Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a Hviezdoslav utca 30/451 és 32/452 számok alatt található éjjeli szálláson, valamint a Dúsai úti személyi higiéniai központban és mosodában nyújtott szociális szolgáltatások feltételeiről

Účinnos: 20.3.2010

Rimaszombat város 105/2010 számú általános érvényű rendelete a Hviezdoslav utca 30/451 és 32/452 számok alatt található éjjeli szálláson, valamint a Dúsai úti személyi higiéniai központban és mosodában nyújtott szociális szolgáltatások feltételeiről
Rimaszombat város képviselő-testülete a 369/1990 számú közigazgatási törvény 6.§ 1. bekezdésének, 11.§ 4 bekezdésének g.) betűje alapján, a 448/2008 számú szociális szolgáltatásokról szóló törvény 72§ második bekezdése és 80.§ alapján és a 455/1991 számú kisvállatokról szóló törvény alapján és ezen előírások módosításai értelmében kiadja ezt
az általános érvényű rendeletét
Első rész
Általános rendelkezések
1. cikkely
Bevezető rendelkezések
1. Ezen általános érvényű rendelet (továbbá ÁÉR) a 448/2008 számú szociális szolgáltatásokról szóló törvény és a 455/1991 számú kisvállalatokról szóló törvény változásai, kiegészítései és további módosításai értelmében meghatározza azon feltételeket, amelyek alapján Rimaszombat városa önkormányzati tevékenysége során bebiztosítja:
a.) az alapvető létszükségletek kielégítésére szolgáló szociális szolgáltatásokat az éjszakai szálláson,
b.) az alábbi segédszolgáltatásokat:
‒ a személyi higiéniai központ szolgáltatásai
‒ a mosodában nyújtott szolgáltatások.
2. Ezen általános érvényű rendelet célja az említett szociális szolgáltatások tárgyi hatályának, a szociális szolgáltatások nyújtása feltételeinek Rimaszombat város hatáskörében, és ezen szolgáltatások ellenértékének meghatározása.

Második rész
Az alapvető létszükségletek kielégítésére szolgáló feltételeket biztosító szociális szolgáltatások biztosítása

2. cikkely
Az éjszakai szálló szociális szolgáltatás alapvető rendelkezései és feltételei


1. Rimaszombat városa Rimaszombatban a Hviezdoslav utca 30. és 32. számok alatt található éjszakai szállást szociális szolgáltatásként üzemelteti.
2. Az éjszakai szállás az olyan természetes személy számára, akinek nincsenek bebiztosítva az alapvető létszükségletei kielégítéséhez szükséges feltételei és akinek nincs biztosítva szállása vagy az eddigi lakását nem használhatja
a.) biztosít
1.) szállást éjszakai menedék biztosításával
2.) szociális tanácsadást
b.) lehetőséget teremt
1.) a szükséges alapvető személyi higiénia elvégzésére
2.) étel készítésére, étel vagy élelmiszerek kiadására.
3. Az éjszakai szállás nem nyújt szolgáltatást kiskorú gyermekes anyáknak és házastársaknak.
4. Az éjszakai szállás szociális szolgáltatásokat biztosít állandó rimaszombati lakhellyel rendelkező szociális illetve anyagilag hátrányos helyzetű hajléktalan polgároknak.
5. Éjszakai szállásra az olyan felnőtt természetes személy jogosult, aki rá van szorulva az alapvető létszükségleteket kielégítő szociális szolgáltatásra és képtelen önerőből alapvető létszükségletei kielégítésére.

3. cikkely
Az éjszakai szállás szociális szolgáltatás szervezési rendelkezései

1. Az éjszakai szállás Rimaszombat város önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége, amelynek működését közvetlenül a Rimaszombati Városi Hivatal kulturális és szociális osztálya irányít, koordinál és ellenőriz.
2. A szervezet bevételei és kiadásai a város költségvetésének részét képezik, amelyet a rimaszombati városi képviselő-testület fogad el.
3. A szervezet az egész év folyamán biztosít éjszakai szállást.
4. A szervezet éjszakai szállást biztosít naponta 19.00-tól legkésőbb másnap reggel 7.00-ig. Az éjszakai szállás lakóinak ezen az időponton kívül szigorúan tilos a szállás területén tartózkodnia és a házirend súlyos megszegésének minősül.
5. Az éjszakai szállás élén a szálló vezetője áll, aki irányítja és szervezi az egész szálló területén a munkát úgy, hogy folyamatosan teljesítve legyen az összes feladat, a gazdaságosság figyelembevétele mellett és biztosítva legyen a szolgáltatások minősége és fejlődése.
6. A szállón való elhelyezés a rászoruló személy írásbeli az éjszakai szállón való elhelyezését kérvényező kérvénye alapján történik. A kérvény mellékletét képezi a község/város nyilatkozata a szociális szolgáltatás biztosításának lehetőségéről az éjszakai szállón, a munkaügyi központ igazolása a polgár nyilván- illetve nem nyilvántartásáról és a kérvényező nyilatkozata az anyagi felelősségvállalásról a berendezésben okozott esetleges károkért.
7. A kérvényező kérvényét az éjszakai szállás vezetőjénél nyújtja be, aki nyilatkozik az elhelyezés lehetőségéről. Pozitív elbírálás esetében kiállításra kerül a kliens nyilvántartási lapja és a szállón történő éjszakázással egyetértő igazolás.
8. A szálló lakói kötelesek legkésőbb este 21.00-ig visszatérni a szállóra. Ezután az időpont után a szolgálatban lévő alkalmazott nem bocsáthatja be az itt lakót. Kivétel abban az esetben tehető, ha a szálló lakója délutáni műszakban dolgozott.
9. Ittas vagy drog hatása alatt álló személynek nem biztosítanak szállást az épületben.
10. A kliens a szállóban való elhelyezkedése előtt igazolja személyazonosságát olyan okirattal, amely egyértelműen bizonyítja kilétét és az éjszakai szálló vezetője által kiállított éjszakai szállásra jogosító igazolvánnyal.
11. A kliens előre kifizeti a díjszabásban rögzített árat az igénybe vett szolgáltatásért.
12. A szolgálatban lévő alkalmazott a kliens számára kiállítja a szolgáltatásért fizetett összegről szóló igazolást, és naplót vezet a nyilvántartottakról.
13. A kliens a hálóhelyiségbe érkezése után megtisztálkodik.
14. A hálóhelyiségben a szolgálatban lévő alkalmazott engedélyével lehetséges egyszerű meleg ételek elkészítése az erre fenntartott konyhasarokban.
15. Az itt lakók nem hozhatnak magukkal idegeneket és látogatókat sem fogadhatnak. A szolgálatot teljesítő alkalmazott köteles az éjszaka folyamán ellenőrzi, hogy nem tartózkodnak-e idegen személyek a szálló területén.
16. Az összes hálóhelyiségben, közös helyiségben, mellékhelyiségeken és zuhanyzókban tilos a dohányzás.
17. Az egész épület területén szigorúan tilos az állattartás, a hazárdjáték és a többi lakó zavarása.
18. A szálló nem alkalmas értékes tárgyak megőrzésére.
19. Az éjszakai nyugalom 22.00-tól másnap reggel 06.00-ig tart.
20. A szolgálatot teljesítő alkalmazott köteles naplót vezetni a szolgálata során történt bármely változásról.
21. A szálló elhagyása előtt egy órával a kliensek rendet tesznek a hálóhelyiségekben és szükség esetén a szálló előtti járda tisztítását is elvégzik.
22. Az itt elszállásolt személynek nem keletkezik jogosultsága sem pót- sem szükséglakásra. Saját lakhatását önerőből kell megoldania a szálló szolgáltatásai igénybevétele során.

4. cikkely
A szálló által biztosított szolgáltatások díja

1. A szálló kliense köteles megfizetni a szolgáltató által meghatározott díjat az igénybe vett szolgáltatásokért az ebben az általános érvényű rendeletben meghatározottak alapján.
2. Az egyes szolgáltatások díja változhat a fenntartási költségek változásának mértéke alapján.
5. cikkely
Az éjszakai szálló ügyfeleinek kötelességei

1. Az éjszakai szálló kliensei kötelesek:
a.) betartani a szálló házirendjét, a szolgálatot teljesítő alkalmazott útmutatásait illetve Rimaszombat város egyéb szociális szolgáltatásokra vonatkozó belső szabványait,
b.) előre kifizetni az igénybe vett szolgáltatások díját a szolgálatban lévő alkalmazottnak,
c.) kíméletesen bánni a szálló berendezésével és betartani a biztonsági és tűzvédelmi előírásokat, amelyekkel a nyilvántartásba vétel során ismerkedett meg,
d.) teljes mértékben megtéríteni az épületen vagy annak berendezésén okozott kárt,
e.) részt venni a szálló és környéke elengedhetetlen módosításán és karbantartásán,
f.) az összes helyiségben tisztaságot és rendet tartani,
g.) alávetni magát a nyilvántartásba vétel során kötelező tisztálkodásban,
h.) a szállóban megjelenni legkésőbb 21.00-ig,
i.) a szolgálatban lévő alkalmazott kérésére elvégezni az alkoholszonda tesztet.

6. cikkely
A szociális szolgáltatások szolgáltatásának befejezése

1. Az éjszakai szálló szociális szolgáltatásai szolgáltatását megvonhatja:
a.) azonnali hatállyal a házirend illetve más belső szabályzat súlyos megsértése esetén
b.) az ügyfél halála esetén.
2. A házirend illetve más belső szabályzat súlyos megsértésének számít főként:
a.) alkohol vagy kábítószer befolyása alatti megérkezés és azok használata a hálóhelyiségben,
b.) arrogáns viselkedés, a szolgálatban lévő alkalmazott vagy más ügyfelek szóbeli és tettleges megtámadása,
c.) károkozás a szálló épületén és berendezésén.

7. cikkely
A szálló ügyfeleinek szankcionálása

1. A házirend illetve más belső szabályzat megsértése esetén az alábbiak szerint lesz eljárva:
a.) szóbeli figyelmeztetés,
b.) írásbeli figyelmeztetés,
c.) azonnali kizárás.

Harmadik rész
Kisegítő szolgáltatások szolgáltatása
8. cikkely
A „személyes higiéniai központ és mosoda” szociális szolgálatatás alapvető rendelkezései
1. Rimaszombat városa, mint szociális szolgáltatást üzemelteti a személyes higiéniai központot és mosodát a Dúsa út, 979 01 Rimaszombat címen.
2. A személyi higiéniai központban biztosítva vannak az alapvető személyes higiénia elvégzésére szolgáló feltételek olyan természetes személy számára, aki:
a.) állandó rimaszombati lakhellyel rendelkezik és nincsenek bebiztosítva a létfenntartásához szükséges alapvető feltételei,
b.) állandó rimaszombati lakhellyel rendelkezik és súlyosan egészségkárosult vagy kedvezőtlen az egészségi állapota,
c.) állandó rimaszombati lakhellyel rendelkezik és elérte a nyugdíjkorhatárt.
3. A mosodában az ezen cikkely második bekezdésében felsorolt személyek számára megteremtettük a fehérnemű és ruhák mosásának, vasalásának és karbantartásának összes feltételét.
4. A természetes személy létfenntartásához szükséges alapvető feltételek bebiztosítása alatt a szállás, étel, alapvető ruházat és lábbeli és az alapvető személyi higiénia bebiztosítása értendő.
5. A személyi higiéniai központ és mosoda szociális szolgáltatás igénybevételére az olyan természetes személy jogosult, aki rá van szorulva az alapvető létszükségletek fenntartására szolgáló szociális szolgáltatásra és nem képes létszükségleteit önerőből kielégíteni.
6. A személyi higiéniai központ és mosoda szolgáltatásait csak olyan személy veheti igénybe, aki nem szenved fertőző betegségben és nem volt karantén alá helyezve az illetékes körzeti szlovákiai közegészségügyi hivatal határozatával.

9. cikkely
A „Személyes higiéniai központ és mosoda” szociális szolgáltatás szervezeti rendelkezései

1. A személyi higiéniai központ és mosoda Rimaszombat város önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége, amelynek működését közvetlenül a Rimaszombati Városi Hivatal kulturális és szociális osztálya irányítja, koordinálja és ellenőrzi.
2. A szervezet bevételei és kiadásai a város költségvetésének részét képezik, amelyet a rimaszombati városi képviselő-testület fogad el.
3. A szervezet az egész év folyamán biztosítja ambuláns formában a személyi higiéniai és mosodai szolgáltatásokat.
4. A központ szolgálataltatásai elérhetőek munkanapokon 07.30 és 16.00 között.
5. A személyi higiéniai központ elöljárója a központ vezetője, aki irányítja és szervezi a központban folyó munkát úgy, hogy folyamatosan biztosítva legyen az összes feladat, a gazdaságosság figyelembevétele mellett és be legyen biztosítva a szolgáltatások minősége és fejlesztése.
6. Az elöljáró (vezető), illetve a szociális terepmunkások asszisztensei jegyzéket vezetnek a kérvényezők jegyzékében a személyi higiéniai központ és mosoda használatáról és meghatározzák a kérvényező számára a központ szolgáltatásai használatának időpontját.
7. A mosoda, zuhanyzó és szociális helyiségek használatáért fizetendő díjat a központ vezetője és a szociális terepmunkások asszisztensei jogosultak beszedni.
8. A személyes higiéniai központ és mosoda szolgáltatásait használó személy előre megtéríti a díjszabásban megszabott árat a használt szolgáltatásért, és a központ vezetője illetve a szociális terepmunkások asszisztensei kötelesek a befizetett díjról bizonylatot kiadni.
9. A személyi higiéniai központ alkalmazottja a használatba vett helyiségeket a kliensnek használható, tehát tiszta és épp állapotban adja át és használat után az eredeti állapotban veszi át az ügyféltől. Az alkalmazott bármely károkozást köteles jelenteni feletteseinek és a Rimaszombati városi rendőrségnek. Az okozott kár, beleértve a lopást is a kárt okozó személyt terheli.
10. A szociális szolgáltatások után befizetett díjat a központ vezetője a városi pénztárban adja le a pénztári minimum elérése után. A pénztári minimumot a város polgármestere határozza meg.
11. Rimaszombat város kulturális és szociális osztálya a díjszabás változását hatályba lépése előtt 7 nappal bejelenti. A díjszabást látható helyen kell kifüggeszteni a személyi higiéniai központ és mosoda területén.
12. A felhasznált mosópor, toalettpapír, fertőtlenítőszerek beszerzését és kiadását a központ vezetője illetve a szociális terepmunkások asszisztensei és a központ alkalmazottai végzik.
13. A beszedett díjak, a személyi központ ingó és ingatlan vagyonával szemben a központ vezetőjét, a szociális terepmunkások asszisztenseit és a központ alkalmazottját anyagi felelősség terheli.
14. Hetente egyszer a központban fertőtlenítő szerekkel végzett takarítást kell végezni.
15. A személyi higiéniai központ és mosoda és környéke tisztaságáért a központ vezetője felel.

10. cikkely
A személyi higiéniai központ és mosoda szolgáltatásai díjtérítése

1. A személyi higiéniai központ és mosoda kliense köteles a szolgáltató által meghatározott díjat megtéríteni az igénybe vett szociális szolgáltatásért ezen általános érvényű rendelettel összhangban.
2. A díjszabás mértéke változhat a központ fenntartási költségei változása alapján.

11. cikkely
A személyi higiéniai központ és mosoda ügyfeleinek kötelességei

1. A személyi higiénia és mosoda központ kliense köteles:
a.) betartani a működési szabályzatot illetve Rimaszombat város egyéb szociális szolgáltatások biztosítására vonatkozó előírásait,
b.) megtéríteni az igénybe vett szolgáltatások díját a központ vezetőjének, illetve az általa megbízott szociális terepmunkás asszisztensnek,
c.) kíméletesen bánni a személyi higiénia központ és mosoda berendezésével,
d.) megtéríteni a központ ingó és ingatlan vagyonán okozott teljes kárt,
e.) a központ egész területén betartania rendet és tisztaságot.

12. cikkely
A személyi higiéniai központ és mosoda szolgáltatásai szolgáltatásának befejezése

1. A személyi higiéniai központban és mosodában nyújtott szolgáltatások megvonását eredményezi a működési szabályzat illetve Rimaszombat város egyéb belső szabályzatának súlyos megsértése.
2. A működési szabályzat illetve a belső szabályzatok súlyos megsértésének számít:
a.) alkohol vagy egyéb kábítószer befolyása alatt a szolgáltatások használata, illetve alkohol és egyéb kábítószer használata a központ területén,
b.) arrogáns viselkedés, ügyfelek és a központ alkalmazottai szóbeli és tettleges bántalmazása,
c.) a központ ingó és ingatlan vagyonának tönkretétele.

13. cikkely
A személyi higiéniai központ és mosoda klienseinek szankcionálása


1. A működési szabályzat illetve más belső szabályzatok ügyfél általi megsértése esetén az alábbiak szerint lesz eljárva:
a.) szóbeli figyelmeztetés,
b.) írásbeli figyelmeztetés,
c.) azonnali kizárás.
Negyedik rész

14. cikkely
Záró rendelkezések

Ez az ÁÉV a rimaszombati városi képviselő-testület 2010. március 3.-án kelt 19/2010 számú határozatával lett elfogadva és jogerőre a kihirdetése utáni 15.-ik napon emelkedik.

 

 

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere1. számú melléklet

Rimaszombat város szociális szolgáltatásai és azok nyújtása feltételeiről szóló általános érvényű rendeletéhez

1.1 Az éjszakai szálló szolgáltatásainak díjszabása

1. Az éjszakai szálló által nyújtott szociális szolgáltatások díjszabása a következő:
a.) éjszakázás és személyes higiénia (zuhanyozás) elvégzése állandó rimaszombati lakhellyel rendelkező rászoruló személy esetében: 0,50 € 1 fő/éjszaka
b.) éjszakázás és személyes higiénia (zuhanyozás) elvégzése állandó rimaszombati lakhellyel rendelkező nem rászoruló személy esetében: 1 € 1 fő/éjszaka
2. A szociális tanácsadás díjmentes.

1.2 Az személyi higiéniai központ és mosoda szolgáltatásainak díjszabása

1. A személyi higiéniai központ és mosoda szolgáltatásainak a díjszabása az alábbi:

mosás és szárítás 1 kg ruha 0,38 €
zuhanyzás 0,76 €
WC férfi/nő 0,12 €

 

Rimaszombat város 105/2010 számú a Hviezdoslav utca 30/451 és 32/452 számok alatt található éjjeli szálláson, valamint a Dúsai úti személyi higiéniai központban és mosodában nyújtott szociális szolgáltatások feltételeiről szóló általános érvényű rendelete 1. számú mellékletének változása

Rimaszombat város 105/2010 számú a Hviezdoslav utca 30/451 és 32/452 számok alatt található éjjeli szálláson, valamint a Dúsai úti személyi higiéniai központban és mosodában nyújtott szociális szolgáltatások feltételeiről szóló általános érvényű rendelete 1. számú mellékletében az 1.2. számú pont a következőképpen módosul

1.2 Az személyi higiéniai központ és mosoda szolgáltatásainak díjszabása

1. A személyi higiéniai központ és mosoda szolgáltatásainak a díjszabása az alábbi:

mosás és szárítás 1 kg ruha 0,45 €
zuhanyzás 0,80 €
WC férfi/nő 0,15 €

Rimaszombat város 105/2010 számú általános érvényű rendelete 1. számú mellékletének ezen változásait a rimaszombati városi képviselő-testület 2010 április 27.-én a 44/2010 számú határozatával fogadta el és jogerőre a kihirdetése utáni 15.napon emelkedik.

 

 

 

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

 

Rimaszombat város 105/2010 számú, a Hviezdoslav utca 30/451 és a 32/452 szám alatt éjszakai szálláson, valamint a Dúsa úti személyi higiéniai központ és mosodában nyújtott szociális szolgáltatások feltételeiről szóló általános érvényű rendeletének változtatása és kiegészítése

Rimaszombat város 105/2010 számú, a Hviezdoslav utca 30/451 és a 32/452 szám alatt éjszakai szálláson, valamint a Dúsa úti személyi higiéniai központ és mosodában nyújtott szociális szolgáltatások feltételeiről szóló általános érvényű rendelete az alábbi módon változik és egészül ki:

1. a 2. cikkely 4. pontja szövege az alábbiakban módosul:

„Az éjszakai szálláson olyan személyeknek nyújtanak szociális szolgáltatásokat, akik szociálisan hátrányos helyzetbe kerültek illetve anyagilag rászorultak és fedél nélkül élnek.”

2. az 1. számú melléklet – Az éjszakai menedékhely szolgáltatásai árjegyzékében az 1. pont c betűje az alábbiakban módosul:

c) „az éjszakázás és a személyes higiénia elvégzése (zuhany) díja 1,2 €/éjszaka/fő olyan természetes személy számára, aki nem rendelkezik rimaszombati állandó lakhellyel.”

Az általános érvényű rendelet ezen változásai és kiegészítései a rimaszombati Városi Képviselő-testület 2011 május 2.-án kelt 70/2009 számú határozatával kerültek elfogadásra és jogerőre a kihirdetésük utáni 15. napon emelkednek.

 

 

 

 

JUDr. Jozef Šimko
Rimaszombat polgármestere


 


 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal