felajánlják más feldolgozónak értékelésre. Ha nem lehetséges vagy nem lesz célszerű a hulladék felértékelése, biztosítják annak megsemmisítését saját hatáskörük keretén belül vagy azokat átadják a hulladék kezelésével jogosult személynek a hulladékről szóló törvény értelmében. A községi hulladék kezelését a város általános érvényű rendelete írja elő.

• vízvédelem

- A változásokra és kiegészítésekre meghatározott területeken nem találhatók földfelszíni vagy földalatti vizek amelyek sokoldalú védelmet kívánnának az SZNT 364/2004 számú, avizekről szóló törvény alapján.


g) A község beépített területének meghatározása
Változatlanok

h) A védőövezetek és a védett területek meghatározása sajátos előírások alapján
Változatlanok

i) Közjóléti épületek területei, a felosztás vagy egyesítés területei, lebontási
területek és táj védett részei

Közjóléti épületek területei a következők:

- helyi kiszolgáló közutak, C3-as működési osztályúak,
- kiszolgáló nyugalmi közutak, D1-es működési osztályúak,
- a szétágazó vízvezeték hálózat,
- a szennyvízelvezető kanalizációs hálózat,
- a gázcsatlakozások és gázvezetékhálózat,
- a villanyenergia kábeles csatlakozása és az elektromos hálózat
- a trafóállomások
- az optikai transporthálózat csatlakozása
Lebontási területek és tájvédelmi területek az adott térségben nem találhatók.

j) Határozat, hogy a község melyik részére szükséges biztosítani és jóváhagyni a
zóna területi tervét

- a kistermelés területén (Iskola utca) szükséges biztosítani és jóváhagyni a zóna területi tervét.

k) Közjóléti épületek jegyzéke

1. helyi kiszolgáló közutak, C3-as működési osztályúak,
2. kiszolgáló nyugalmi közutak, D1-es működési osztályúak,
3. a szétágazó vízvezeték hálózat,
4. a szennyvízelvezető kanalizációs hálózat,
5 a gázcsatlakozások és gázvezetékhálózat,
6. a villanyenergia kábeles csatlakozása és az elektromos hálózat,
7. az optikai transporthálózat csatlakozása.

l) A kötelező részek vázlata és a közjóléti épületek

A megoldások kötelező részei és a közjóléti épületek terve a tervdokumentáció grafikai részében van ábrázolva, a következő képpen:
- a közúti közlekedésű területek működési kihasználása – 3.2. számú rajz.

 

 

ma 2019.04.23 van

ma Vojtech névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal