Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amellyel kihirdetésre kerül a rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének kötelező érvényű része

Účinnos: 20.3.2010

A város 104/2010 számú általános érvényű rendelete, amellyel kihirdetésre kerül a rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének kötelező érvényű része

Rimaszombat város képviselő-testülete a 369/1990 számú közigazgatási törvény 6.§ 1. bekezdésével, 11. § 4. bekezdésének g.) betűjével és az 50/1976 számú építkezési törvény 27.§ 3. bekezdésével összhangban kiadja ezen általános érvényű rendelkezését:
1. cikkely
1. Kihirdetésre kerül a rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének kötelező érvényű része. A zóna területe a 2. számú mellékletben (2. számú lekicsinyített rajzlap – Komplex urbanisztikai terv – a rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének grafikai részéből) van dokumentálva.
2. A rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének kötelező érvényű része pontosan meghatározza az egyes funkcionálisan és területileg homogén egységek és az egyes telkek szabályozási elveit, figyelembe véve az egyes épületek elhelyezésének körülményeit, amelyek meghatározzák a zóna területe felhasználásának módját és elősegítik, korlátozzák, vagy kizárják azok elhelyezését az adott telken. Az 1. számú mellékletben található kötelező érvényű rész az alábbiakat tartalmazza:
A. Telkek és épületek térbeli elrendezésének és funkcionális felhasználásának szabályozása.
B. A nyilvános közlekedési és műszaki szolgáltatások elhelyezésének szabályozása.
C. Az egyes területeken és telkeken az épületek elhelyezésének szabályozása a beépítési körülmények meghatározásával.
D. Az épületek elengedhetetlen felszereléseinek meghatározása.
E. Az épületeknek az őket övező városvédelmi körzetekbe és az épített és természetes környezetbe való integrációjának szabályozása.
F. Azon épületek meghatározása, amelyeknél nincs szükség építési engedélyre.
G. A telkek felosztásának és egyesítésének során érvényes követelmények
H. A közérdekű épületek telkei és a zóna beépített részében található szanálásra szolgáló telkek
I. A közérdekű építmények jegyzéke
J. A megoldás kötelező érvényű részeinek és a közérdekű épületeinek a sémája.

2. cikkely
A rimaszombati sport és szabadidő zóna elfogadott területfejlesztési tervének dokumentációja a következő hivatalokban van elhelyezve:
1 példányban a Rimaszombati Városi hivatalban
1 példányban a Rimaszombati Városi hivatal mellett található Építésügyi hivatalban
1 példányban a Besztercebányai kerületi Építésügyi hivatalban

3. cikkely
Rimaszombat város általános érvényű rendelkezését a Rimaszombati városi képviselő-testület 2010. március 3.-án fogadta el 17/2010-es számú határozatával és jogerőre a kihirdetése utáni 15.-ik napon emelkedik.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének kötelező érvényű része.
2. számú melléklet: 2. számú lekicsinyített rajzlap – Komplex urbanisztikai terv – a rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének grafikai részéből

 

 


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere


Rimaszombat város .../2010 számú általános érvényű rendeletének
1. számú melléklet

A rimaszombati sport és szabadidő zóna területfejlesztési tervének kötelező érvényű része
A. telkek és épületek térbeli elrendezésének és funkcionális felhasználásának szabályozása
A zónán belül a telkek funkcionális felhasználásának szabályozása során kötelező érvényű a kilences számú terv – A működési szabályozás terve. Ezzel összhangban a kezelt övezetben csak olyan objektumokat és berendezéseket szabad elhelyezni, amelyek funkciója megerősíti és segíti a zóna sport és szabadidő jellegének fejlődését. A területet jelentős sport és szabadidős funkcióval rendelkező helyként kell fejleszteni. Az egyes tervezett objektumok és berendezések elhelyezkedése, figyelembe véve azok felhasználását, megfelelő területi és műszaki feltételeket kell, hogy biztosítson a terület forgalmi rendszerének kialakításához.

A 01. számú szabályozási egység - Az amfiteátrumot övező tér
• közlekedés-üzemeltetési és szervezési elrendezés
‐ a jelenlegi sorgarázsok megszüntetése
‐ az amfiteátrum bekapcsolása a terület gyalogos útvonalaiba, az objektum többfunkciós kihasználása, bekapcsolása a sport és szabadidő övezetbe a kerítés lebontásával
• funkcionális kihasználás (terület típusa) - kevert városi övezet
Megfelelő funkciók
‐ magasabb szintű lakossági szolgáltatások
‐ parkolók
Megengedett funkciók
 adminisztratív jellegű épületek
Nem megengedett funkciók
 gyártási tevékenység, raktározás
 garázsok
 minden olyan tevékenység, amely negatívan befolyásolja a környezetet

A 02. számú szabályozási egység – A Strandfürdő övezete
• közlekedés-üzemeltetési és szervezési elrendezés
⁃ a gépjárművek parkoló területeinek elrendezése és megerősítése
⁃ a strandfürdő külső medencéinek felépítése a megfelelő szolgáltatások létrehozásával
⁃ a tó felszíni használatának csak a strandfürdő vendégei általi csónakközlekedésre való redukálása
⁃ az úgynevezett malomcsatorna csőben történő elvezetése, amely megszünteti a terület számára jelentett akadályt
• funkcionális kihasználás (terület típusa) - kevert városi övezet
Megfelelő funkciók
‐ magasabb szintű lakossági szolgáltatások
‐ parkolók
Megengedett funkciók
‐ vendéglátó szolgáltatások
Nem megengedett funkciók
‐ gyártás, raktározás
‐ garázsok
‐ az összes környezetre káros tevékenység

A 03 .számú szabályozási egység – a városi park területe I
• közlekedés-üzemeltetési és szervezési elrendezés
­ a gyalogos útvonalak és a pihenő zónák rendszerének befejezése
• funkcionális kihasználás (terület típusa) - zöld terület
Megfelelő funkciók
­ park
Nem megfelelő funkciók
­ gyártás, raktározás
­ garázsok
‐ az összes környezetre káros tevékenység

A 04 .számú szabályozási egység -a városi park területe II.
• közlekedés-üzemeltetési és szervezési elrendezés
­ a gyalogos útvonalak és a pihenő zónák rendszerének befejezése
­ a közlekedési és parkolási rendszer befejezése
­ az úgynevezett malom csatorna csőben történő elvezetése, amely megszünteti a terület számára jelentett akadályt
• funkcionális kihasználás (terület típusa) - zöld terület
Megfelelő funkciók
­ park
Nem megfelelő funkciók
­ gyártás, raktározás
­ garázsok
‐ az összes környezetre káros tevékenység
A 05. számú szabályozási egység - a futballstadion területe
• közlekedés-üzemeltetési és szervezési elrendezés
­ a gépkocsik és autóbuszok parkolására szolgáló területek elrendezése és befejezése
­ a futballstadion területén lévő új edzőpálya és tribünök felépítése, a futballklub épületének, az A tribünnek rekonstrukciója és kibővítése
­ a futballklub előterében a többfunkciós pályák felépítése
­ a Városi Közterület-fenntartó Vállalat épületének áthelyezése, a használható irodaház rekonstrukciója és kibővítése
­ a Park Szálló rekonstrukciója és befejezése
• funkcionális kihasználás (terület típusa) - kevert városi övezet
Megfelelő funkciók
‐ magasabb szintű lakossági szolgáltatások
‐ parkolók
Megengedett funkciók
‐ vendéglátó szolgáltatások
Nem megengedett funkciók
‐ gyártás, raktározás
‐ garázsok
‐ az összes környezetre káros tevékenység
A 06. számú szabályozási egység -a Sportközpont területe
• közlekedés-üzemeltetési és szervezési elrendezés
­ a közlekedés rendszerének befejezése
­ a gépkocsik parkolására szolgáló területek felépítése
­ a bmx játszótér és sport – pihenő központ felépítése
­ a közterület fenntartó vállalat udvarának áthelyezése
­ lakossági szolgáltatásokat biztosító lakóház felépítése
­ a tornaterem kibővítése a befogadóképesség növelése érdekében
• funkcionális kihasználás (terület típusa) - kevert városi övezet
Megfelelő funkciók
‐ magasabb szintű lakossági szolgáltatások
‐ parkolók
‐ lakóházak
Megengedett funkciók
‐ vendéglátó szolgáltatások
Nem megengedett funkciók
‐ gyártás, raktározás
‐ garázsok
‐ az összes környezetre káros tevékenység
A 07. számú szabályozási egység - a Téli stadion területe
• közlekedés-üzemeltetési és szervezési elrendezés
­ a közlekedés rendszerének befejezése
­ a gépkocsik parkolására szolgáló területek felépítése
­ a Téli stadion átépítése többfunkciós csarnokká
­ további sportlétesítmény létesítése – sport pihenő létesítmény a Rima partján található szabad területen
• funkcionális kihasználás (terület típusa) - kevert városi övezet
Megfelelő funkciók
‐ magasabb szintű lakossági szolgáltatások
‐ parkolók
Megengedett funkciók
‐ vendéglátó szolgáltatások
Nem megengedett funkciók
‐ gyártás, raktározás
‐ garázsok
‐ az összes környezetre káros tevékenység
A terület térbeli elrendezésének szabályozása

A terület térbeli elrendezésének kötelezően érvényű dokumentuma a 8-as számú – A terület térbeli szabályozásának terve

A kivitelezés során kötelező betartani az alábbiakat:
• - a szabályozási és építési vonalat
• - a maximálisan megengedett emeletek számát
• - a terület beépítettségi együtthatóját,
• - a beépítés módját
• - a tetővonal formáját
B. A nyilvános közlekedési és műszaki szolgáltatások elhelyezésének szabályozása
B 1. A nyilvános közlekedési szolgáltatások elhelyezésének szabályozása
1. Folyosó tartalékba hagyása a II/531 számú közút – Cukorgyári utca – MZ 21,5 /60 kategóriájú B1 gyűjtőúttá alakításához.
2. A L.Svoboda utca B2 MZ 14/50 kategóriájú gyűjtőút rekonstrukciója.
3. A közlekedési ellátottságot bebiztosítani C3 MO 8/40 vagy 7,5/40 kategóriájú bekötőutakkal illetve kielégíteni D1csendesített utakkal a gépjármű és a gyalogos közlekedés biztosítása mellett.
4. A zóna közepén C3 MO 8/40 kategóriájú kiszolgáló út kidolgozása.
5. A kiszolgáló útra rákötni a D1 csendesített utat.
6. A L. Svoboda utcáról megoldani az amfiteátrum bekötését a gépkocsik leállítása lehetőségének megoldásával az út és a tervezett parkoló között.
7. A keleti oldalról bebiztosítani kiszolgáló út segítségével a megközelítés lehetőségét a Sport utca MO 8/40 kategóriájú úttal való meghosszabbításával, ami B3 – Jánosík utca – útra van rákötve.
8. A közlekedési ellátottságot ellátó útvonalak hálózatának létesítésével megoldani, amelyek a zóna határán végződnének.
9. A II/531 számú út mellett meghagyni a buszmegállótól a L.Svoboda utca felé vezető járdákat (az amfiteátrum mellett).
10. Erre a gyalogjáróra rákötni a belső gyalogjárókat és a D1 utat.
11. További szilárd felületű gyalogjárókat vezetni a Rima mindkét partján.
12. Délről, a Tamásfalai-lakótelepről gyalogjárót vezetni egy Rima feletti hídon keresztül a zóna központján keresztül vezető D1 – es útra.
13. A sport zónában megteremteni a sport területeket elkerülő Tamásfala – központ gyalogjáró tervezésének feltételeit.
14. A kerékpárutakat párhuzamosan vezetni a járdákkal a Rima partján.
15. A következő kerékpárutat a tervezés alatti területen keresztül vezetni a Rima utca – amfiteátrum- tenisz pályák – II/531 számú közút – Kishonti utca útvonalon.
16. A kerékpárutakat 2,5 méteres nyomtávban kétirányosra tervezni.
17. Az álló forgalom számára kijelölt helyet a 532/2002 számú rendelettel összhangban tervezni a STN 736110 szabvány szerint megkövetelt kapacitással.
18. Az 532/2002 számú rendelettel összhangban a parkolóhelyek 4 % - át mozgássérültek számára kijelölni.
19. A buszmegállókat a szabvány alapján külön buszmegálló sávban az úttesten kívül elhelyezni.
20. A közlekedés által okozott káros zaj csökkentésére egybefüggő zöld sávot kialakítani.

B 2. A terület vízellátásának és csatornázásának szabályozása
1. Tekintettel lenni a nyilvános vízvezeték védelmi tartományára (a nyugat lakótelepet ellátó 2 darab II. nyomásosztályú DN 600-as főnyomócső) és a nyilvános szennyvíz csatornahálózat védelmi tartományára (B gyűjtőcsatorna). Ennek határvonala 500 mm csőátmérő felett 2,5 m-re a vezeték külső alaprajzától található.
2. Tekintettel lenni a nyilvános vízvezeték és a nyilvános szennyvíz csatornahálózat védelmi tartományára. Ennek határvonala 500 mm csőátmérő alatt 1,5 m-re a vezeték külső alaprajzától található.
3. Elvégezni a nem megfelelően elhelyezett szennyvíz gyűjtőcsatorna áthelyezését (A, B).
4. Elvégezni a nem megfelelően elhelyezett esővíz-gyűjtőcsatorna áthelyezését a tervezett üzletközpont területén.
5. Nyilvános szennyvíz-gyűjtőcsatorna felépítése a Rima bal partján.
6. A felszíni lefolyású vizek elvezetése e Rimába és a malomcsatornába esővízcsatorna segítségével, a parkolók területéről, a csatornahálózaton belül szükséges a kőolaj származékokat elválasztó berendezések felszerelése.
7. A malomcsatornára a felszíni lefolyású vizek befogadójaként tekinteni.
8. A malomcsatorna átalakítását elvégezni takart szelvény segítségével.
9. A nyilvános vízvezeték hálózat Rima bal partján való bővítésének elvégzése.
10. A kapacitás szempontjából elégtelen DN 80 átmérőjű csővezeték rekonstrukciója.
11. Megoldani az árvízvédelmet az esővízcsatorna kifolyónyílásának elrekesztésével.
12. Az esővízcsatorna kifolyónyílásai számának csökkentését megoldani.
13. Megoldani a tó vizének keringtetését és pótlását.
14. A tóból és a medencékből származó szennyvizeket tisztítás után az esővízcsatornába engedni.

B 3. A terület elektromos energiával való ellátásának szabályozása
A terület elektromos energiával való ellátásának biztosításához szükséges a következő elektromos berendezések felépítése:
1. A terület elektromos energiával való ellátásának biztosítására megtervezésre kerül 3 darab VN/NN blokk transzformátor állomás 1430 kVA installált teljesítménnyel és felhasználásra kerül a két meglévő 1030 kVA installált teljesítménnyel bíró VN/NN transzformátorállomás.
Az egyes áramforrások teljesítménye az alábbiak szerint lesz megtervezve:
meglévő tervezett
TS 561 számú transzformátorállomás 400 kVA
TS - Téli stadion transzformátorállomás 630 kVA
TS Tomášik u. 2. transzformátorállomás 400 kVA
TS Park transzformátorállomás 630 kVA
TS Sport utca transzformátorállomás 400 kVA

2. A tervezett transzformátorállomásokat 22 kV-os 3xAXEKVC(AR)Y földkábelek fogják táplálni, mint a 394 számú 22 kV-os légvezetékek átvezetése, ezzel bebiztosításra kerül mindkét oldalról a szükséges magas feszültség.
3. A szekundáris alacsony feszültségű hálózat 1 kV-os AYKY-J földkábelekből lesz megtervezve Táplálásukat a tervezett transzformátorállomások fogják végezni. A hálózat a táplált objektumokban elhelyezett elosztószekrényeken keresztül lesz vezetve. Az egyes fogyasztók villanyórákkal ellátott elosztói nyilvánosan elérhető helyen lesznek elhelyezve.
4. A terület közvilágítása az egyes közutak kategóriáját figyelembe véve lesz megtervezve. Felhasználásra kerülnek acélból készült 8 méteres gázkisülési csővel ellátott póznák és 4 m-es gázkisülési csővel ellátott oszlopok
B 4. A telekommunikációs hálózat megoldásának szabályozása
1. A zóna összes javasolt telekommunikációs vezetéke kábelcsatornákban lesz vezetve a föld alatt
2. A föld feletti vezetékek úgy lesznek a térbe ültetve, hogy azok harmonikus benyomást keltsenek
3. A meglévő légvezetékek földalattiakra lesznek cserélve

B 5. A terület gázellátásának szabályozása

1. A VP – 01 ágat a tervezett járda alatt vezetni sportpályák között
2. A VP – 02 ágat a társasház előtt vezetni a zöld sávban
3. Betartani a következő szabványokat:
STN 73 6005 – A föld alatti közművek térbeli elrendezése
STN 73 3050 – Földmunkák
STN 38 6415 – Polietilén gázvezetékek
PTN 702 01 – Földgáz hálózatok
4. Betartani a szociális és családügyi minisztérium 718/2002 számú rendeletét.

B 6. A terület hővel való ellátásának szabályozása

1. Figyelembe venni a DN 400 főnyomócsövet
2. Megoldania a téli stadionhoz vezető nem elégséges kapacitású bekötőcső terveinek függelékét és megváltoztatnia a bekötőcső méretét a főcsőtől a sport és üdülőtelep közti szakaszon DN 80méretre.
3. Figyelembe venni az elsődleges fűtőkör paramétereit:

hő gradiens: 130/80 téli időszakban,
90/60 nyári időszakban
üzemnyomás: 1,6 MPa.

4. Figyelembe venni a terület meglévő közműveit
5. Figyelembe venni az egymást keresztező és egymás mellett futó közművek védelmi tartományát
6. A bekötéseknél figyelembe venni a meglévő növényeket, fákat és terepviszonyokat

C. Az egyes területeken és telkeken az épületek elhelyezésének szabályozása a beépítési körülmények meghatározásával

1. Az egyes telkeken az épületek elhelyezése során kötelező érvényű a 8. számú tervrajz -
A területi szabályozás terve
2. Az egyes épületek telkeken való elhelyezését a szabályozási vonalak határozzák meg

D. Az épületek elengedhetetlen felszereléseinek meghatározása

1. Az összes lakóépületnek, lakossági szolgáltató épületeknek, szolgáltatásoknak, adminisztratívának és telephelynek rá kell lennie kapcsolva a közművekre (nyilvános vízvezeték, nyilvános csatornahálózat)
2. Minden elektromos hálózatra kapcsolt teleknek saját illetve közös elosztószekrénnyel kell rendelkeznie.
3. A területen található épületek hőenergiájának a forrása gázkazán vagy távhő.
4. A lakossági szolgáltató épületeknek a hatályos műszaki szabványnak és rendeleteknek megfelelő parkolóhelyekkel kell rendelkeznie.
5. Minden nyilvános épületnek úgy kell lennie megoldva, hogy megfeleljen a mozgássérültek számára is az 532/2002 rendelet értelmében

E. Az épületeknek az őket övező városvédelmi körzetekbe és az épített és természetes környezetbe való integrációjának szabályozása

Az adott területen és környékén nem található városvédelmi körzet. Az épületek az őket övező épített és természetes környezetbe való integrációja során kötelező érvényű a 8. számú tervrajz -A területi szabályozás terve
A integráció során a következő szabályozási elvek érvényesülnek:

• A beépítés magassága:
– a beépítés magassági szintezése során kötelező érvényű a 8 számú terv -A területi szabályozás terve,
– a maximálisan megengedett épület magasság 4 felszín feletti emelet,
– az épületek építészeti megoldásai a tervben vannak meghatározva.

• A tetők formája:
– a tetők formáját kötelező érvényűen a 8 számú tervrajz -A területi szabályozás terve – határozza meg,
– a beépítés módját kötelező érvényűen a 8 számú tervrajz -A területi szabályozás terve – határozza meg.

F. Azon épületek meghatározása, amelyeknél nincs szükség építési engedélyre

1. Az 50/1976 számú építési törvény 3. cikkelyének 39.a paragrafusa értelmében nem szükséges építkezési engedély az olyan épületek esetében, amelyek elhelyezésének körülményeit a terület területrendezési terve kötelező érvényű részében részletesen meghatároz.
2. A rimaszombati sport és üdülőtelep területfejlesztési terve nem helyettesíti az új épületek engedélyeztetési eljárását.
3. Nincsen meghatározva olyan épületek, amelyeknél szükségtelen az engedélyeztetési eljárás.

G. A telkek felosztásának és egyesítésének során érvényes követelmények
1. Az urbanisztikai javaslat megvalósítása során szükséges lesz a meglévő telkek felosztására és egyesítésére. Ez az igény a következőkből okokból merült fel:

− építkezési telek előkészítése a tervezett objektumok számára
− építkezési telkek előkészítése a tervezett közutak, parkolók, gyalogjárók, kerékpárutak és további közlekedési infrastruktúra számára
− építkezési telkek előkészítése a műszaki infrastruktúra felszíni objektumai számára.

2. Az építkezési telkek a meglévők felosztásával és egyesítésével történő kialakítása történhet telekcseréről szóló megállapodással, telkek vásárlásával, telkek kisajátításával a területrendezési tervben elfogadott közérdekű épületek számára. A telkek osztásához és egyesítéséhez alapvető dokumentumként a telkek geometriai tervrajza fog szolgálni. Az újonnan kialakított telkek a 8 számú tervrajzon -A területi szabályozás terve – vannak dokumentálva a város műszaki térképébe való vetítésként.

H. A közérdekű épületek telkei és a zóna beépített részében található szanálásra szolgáló telkek

Vízgazdálkodás
 a malom csatorna medrének nyitott szakasza
 az A gyűjtőcsatorna átrakása
 a B gyűjtőcsatorna átrakása
 a nyilvános vízvezeték hálózat bővítése a Rima bal partján található területen
 a Rima bal partján található nyilvános szennyvíz csatorna
 esővízcsatorna
 a Rima jobb partján található esővíz gyűjtőcsatorna áthelyezése
 a Rima mindkét partja mellett húzódó víznyelő árkok ...hosszban

Hőellátás
 a DN 400 átmérőjű fővezetéktől az A hővezetéket övező terület a helyi úttal párhuzamosan és a 29.,30.,31. számú objektumok előtti zöld sáv
 a B hővezetéket övező terület a városi uszodához vezető elágazástól a kereszteződés burkolata alatt a városi uszoda előtti parkoló 8 egy részén keresztül egészen a városi medencék 9 előtti zöld sávig
 a C hővezetéket övező terület a Rima jobb partján található DN 300 átmérőjű fővezetéktől az üzletközpont 7 és a téli stadion 5 előtt található úttal párhuzamos zöld sávon keresztül a 7 és 5 számú objektumok közti parkolóig.
Gázellátás

A gázvezeték hálózat kiépítéséhez szükséges telkek adottak a területen. Ezért a vezeték építéséhez nincs szükség újabb telkekre, a szanálás szükségtelen.

Energetika
Az egyes transzformátorállomásokat összekötő fő elektromos hálózat nyomvonalába eső területek. A közérdekű energetikai létesítmények számára nélkülözhetetlen telkek szükségesek a TS Tomášik u. 2. a TS Park és a TS Sport utca transzformátorállomások föld feletti objektumai megvalósításához.

Közlekedési infrastruktúra
A közérdekű közlekedési infrastruktúra számára az alábbi objektumok szükségesek:

1. a II/531 számú út – Cukorgyári utca B1 MZ 21,5 / 60 kategóriájú gyűjtőúttá alakítása,
2. a L. Svoboda utca rekonstrukciója B2 MZ 14/50 kategóriájú gyűjtőútra,
3. C3 MO 8/40 illetve 7,5/40 kategóriájú kiszolgáló funkciójú megközelítőutak,
4. D1 csendesített utak gépjárművek és gyalogosok közlekedési lehetőségének biztosításával,
5. a zóna közepén C3 MO 8/40 kategóriájú kiszolgálóút,
6. a keleti oldalról megközelítési lehetőség MO 8/40 kategóriájú kiszolgáló úttal, amely a Sport utca folytatása, bekötve a Jánosík utca B3 kategóriájú útjára,
7. belső gyalogjárók szintúgy mint D1 kategóriájú útvonalak,
8. burkolt gyalogjárók a Rima mindkét partján,
9. dél felől a Tamásfalai-lakótelepről gyalogjáró híddal a Rima felett csatlakoztatva a zóna közepén átvezető D1 osztályú útvonalra,
10. gyalogos útvonal Tamásfalától a város központjáig a sportterületeket elkerülve
11. kerékpárutak párhuzamosan a gyalogjárókkal a Rima mindkét partján,
12. kerékpárút a területen keresztül Rima utca – Amfiteáter – teniszpályák – városkert – II/531 számú út – Kishonti utca útvonalon,
13. buszmegállók saját buszmegálló sávban az úttesten kívül.

I. A közérdekű építmények jegyzéke

Közérdekű építménynek van nyilvánítva mindazon építmény, amely nélkülözhetetlen a területen található felépítendő és rekonstruálandó épületek szempontjából.

Lakossági szolgáltatások

OV 01 – a városi medencék I. és II. szakaszának teljes területe, vagyis a szolgáltató építmények, medencék és az udvar teljes vendégek számára fenntartott területe.

Vízgazdálkodás

VV 01 – A DN 600 átmérőjű A fővezeték áthelyezése
VV 02 – A DN 800 átmérőjű B fővezeték áthelyezése
VV 03 – A DN 80 átmérőjű vízvezeték DN 100 átmérőre való cseréje
VV 04 – A DN 100 és DN 160 átmérőjű vízvezeték hálózat bővítése
VV 05 – A Rima bal partján található DN 300 átmérőjű nyilvános szennyvíz csatorna
VV 06 – esővízcsatorna
VV 07 – Elvezetőárkok
VV 08 – Az esővíz gyűjtőcsatorna áthelyezése a Rima jobb partján
VV 09 – A malomcsatorna átépítése takart szelvénnyel
VV 10 – A meglévő esővízcsatorna kifolyónyílásának elrekesztése 4 objektumnál
VV 11 – Az esővízcsatorna kifolyónyílásának elrekesztése 3 objektumnál
VV 12 – A létező esővízcsatorna kifolyónyílásainak megszüntetése

Hőellátás

VT 01 – DN 65, DN 50 és DN 40 átmérőjű A hővezeték
VT 02 - DN 65 átmérőjű B hővezeték
VT 03 - DN 80 és DN 65 átmérőjű C hővezeték

Gázellátás

VP 01-- A 13, 15 és 16 számú objektumokat ellátó ág
VP 02 – A 30 és 31 számú objektumokat ellátó ág

Energetika

VE 01 – TS Tomášik u. 2. transzformátorállomás
VE 02 – TS Park transzformátorállomás
VE 03 – TS Sport utcai transzformátorállomás

Közlekedési infrastruktúra

VD 01 - A II/531 számú út – Cukorgyári utca B1 MZ 21,5 / 60 kategóriájú gyűjtőúttá alakítása
VD 02 - A L. Svoboda utca rekonstrukciója B2 MZ 14/50 kategóriájú gyűjtőútra
VD 03 – A C3 MO 8/40 illetve 7,5/40 kategóriájú kiszolgáló funkciójú megközelítőutak
VD 04 - D1 csendesített utak gépjárművek és gyalogosok közlekedési lehetőségének biztosításával
VD 05 - A zóna közepén C3 MO 8/40 kategóriájú kiszolgálóút
VD 06 - A keleti oldalról megközelítési lehetőség MO 8/40 kategóriájú kiszolgáló úttal, amely a Sport utca folytatása, bekötve a Jánosík utca B3 kategóriájú útjára
VD 07 - Belső gyalogjárók szintúgy mint D1 kategóriájú útvonalak
VD 08 - Burkolt gyalogjárók a Rima mindkét partján
VD 09 - Dél felől a Tamásfalai-lakótelepről gyalogjáró híddal a Rima felett csatlakoztatva a zóna közepén átvezető D1 osztályú útvonalra
VD 10 - Gyalogos útvonal Tamásfalától a város központjáig a sportterületeket elkerülve
VD 11 - Kerékpárutak párhuzamosan a gyalogjárókkal a Rima mindkét partján
VD 12 -Kerékpárút a területen keresztül Rima utca – Amfiteátrum – teniszpályák – városkert – II/531 számú út – Kishonti utca útvonalon
VD 13 - Buszmegállók saját buszmegálló sávban az úttesten kívül

Az 50/1976 számú építkezési törvény 108. paragrafusa alapján a közérdekű építmények számára szükséges telkek kisajátíthatóak illetve a telekhez és az azon található épületekhez fűződő tulajdonjog korlátozható.

J. A megoldás kötelező érvényű részeinek és a közérdekű épületeinek a sémája

A sémán belül az alábbiak kerülnek megvalósításra és dokumentálásra:

Grafikai rész:

• 3. számú terv – Közlekedési infrastruktúra terve M 1:1500 méretarányban
• 8. számú terv – A térbeli szabályozás terve M 1:1500 méretarányban
• 9. számú terv – A működési szabályozás terve M 1:1500 méretarányban

Szöveges rész

• Kísérőjelentés 3. fejezet Területfejlesztési szabályozások

 

 

 

 

 

 


 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal